Česká republika má stále problémy s ochranou lidských práv

Amnesty International dnes vydala Výroční zprávu, která dokumentuje stav lidských práv v České republice v roce 2009. Mezi pozitivní trendy roku patří schválení antidiskriminační legislativy či omluva vlády za nucené sterilizace romských žen. Znepokojivý však je další nárůst aktivit krajně pravicových stran a skupin. Nadále přetrvávala segregace Romů ve vzdělávání a dalších oblastech.

Hlavní události roku

„Rok 2009 byl z hlediska dodržování lidských práv pro Českou republiku poměrně turbulentní. Oceňujeme několik legislativních pokroků, alarmující je naopak nárůst aktivit krajní pravice. Obdobný vývoj sice sledujeme i v dalších evropských zemích, odpovědnost ale leží na nás,“ sdělila ředitelka české pobočky Amnesty International Dáša van der Horst.

Parlament přijal antidiskriminační zákon a po několikaletém váhání tak naplnil povinnost vyplývající ze směrnic EU. Nový zákon garantuje právo na rovné zacházení a zakazuje diskriminaci mimo jiné ve vzdělávání, přístupu k bydlení či zaměstnání. Po dlouhém otálení se Česká republika také postavila za stíhání pachatelů nejvážnějších zločinů. Stala se totiž 110. státem světa, který podporuje činnost Mezinárodního trestního soudu. Ten stíhá válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu.

V roce 2009 se také zvýšil počet aktivit extremistů, vyvrcholením byl útok na romskou rodinu ve Vítkově. Stále narůstaly otevřené nepřátelské projevy části veřejnosti vůči Romům. Vláda však po letech váhání přestala problém zlehčovat.

Romská menšina byla také vystavena segregaci ve vzdělávání, v přístupu k bydlení i na pracovní trh.

Přístup ke vzdělání


V českém vzdělávacím systému přetrvávala segregace Romů. Romští žáci byli nepřiměřeně často zastoupeni na základních školách a třídách pro žáky s „lehkým mentálním postižením“ nebo na segregovaných běžných školách a třídách. Analýzy zpracované pro Ministerstvo školství ukázaly, že český vzdělávací systém má tendenci vylučovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Téměř polovina romských žáků nedokončí školu se svými spolužáky, protože opakuje ročník nebo je přesunuta do škol pro děti s lehkým mentálním postižením. „Vítáme aktivity Ministerstva školství v této oblasti. Vzdělání je klíčem k dalším lidským právům a proto je nutné zasadit se o rychlejší změny vedoucí ke spravedlnosti,“ uvedla ředitelka Amnesty International Dáša van der Horst.

Právo na fyzickou integritu


Amnesty International přivítala částečný pokrok v otázce nedobrovolné sterilizace romských žen, když premiér vyjádřil politování nad individuálními nezákonnými sterilizacemi. Soud nicméně odmítl přiznat nárok na finanční odškodnění za újmu v případě individuální stížnosti. Neuspokojivá situace nadále panovala v některých psychiatrických léčebnách, kde podle zjištění ombudsmana docházelo k používání síťových lůžek i v případech, kdy nehrozilo bezprostřední ohrožení zdraví pacienta nebo okolí.


Dobré zprávy roku 2009


- Parlament schválil antidiskriminační zákon, který byl několik let blokován.
- Česka republika začala podporovat Mezinárodní trestní soud, který stíhá válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu.
- V oblasti diskriminace Romů ve vzdělávání se za uplynulý rok udály dílčí kroky, které by tomuto jevu měly v budoucnu předcházet. Ministerstvo školství nechalo zpracovat výzkumy, které poskytly potřebná data. Ta umožní efektivnější nastavení opatření vedoucích k desegregaci školství. Jedním z nich je například Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, který Ministerstvo připravilo ke schválení vládou.
- Vláda se omluvila za nedobrovolné sterilizace romských žen spáchané v minulosti, nicméně soudy odmítly uznat nárok na odškodnění v případě individuálních stížností.
- Pachatelé žhářského útoku na dům romské rodiny ve Vítkově byli zadrženi a obžalováni z pokusu o vraždu.

Podobné příběhy

14.6.2017

Saudská Arábie: Trumpova návštěva dává zelenou porušování lidských práv

Podle toho, jak americký prezident Donald Trump vystupuje na své první zahraniční návštěvě na summitu v Rijádu v Saudské Arábii, budou jeho diskuzím s představiteli států Perského zálivu a arabskými státy dominovat boj proti terorismu a bezpečnost.


28.4.2017

Zbraně pod kontrolou: Jak by dopadla Praha?

Galerie ARTWALL společně s Amnesty připravila výstavu na téma nezodpovědného vývozu zbraní z Česka.


18.7.2016

Vyjádření Samsungu k problematice dětské práce v Demokratické republice Kongo

Minulý měsíc zveřejnil Samsung Electronics a jeho dceřiná společnost, Samsung SDI, zprávu o udržitelnosti, ve které přímo i nepřímo zmiňuje zprávu Amnesty International "Pro tohle umíráme: Porušování lidských práv v Demokratické republice Kongo". Slibuje v ní situaci důkladně prozkoumat a zveřejnit zprávu do konce roku.


19.9.2016

Výzva vládě ČR: Saúdská Arábie nemůže porušovat mezinárodní právo

V Ženevě se v září 2016 konalo 33. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Amnesty International proto apeluje na vládu České republiky, aby podpořila výzvu k přezkoumání případů porušování lidských práv v Jemenu a zaslala jí níže uvedený dopis.