Na popravištích v Japonsku končí i duševně nemocní vězni

Japonsko nadále popravuje vězně, kteří trpí duševní chorobou. Tato praxe přitom odporuje mezinárodním standardům, k nimž se Japonsko hlásí. Nehumánní podmínky, v nichž vězni čekají na výkon trestu smrti, navíc často samy vedou k rozvoji duševních onemocnění. To jsou zjištění nové zprávy Amnesty International.

V současnosti čeká v japonských věznicích na vykonání popravy 102 lidí. „Ti, kteří již nemají možnost odvolání, čelí každodenní nejistotě, protože rozhodnutí o vykonání trestu jim může být oznámeno jen několik hodin před popravou. Někteří lidé v této nejistotě prožijí celé roky, někdy i desítky let,“ říká James Welsh, který vedl výzkum AI v této oblasti.

Amnesty International zdokumentovala případy nelidského zacházení s vězni, kteří jsou odsouzeni k nejvyššímu trestu. Odsouzení na smrt spolu nesmějí komunikovat a jsou podrobeni přísné izolaci. Čas, který mohou strávit s členy své rodiny nebo obhájci, je často omezen na pouhých pět minut. S výjimkou odchodu na toaletu se vězni nesmějí pohybovat po cele, mohou pouze sedět. Ve srovnání s ostatními vězni mají omezený přístup k čerstvému vzduchu a dennímu světlu. Za porušení těchto pravidel mohou být přísně potrestáni.

Amnesty International vyzývá japonskou vládu, aby vykonávání poprav ukončila. Za nezbytné považuje i zlepšení životních podmínek ve věznicích.

Další informace:Přesný počet vězňů s vážnou psychickou poruchou, kteří čekají na popravu, není znám. Protože se vláda snaží tuto problematiku udržet v tajemství, museli se nezávislí experti spolehnout na druhotná svědectví a dokumentaci, aby zhodnotili duševní stav na smrt odsouzených vězňů.

Konkrétní případ:Hakamada Iwao čeká na vykonání rozsudku smrti už od roku 1968, kdy byl v nespravedlivém soudním procesu usvědčen z vraždy ředitele továrny, v které pracoval. Zabít měl i manželku ředitele a dvě děti.

Hakamada se po 20 dnech policejního výslechu, kterému nebyl přítomen právní zástupce, ke zločinu přiznal. V systému daiyo kangoku (tzv. náhradního vězení) mohou být podezřelí zadržováni kvůli výslechům až 23 dní.

Délka jednotlivých výslechů není nijak limitována, přičemž právní zástupci mají k zadržovaným jen velice omezený přístup.

Hakamada svoje přiznání později odvolal a během soudního procesu vypověděl, že příslušníci policie ho bili a vyhrožovali mu. Tvrdil, že v průběhu výslechů, které trvaly více než 12 hodin denně, mu vyšetřovatelé například trhali vlasy a bili ho do tváře. Přesto byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti. Jeho odvolání byla zamítnuta. Poté podal petici, v níž žádá o obnovu řízení. Ta byla rovněž několikrát odmítnuta, naposledy v březnu 2008.

Kumamoto Norimichi jeden ze soudců, kteří v původním procesu shledali Hakamadu vinným, v roce 2007 veřejně prohlásil, že je přesvědčen o Hakamadově nevině. Řekl, že během soudního procesu se snažil přesvědčit zbylé dva soudce, ale byl přehlasován. V procesu s Hakamadem došlo k celé řadě nesrovnalostí. Klíčovým důkazem proti němu byla souprava oblečení potřísněná krví oběti, která byla nalezena v jedné z nádrží v továrně, kde ke zločinu došlo. Kusy oblečení byly pro Hakamadu příliš malé, žaloba však tvrdila, že se v nádrži srazily. Podle jeho právníka také velikost nože, který měl Hakamada údajně použít, neodpovídala smrtelným ranám. Navíc dveře, kterými měl vejít do domu a potom jej opustit, byly zamčené.

V Japonsku patří Hakamada mezi nejdéle čekající vězně na výkon trestu smrti. Vězni v celách smrti jsou v Japonsku drženi ve zvláštním bloku, není jim dovoleno mluvit s dalšími vězni ani například sledovat televizi. Během 29 let strávených na samotce se u Hakamady rozvinula duševní choroba. Může být kdykoli popraven.

Plný text zprávy v anglickém jazce zde.

Podobné příběhy

25.10.2019

Bangladéš: Trest smrti pro 16 lidí v případu Nusrat Rafiové nic nevyřeší

Ředitel české Amnesty komentuje odsouzení 16 lidí k trestu smrti v Bangladéši.


12.10.2018

Aktuálně.cz: Egypt updělil 17 trestů smrti za útoky na kostely


2.1.2019

Trest smrti: Globální zrušení je blíž, než kdy jindy!

Dobré zprávy do nového roku: Rekordní počet 121 zemí hlasoval v prosinci na Valném shromáždění OSN pro ukončení poprav.


10.10.2018

Vlády musí skoncovat s krutostí trestu smrti a podniknout kroky směřující k úplnému zrušení

10. říjen je od roku 2002 Světovým dnem boje proti trestu smrti.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...