Opětovné zavádění poprav je politická manipulace

Amnesty International připomíná 10. října Světový den boje proti trestu smrti.

Politici musí přestat prezentovat trest smrti jako rychlé řešení kriminality, raději by se měli soustředit na problémy v systému trestního soudnictví, připomíná Amnesty International.

“Je nutné, aby se politici přestali ohánět populistickými výkřiky a začali hrát vůdčí roli v zajišťování veřejné bezpečnosti. Žádný přesvědčivý důkaz o tom, že by trest smrti sloužil jako dostatečné odstrašení od páchání trestných činů, totiž neexistuje. Místo toho by se politici měli soustředit na efektivní řešení kriminality,“ říká Audrey Gaughran, ředitelka pro globální otázky v Amnesty International.

U příležitosti Světového dne proti trestu smrti vydává Amnesty International novou zprávu s názvem "O nic bezpečněji", která zdůrazňuje nedostatek důkazů pro podporu tvrzení, že trest smrti redukuje závažnou trestnou činnost.

Několik zemí již obnovilo, či plánuje obnovení poprav, často v nepromyšlené reakci na vysokou a rostoucí úroveň kriminality anebo obzvláště ohavné vraždy.

V minulém roce došlo k obnovení trestu smrti v Gambii, Indii, Indonésii, Kuvajtu, Nigérii, Pákistánu, a nejnověji i Vietnamu.

I přes nedávné zvýšení zůstávají státy, které popravy nadále vykonávají, v menšině - 140 zemí světa od trestu smrti již upustilo, a to buď přímo v zákoně nebo ve vykonávané praxi.

Neexistuje totiž ani jeden přesvědčivý důkaz o tom, že by obnovení trestu smrti mělo jakýkoli dopad na kontrolu zločinu.

  • • Za posledních deset let se v Indii snížil počet vražd o 23%, a to i přesto, že se mezi léty 2004 - 2011 nekonala žádná poprava.

  • • Od zrušení trestu smrti v roce 1976 se v Kanadě snížil počet zabití.

  • • V nedávné studii z Trinidadu a Tobaga se nepodařilo najít žádnou korelaci mezi popravami, uvězněním a zločinností.

“Politická gesta favorizující trest smrti ve skutečnosti odvádí pozornost od dlouhodobých řešení, které by efektivně bojovaly s problémy v systému trestního soudnictví,“ říká Audrey Gaughran.

Účinný policejní dohled a spravedlivý, fungující systém trestního soudnictví společně se zvýšením úrovně vzdělanosti a zaměstnanosti se ukázaly jako klíčové k omezení zločinnosti.

Politici se často odvolávají na silnou veřejnou podporu pro trest smrti, a používají ji k ospravedlnění jeho použití. Nicméně, takové průzkumy veřejného mínění často inklinují ke zjednodušování spletitých souvislostí veřejného mínění.

Jsou-li zvažována taková rizika jako jsou neoprávněná poprava a nespravedlivý soudní proces, pak veřejná podpora pro trest smrti upadá.

“Oběti zločinu si zaslouží spravedlnost, ale trest smrti není odpověď,“ říká Audrey Gaughran. “Obnovování poprav kvůli tomu, aby politici vypadali neústupní vůči zločinu, vystavuje lidské životy všanc politickému prospěchu.“

Amnesty International nesouhlasí s trestem smrti za žádných okolností, bez ohledu na povahu nebo okolnosti zločinu, pocit viny, nevinnost anebo jiné individuální charakteristiky anebo metodu použitou státem k vykonání popravy.

Trest smrti porušuje právo na život jak bylo určeno Všeobecnou deklarací lidských práv. Je to konečný, krutý, nelidský a ponižující trest.

Podobné příběhy

28.4.2020

Týden.cz: Saúdská Arábie zakázala trest smrti pro nezletilé i trest bičování


25.10.2019

Bangladéš: Trest smrti pro 16 lidí v případu Nusrat Rafiové nic nevyřeší

Ředitel české Amnesty komentuje odsouzení 16 lidí k trestu smrti v Bangladéši.


10.10.2019

Malajsie: Nespravedlivé soudní procesy, tajné tresty smrti a odsouzení za drogové přestupky odhalují krutost trestu smrti

Je Světový den proti trestu smrti. Malajsie musí s novou legislativou začít plnit slib ohledně jeho zrušení.


14.5.2019

Asia Bibiová je konečně volná!

Pákistánská křesťanka Asia Bibiová se bezpečně dostala z Pákistánu do Kanady, kde získala azyl. Informaci 8. května oznámil její právník. O den později zprávu potvrdilo i pákistánské ministerstvo zahraničních věcí. Bibiová už se v Kanadě setkala se svými dětmi.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...