Urgentní
akce

Student nespravedlivě obviněn z terorismu. Pomozte mu podpisem petice

  Případ

Student a výzkumný pracovník Ahmed Samir Santawy byl v únoru pět dní držen na neznámém místě. Během vyšetřování byl při výslechu bit do hlavy a břicha příslušníky bezpečnostních složek a musel mít zavázané oči.

Vyslýchán byl v souvislosti se svým zapojením do sociálních sítí a akademickým výzkumem. V současné době je ve vazbě a čelí obvinění z aktivit souvisejících s terorismem. Je mu odmítán kontakt s rodinou a právníky.

Ahmed Samir Santawy je výzkumný pracovník a student antropologie na Středoevropské univerzitě (CEU) ve Vídni. Jeho výzkum se zaměřuje na práva žen, včetně historie reprodukčních práv v Egyptě. Od chvíle, kdy Ahmed Samir Santawy začal v září 2019 studovat na CEU – původně v maďarské Budapešti –, se ho egyptští bezpečnostní důstojníci při příletu a odletu z mezinárodního letiště v Káhiře vyptávali na důvody jeho zahraničních cest a povahu jeho studia. Byl vyslýchán i při svém posledním vstupu do Egypta v polovině prosince 2020.

Podle stížnosti předložené rodinou Ahmeda Samira Santawyho státnímu zástupci a přezkoumané Amnesty International, jakož i informací shromážděných z jiných zdrojů, provedlo dne 23. ledna v době, kdy nebyl doma, sedm maskovaných policistů razii v jeho rodinném domě. Nepředložili zatykač ani příkaz k domovní prohlídce, zabavili digitální záznamník z kamer CCTV v domě a nařídili Ahmedovi Samirovi Santawymu, aby se bez udání důvodu dostavil k Národní bezpečnostní agentuře (NSA). Když se 30. ledna dostavil do kanceláře NSA na policejní stanici v Nové Káhiře, bylo mu řečeno, aby přišel jiný den. Učinil tak 1. února a byl zatčen. Dne 3. února byl převezen na jinou policejní stanici v Nové Káhiře. Dne 4. února ho bezpečnostní síly přesunuly na neznámé místo zadržení, než se dne 6. února objevil v kanceláři SSSP. Od jeho výslechu dne 1. února až do zahájení vyšetřování SSSP úřady odmítaly sdělit jeho rodině a právníkům informace o jeho stavu a místě pobytu.

Prokurátor SSSP vyslýchal Ahmeda Samira Santawyho ohledně jeho studia a akademického zázemí, včetně jeho výzkumných poznatků týkajících se islámu a potratů. Prokurátor se ho také výslovně zeptal, na co se ho během vyšetřování vyptávali policisté NSA. Ahmed Samir Santawy uvedl, že policisté NSA se ho ptali na jeho studium i na jeho údajné zapojení do facebookové stránky s názvem „Revolucionáři 25. ledna“, kritické vůči postupu úřadů v oblasti lidských práv, což popřel. Prokurátor se ho také ptal na příspěvek na Facebooku týkající se bití a zadržení novináře, ale Ahmed Samir Santawy popřel, že by byl vlastníkem účtu. Žádosti jeho právníků, aby ho předali Úřadu forenzní medicíny k vyšetření zranění, která utrpěl během zadržení NSA, nebylo vyhověno.

Pozadí

Úřady porušily omezené záruky stanovené egyptským právním řádem i své povinnosti podle mezinárodního práva. Článek 54 egyptské ústavy stanoví: „Každá osoba, jejíž svoboda je omezena, bude neprodleně informována o důvodech […] bude jí umožněno okamžitě kontaktovat své příbuzné a právníka; a musí být předvedena před vyšetřovací orgán do dvaceti čtyř hodin od okamžiku omezení její svobody.“ Ačkoli § 40 zákona č. 94/2015 o boji proti terorismu umožňuje trestní stíhání nebo jiný „způsob vyšetřování“ a nařídit jednou prodloužitelné zadržení podezřelých v případech terorismu až na čtrnáct dní, aniž by byli vyslechnuti státním zástupcem nebo soudcem, mají podezřelí právo být informováni o důvodech svého zatčení a kontaktovat své rodiny a právníky (§ 41). Zákon stanoví, aby podezřelí byli drženi v oficiálních vazebních věznicích. Podle článků 9 a 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož je Egypt smluvní stranou, nesmí být nikdo svévolně zadržován; každý zatčený má právo být informován o důvodech svého zatčení a musí být okamžitě postaven před soudce a musí mít možnost zpochybnit zákonnost svého zadržení. Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování zjistila, že zadržení může být považováno za svévolné, i když to umožňuje vnitrostátní právo, pokud je v rozporu s mezinárodními normami nebo je neslučitelné s jinými lidskými právy, jako jsou práva na svobodu projevu, shromažďování nebo přesvědčení. Zákaz mučení a jiného špatného zacházení je absolutní podle ICCPR a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jejíž je Egypt také smluvní stranou.

V posledních letech byly tisíce skutečných nebo předpokládaných politických oponentů zatčeny a drženy v prodloužené vazbě na základě příkazů SSSP až do vyšetřování neopodstatněných teroristických a jiných obvinění, někdy na období překračující absolutní zákonnou maximální hranici dvou let pro vyšetřovací vazbu. Mezi ně patří obránci lidských práv, aktivisté, právníci, politici, demonstranti, novináři, zdravotníci a akademici. Řízení proti nim je obvykle založeno na vyšetřováních tajné policie, která jsou nepřístupná obžalovaným a jejich právníkům, a někdy jsou podporována příspěvky na sociálních sítích, které jsou považovány za kritické vůči úřadům. V únoru 2020 zatkly bezpečnostní síly po příjezdu na mezinárodní letiště v Káhiře Patricka Zaki George, výzkumníka v genderové oblasti a studenta magisterského studia v italské Bologni. Ten i nadále zůstává ve vězení a je vyšetřován z obvinění souvisejících s terorismem.