Haiti: sexuální násilí se stupňuje

Ničivé zemětřesení, které zasáhlo Haiti v lednu 2010, bylo jednou z nejrozsáhlejších a nejzávažnějších přírodních katastrof uplynulých dekád. Vyžádalo si 230 000 mrtvých, 300 000 zraněných a téměř 2 miliony obyvatel zdevastovaného hlavního města a přilehlých oblastí připravilo o přístřeší.

Haiti, November 12, 2010

Rok po katastrofě ovšem stále více než milion lidí žije v děsivých podmínkách v celkem 1300 nouzových táborech, postavených na ruinách Port-au-Prince a na jihu země. Ženy a dívky zde čelí nepřetržité hrozbě sexuálního násilí ze strany ozbrojených mužů. Řada těchto žen přišla během zemětřesení o své příbuzné, mnoho dětí a dívek se stalo sirotky. Vůči brutálním útokům jsou o to víc zranitelní také proto, že jim jejich provizorní přístřešky proti útočníkům neskýtají žádnou ochranu. Pro agresory není problém stany rozřezat a zaútočit. Dalším častým způsobem útoku je vyhlédnutí oběti na cestě na toaletu.

Sexuální násilí bylo na Haiti vysoce rozšířené už před zemětřesením, nicméně následky katastrofy tento problém ještě vyostřily. Eskalaci násilí od počátku nahrává celospolečenský chaos, ostatně zemětřesením byly poničeny i místní policejní stanice a soudní dvory. Během prvních 150ti dnů po zemětřesení tak zaznamenali místní aktivisté více než 250 případů znásilnění, ke kterým došlo v 15ti táborech. Od té doby se na místní podpůrné organizace obrací nové oběti znásilnění téměř každý den. Tato situace se díky naprosté beztrestnosti pachatelů stále zhoršuje.

Reakci místních úřadů na tuto situaci hodnotí Amnesty International jako zcela neuspokojivou. Oběti sexuálního násilí mají totiž jen mizivé vyhlídky na dosažení spravedlnosti a potrestání viníků. V této atmosféře ztrácejí ženy odvahu hlásit další napadení a cítí se ponechány na pospas situaci. Amnesty International důrazně připomíná, že ochrana žen v nouzových táborech představuje zcela opomenutou složku humanitární pomoci. Účinný plán pomoci při takto rozsáhlé humanitární katastrofě přitom musí zahrnovat i ochranu obětí před sexuálním násilím. Při hledání řešení současné situace na Haiti je rozhodně nutno přihlížet k názorům obyvatel provizorních táborů.

Amnesty International apeluje na haitskou vládu, aby podnikla rázné kroky, které by sexuálnímu teroru zamezily. Zajištění bezpečí žen a dívek v nouzových táborech musí vláda zohlednit jako prioritu. Ochrana ženských práv musí být ve středu zájmů úsilí o rekonstrukci země, financovaného mezinárodním společenstvím.

Podobné příběhy

6.10.2016

Irák: Kurdské autority musí ukončit ostudné uvěznění jezídské ženy, která přežila zajetí tzv. IS

Kurdská regionální vláda (KRG) musí okamžitě ukončit šokující uvěznění jezídské ženy, která je držena bez soudu už skoro dva roky po přežití zajetí ozbrojenou skupinou nazývající se Islámský stát (IS), řekla Amnesty International.


26.1.2016

Ženy z řad uprchlíků čelí při cestě Evropou fyzickým útokům, zneužívání a sexuálnímu obtěžování

Vládám a humanitárním organizacím se nedaří zajistit základní ochranu ženám, které prchají ze Sýrie a Iráku.


17.2.2016

Brazílie: Dvanáct policistů odpovědných za smrt

Dvanáct příslušníků vojenské policie se podařilo usvědčit a odsoudit za mučení a následnou smrt, procesní podvody a snahu ukrýt tělo v případě zmizení Amarilda de Souzy v Rio de Janeiru.


2.2.2016

Libanon: Uprchlice ze Sýrie čelí zneužívání a sexuálnímu obtěžování

Nedostatky v mezinárodní pomoci a přístup libanonských úřadů vytváří podmínky, ve kterých vzrůstá zneužívání žen v uprchlických táborech v Libanonu.