EU musí bojovat s homofobním násilím

Amnesty vyzývá EU, aby řešila trestné činy z nenávisti vůči LGBTI komunitě.

Ani Evropské unii, ani jejím členským státům se nedaří řešit trestné činy z nenávisti páchané na homosexuálech, bisexuálech a transsexuálech a intersexuálech. Nedaří se ochrana proti diskriminaci, obtěžování a násilí. Plyne to ze zprávy, kterou dnes vydala Amnesty International.

„Násilí motivované nenávistí má dlouhodobý a zvlášť zničující dopad na oběti. Ani evropská legislativa, ani zákony mnoha členských států však nepovažují trestné činy vůči osobám s jinou sexuální orientací nebo genderovou identitou za zločiny z nenávisti. To je nepřijatelné, protože sexuální orientace a genderová identita jsou jedním ze základních lidských práv, která mají být chráněna mezinárodním právem,“ řekl Marco Perolini, expert Amnesty International na lidská práva v Evropě a Střední Asii.

Zpráva Amnesty International "Kvůli tomu, kdo jsem: homofobie, transfobie a zločiny z nenávisti v Evropě" v hlavních bodech uvádí největší mezery v zákonech mnoha evropských zemí, kde nejsou trestné činy proti osobám s odlišnou sexuální orientací a pohlavní identitou zahrnuty do seznamu zločinů z nenávisti. Zpráva dále upozorňuje na to, že standardy Evropské unie pro potírání zločinů z nenávisti nedostačují pro řešení homofobního a transfobického násilí.

Motiv diskriminace odlišuje trestný čin z nenávisti od ostatních trestných činů. Při vyšetřování a stíhání zločinů namířených proti skutečné nebo domnělé sexuální orientaci oběti nebo její genderové identitě je proto klíčové, aby policie a orgány právní ochrany udělaly vše pro to, aby odkryly motivy v pozadí. Podle nedávné celounijní studie není 80 procent násilných homofobních a transfobických trestných činů nahlášeno policii. Častým důvodem nekontaktování policie byl strach z institucializované homofobie a transfobie. V dalších případech homosexuálové nenahlašují, že se stali obětmi útoku proto, že se se svojí orientací nesvěřili rodině a svému okolí a obávají se, že tato skutečnost vyjde najevo.

Země jako Bulharsko, Česká republika, Německo, Itálie a Litva nemají zločiny z nenávisti ošetřené komplexním ustanovením, protože nezahrnují trestné činy, jejichž motivem je skutečná nebo domnělá sexuální orientace oběti nebo její pohlavní identita. V dalších zemích jako například v Chorvatsku a v Řecku není legislativa týkající se transfobních a homofobních zločinů z nenávisti správně používána, a tak si někdy policie homofobního či transfobického motivu zločinu nepovšimne nebo jej správně nevyšetří.

V únoru 2012 několik lidí v italské Catánii zbilo transsexuální ženu jménem Michelle kvůli její genderové identitě. Pachatelé jí při tom nadávali jako například: „Nechutný. Jsi chlap, ty teplouši.“

Michelle ohlásila útok policii a jeden z pachatelů byl identifikován. Transfobníický motiv však nebude výslovně brán do úvahy při jeho stíhání a stanovení trestu kvůli mezeře v italských zákonech. „Chtěli mě zabít jen kvůli tomu, kdo jsem, protože mám trochu moc mužskou tvář, protože z mého hlasu poznali, že jsem transsexuál.“

Bulharský student medicíny Michail Stojanov byl zabit v Sofii 30. září 2008, protože ho považovali za gaye. Soud se dvěma podezřelými pět let po vraždě ještě ani nezačal. Ačkoli byl homofobní motiv vraždy v průběhu vyšetřování dobře doložen, nebude v procesu výslovně brán v úvahu. Průtahy, kvůli kterým nebyli pachatelé ještě postaveni před soud, mají katastrofální dopad na Stojanovovu matku Christinu, které nebyla veřejnými orgány poskytnuta psychologická nebo jakákoliv jiná pomoc.

„EU a její členské státy nedokážou naplnit svou povinnost bojovat proti diskriminaci, aniž by přijaly příslušná opatření proti všem formám trestných činů z nenávisti. Současný dvojí metr vzbuzuje dojem, že některé druhy násilí si zaslouží méně pozornosti a ochrany, než jiné. Pro Evropskou unii, která se pyšní tím, že podporuje rovnost a zapojení všech, je to nepřijatelné,“ uyavřel Marco Perollini.

Podobné příběhy

9.7.2018

Aktivisti v Moskvě během MS ve fotbale tvoří "živou" LGBT vlajku


18.7.2018

Bělorusko: Absurdní pokuta pro LGBT+ aktivistku za „masový protest“

Běloruské autority po perzekuci nenásilné LGBT+ aktivistky dosáhly nového dna.


25.4.2018

LGBT+ komunita může mít na nadcházejícím fotbalovém šampionátu v Rusku problémy

Sáhnutí na zadek – 15 dní za mřížemi. Projevení náklonnosti – pokuta 5000 rublů. Pusa – deportace. Až takhle extrémní můžou být důsledky aplikace ruského zákona proti propagaci homosexuality. Amnesty na to poukazuje v nové kampani spojené s fotbalem.


30.4.2018

The new Amnesty International campaign reminds of the absurdity of the Russian law against homosexual propaganda in relation with the upcoming football championship.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...