Všichni máme právo na lidská práva. Patří mezi ně právo na život bez násilí a diskriminace; užívat si nejvyšší dosažitelné úrovně tělesného a duševního zdraví; vzdělávat se; vlastnit majetek; volit; a vydělávat stejnou mzdu.

Ale po celém světě stále mnoho žen a dívek čelí diskriminaci na základě pohlaví a genderu. Genderová nerovnost podporuje mnoho problémů, které se neúměrně dotýkají žen a dívek, jako je domácí a sexuální násilí, nižší mzdy, nedostatečný přístup ke vzdělání a nedostatečná zdravotní péče.

"Ženská práva jsou lidská práva."

Po mnoho let hnutí za práva žen tvrdě bojovala za řešení této nerovnosti, vedla kampaně za změnu zákonů nebo se vydala do ulic požadovat dodržování svých práv. A v digitálním věku vzkvétala nová hnutí, která zdůrazňují rozšířenost genderového násilí a sexuálního obtěžování. Prostřednictvím výzkumu, vzdělávání a vedení kampaní tlačí Amnesty na mocné a vlivné, aby respektovali práva žen.