Bloggerovi ze Saúdské Arábie hrozí trest smrti

Saúdský básník, bývalý komunista a prodemokratický aktivista Hamza Kashgari čelí obvinění z odpadlictví od víry kvůli poznámkám na Twitteru, za které mu v Saudské Arábii hrozí trest smrti.
Hamza Kashgari opustil Saúdskou Arábii 6. února 2012 kvůli výhrůžkám smrti a poté, co ho několik duchovních obvinilo z odpadlictví od víry kvůli poznámkám, které uveřejnil na Twitteru.

Jeho výroky byly označeny za urážlivé vůči proroku Mohamedovi. Kahgari odletěl do Malajsie, odkud měl v úmyslu pokračovat na Nový Zéland. Den poté, co opustil zemi, saúdský král Abdulláh nařídil ministerstvu vnitra jeho zatčení.

Hamza Kashgari byl zadržen 9. února na letišti v Kuala Lumpur. Malajské úřady proti němu nevznesly žádné konkrétní obvinění a držely ho na neznámé místě bez přístupu k právnímu zástupci. Přes protesty místních i mezinárodních organizací byl 12. února vydán do Saúdské Arábie, kde je od svého návratu držen v centru zadržení ministerstva vnitra v Rijádu. Byl mu dovolen kontakt s rodinou.

V Saudské Arábii hrozí trest smrti za řadu přečinů včetně odpadlictví od víry a čarodějnictví. Kriminalizace odpadlictví od víry se neslučuje se svobodou myšlení, svědomí a náboženství zakotvených v článku 18 Všeobecné deklarace lidských práv. Trestný čin „čarodějnictví” není v zákoně definován a byl již mnohokrát použit jako nástroj potlačování svobody. V roce 2011 byli dva lidé popraveni za čarodějnictví. Amnesty International zaznamenala také případy poprav za „protiislámské výroky”.

Soudní řízení v Saúdské Arábii nedosahuje mezinárodního standartu pro spravedlivý soudní proces. Obžalovaní mají zřídka přístup k právnímu zástupci a často nejsou informováni o tom, jak se jejich případ vyvíjí. Mnozí jsou obviněni a odsouzeni pouze na základě vynuceného přiznání.

Amnesty International považuje Hamzu Kashgariho za vězně svědomí, protože byl zatčen pouze kvůli vyjádření svých osobních postojů. Je mu upíráno právo na svobodu slova i právo na svobodu náboženského vyznání. Jeho zatčení, zadržování a případné odsouzení je neslučitelné se základními lidskými právy zakotvenými v mezinárodních úmluvách.

Podobné příběhy

31.8.2017

Vyběhni s bezprávím

Amnesty pořádá lidskoprávní orienťák mezi ambasádami. Běžci i neběžci budou moct originálním způsobem poukázat na porušování lidských práv v konkrétních zemích.


11.4.2017

Trest smrti a popravy v roce 2016

Amnesty přináší ucelený pohled, srovnání a statistiky uplynulého roku.


11.4.2017

ČT: Trest smrti ve světě podle Amnesty


16.1.2017

Guantánamo: Dvojí měřítko lidských práv

Koncem loňského roku byly Spojené státy americké zvoleny na dobu tří let Valným shromážděním OSN do jednoho z jejích klíčových orgánů, Rady OSN pro lidská práva, kde 1. ledna 2017 zasedly.