Česko: OMEZENÍ VOLEBNÍHO PRÁVA PRO LIDI V  KARANTÉNĚ?

Amnesty posílá otevřený dopis ministrům vnitra a zdravotnictví. Požaduje zajištění volebního práva pro všechny.

Volební právo je jedním z fundamentálních lidských práv, které je garantované Listinou základních práv a svobod a představuje nepostradatelný stavební blok každé demokracie. Apelujeme proto na vládu aby v co nejkratší době našla řešení, které by umožnilo lidem v karanténě hlasovat v říjnových krajských a senátních volbách.  Současný zákon zakazuje lidem, kteří se nachází v karanténě, dostavit se do volební místnosti anebo hlasovat do přenosné volební schránky. V praxi to tak znamená, že tito lidé ztrácejí možnost hlasování ve volbách.  

Čelíme naprosto bezprecedentní situaci, kdy by neobvykle velké množství lidí mohlo z hodiny na hodinu ztratit volební právo díky vyhlášení karantény. Takováto situace nejen negativně narušuje vztah mezi voliči a jejich volenými zástupci, ale také představuje riziko, že by volby mohly být soudy prohlášeny za neplatné. Je proto nezbytně nutné, aby vláda společně s odborníky a epidemiology tento problém co nejrychleji vyřešila. Výrok ministra vnitra Jana Hamáčka, že „hlasování pro lidi v karanténě do voleb nelze zařídit,“ považujeme za nepřijatelný. (Zdroj: iRozhlas.cz, 20. 7. 2020) 

Jsou zde různé způsoby, jak by lidem v karanténě mohlo být umožněno hlasovat, ať už se jedná o návrh korespondenčního hlasování, nebo hlasování za zvláštních hygienických podmínek. Vláda se také může inspirovat v jiných zemích, kde se volby během koronavirové pandemie uskutečnily. Například v Jižní Koreji proběhly v polovině dubna parlamentní volby. Lidé v karanténě hlasovali v předem určených volebních místnostech po jejich uzavření a v konkrétních časech. Museli jít pěšky nebo jet vlastním autem. Pacienti s koronavirem mohli hlasovat korespondenčně. Lidé s mírnými příznaky infekce mohli hlasovat ve speciálních volebních místnostech, kde byli úředníci v ochranných oblecích.  

Nyní nelze předvídat, jak dlouho karanténní opatření spojená s onemocněním Covid-19 budou platit. Je zde ale vážná hrozba, že současná situace bude přetrvávat třeba až do parlamentních voleb v příštím roce. A proto je nezbytné najít řešení, které by umožnilo lidem v karanténě hlasovat ve volbách. Dále by vláda měla připravit plán opatření umožňující uskutečnění voleb, i pokud by nastala další vlna onemocnění Covid-19 a byly by tak v ohrožení celé volby. 

Omezování aktivního práva volit je přímým ohrožením demokracie! 

Adresáti dopisu: ministr vnitra Jan Hamáček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch  

Podobné příběhy

20.7.2020

USA: Vystoupení z WHO je podpásovka pro globální zdraví

Amnesty kritizuje Trumpovu administrativu, která oficiálně začíná podnikat kroky k vystoupení USA ze Světové zdravotnické organizace (WHO).


18.6.2020

Toxický obchod se slzným plynem podněcuje globální policejní násilí

Amnesty spouští interaktivní web dokumentující nesprávné používání slzného plynu bezpečnostními silami od Hongkongu přes Paříž až po USA.


26.3.2020

MAĎARSKO: NEOMEZENÉ PRAVOMOCE NEJSOU VŠELÉK!

Amnesty varuje před prodloužením stavu nouze na neomezenou dobu, kterým si Maďarská vláda zajistila bianco šek na řízení státu pomocí dekretů. Bez Parlamentu.


8.3.2020

Reakce na COVID-19 a povinnosti států v oblasti lidských práv

Všechny vlády a další aktéři, kteří jsou ovlivnění vypuknutím epidemie COVID-19, musí jednat v souladu s lidskými právy.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...