Troy Davis má být 21. září popraven, milost nezískal

Státní komise pro odvolání a podmínečná propuštění zamítla žádost o zrušení trestu smrti pro Troye Davise. Amnesty International přesto žádá, aby úřad své rozhodnutí ještě jednou zvážil.

„Pro Spojené státy americké je to obrovský krok zpět. Chystají se popravit muže, který byl odsouzen na základě pochybných důkazů. Komise musí své rozhodnutí i v tomto pozdním stádiu přehodnotit,“ prohlásil generální tajemník AI Salil Shetty.

„Zamítnutí Davisovy žádosti je navíc v přímém rozporu s rozhodnutím Komise z roku 2007. Tehdy se její členové shodli, že budou vystupovat proti popravě, pokud budou „existovat pochybnosti o vině odsouzeného“, dodal Shetty.

Poprava Troye Davise je naplánovaná na zítra, 21. září 2011. Amnesty International shromáždila téměř 1 milion podpisů lidí z celého světa, kteří se proti popravě postavili. Mezi nimi také stovky lidí z České republiky.

Doplňující informace

Troy Davis je takzvané „death row“ od roku 1991, kdy byl odsouzen za vraždu policejního důstojníka, k níž došlo o dva roky dříve. Soud Davise odsoudil primárně na základě výpovědí svědků; vražedná zbraň se nikdy nenašla. Sedm z devíti korunních svědků navíc svou výpověď později změnilo či odvolalo. Poslední šancí pro Davise bylo slyšení před Státní komisí pro odvolání a podmínečná propuštění v Atlantě.

Ačkoli Amnesty International zastává neutrální stanovisko v otázce Davisovy viny, trest smrti považuje za bezpodmínečně nepřípustný bez ohledu na vinu či nevinnu dotyčného.

Ve Spojených státech amerických čeká v současné době na popravu více než 3 200 lidí jen během letošního roku bylo popraveno 32 odsouzených. V průběhu řešení Davisova případu bylo přitom více než 90 lidí čekajících na popravu propuštěno na základě nevinny. Všichni byli původně uznání vinnými.

Podobné příběhy

29.8.2018

respekt: Saúdskoarabské aktivistce hrozí trest smrti


12.10.2018

Aktuálně.cz: Egypt updělil 17 trestů smrti za útoky na kostely


2.1.2019

Trest smrti: Globální zrušení je blíž, než kdy jindy!

Dobré zprávy do nového roku: Rekordní počet 121 zemí hlasoval v prosinci na Valném shromáždění OSN pro ukončení poprav.


10.10.2018

Vlády musí skoncovat s krutostí trestu smrti a podniknout kroky směřující k úplnému zrušení

10. říjen je od roku 2002 Světovým dnem boje proti trestu smrti.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...