Opětovné zavádění poprav je politická manipulace

Amnesty International připomíná 10. října Světový den boje proti trestu smrti.

Politici musí přestat prezentovat trest smrti jako rychlé řešení kriminality, raději by se měli soustředit na problémy v systému trestního soudnictví, připomíná Amnesty International.

“Je nutné, aby se politici přestali ohánět populistickými výkřiky a začali hrát vůdčí roli v zajišťování veřejné bezpečnosti. Žádný přesvědčivý důkaz o tom, že by trest smrti sloužil jako dostatečné odstrašení od páchání trestných činů, totiž neexistuje. Místo toho by se politici měli soustředit na efektivní řešení kriminality,“ říká Audrey Gaughran, ředitelka pro globální otázky v Amnesty International.

U příležitosti Světového dne proti trestu smrti vydává Amnesty International novou zprávu s názvem "O nic bezpečněji", která zdůrazňuje nedostatek důkazů pro podporu tvrzení, že trest smrti redukuje závažnou trestnou činnost.

Několik zemí již obnovilo, či plánuje obnovení poprav, často v nepromyšlené reakci na vysokou a rostoucí úroveň kriminality anebo obzvláště ohavné vraždy.

V minulém roce došlo k obnovení trestu smrti v Gambii, Indii, Indonésii, Kuvajtu, Nigérii, Pákistánu, a nejnověji i Vietnamu.

I přes nedávné zvýšení zůstávají státy, které popravy nadále vykonávají, v menšině - 140 zemí světa od trestu smrti již upustilo, a to buď přímo v zákoně nebo ve vykonávané praxi.

Neexistuje totiž ani jeden přesvědčivý důkaz o tom, že by obnovení trestu smrti mělo jakýkoli dopad na kontrolu zločinu.

  • • Za posledních deset let se v Indii snížil počet vražd o 23%, a to i přesto, že se mezi léty 2004 - 2011 nekonala žádná poprava.

  • • Od zrušení trestu smrti v roce 1976 se v Kanadě snížil počet zabití.

  • • V nedávné studii z Trinidadu a Tobaga se nepodařilo najít žádnou korelaci mezi popravami, uvězněním a zločinností.

“Politická gesta favorizující trest smrti ve skutečnosti odvádí pozornost od dlouhodobých řešení, které by efektivně bojovaly s problémy v systému trestního soudnictví,“ říká Audrey Gaughran.

Účinný policejní dohled a spravedlivý, fungující systém trestního soudnictví společně se zvýšením úrovně vzdělanosti a zaměstnanosti se ukázaly jako klíčové k omezení zločinnosti.

Politici se často odvolávají na silnou veřejnou podporu pro trest smrti, a používají ji k ospravedlnění jeho použití. Nicméně, takové průzkumy veřejného mínění často inklinují ke zjednodušování spletitých souvislostí veřejného mínění.

Jsou-li zvažována taková rizika jako jsou neoprávněná poprava a nespravedlivý soudní proces, pak veřejná podpora pro trest smrti upadá.

“Oběti zločinu si zaslouží spravedlnost, ale trest smrti není odpověď,“ říká Audrey Gaughran. “Obnovování poprav kvůli tomu, aby politici vypadali neústupní vůči zločinu, vystavuje lidské životy všanc politickému prospěchu.“

Amnesty International nesouhlasí s trestem smrti za žádných okolností, bez ohledu na povahu nebo okolnosti zločinu, pocit viny, nevinnost anebo jiné individuální charakteristiky anebo metodu použitou státem k vykonání popravy.

Trest smrti porušuje právo na život jak bylo určeno Všeobecnou deklarací lidských práv. Je to konečný, krutý, nelidský a ponižující trest.

Podobné příběhy

12.4.2018

Trest smrti 2017: Subsaharská Afrika je "maják naděje" pro konec poprav a trestu smrti ve světě

Rok 2017 přinesl pozitivní zprávy ohledně trestu smrti a poprav ve světě - čísla se snižují, zemí bez trestu smrti přibývá.


16.1.2018

USA: Zavřete po 16 letech Guantánamo jednou provždy

Při 16. výročí otevření nechvalně známého zadržovacího zařízení na námořní základně USA v zátoce Guantánamo Amnesty International znovu vyzývá ke spravedlivému procesu nebo okamžitému propuštění těch, kteří jsou tam zadrženi. Zároveň apeluje na jeho uzavření.


11.10.2017

Singapur stále popravuje za drogové delikty. Reformy nepomáhají

Singapur pokračuje v letitém porušování mezinárodního práva – odsuzuje lidi k trestu smrti povinně, bez vlivu názoru soudce.


31.8.2017

Vyběhni s bezprávím

Amnesty pořádá lidskoprávní orienťák mezi ambasádami. Běžci i neběžci budou moct originálním způsobem poukázat na porušování lidských práv v konkrétních zemích.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...