Urgentní
akce

© Private

Student nespravedlivě obviněn z terorismu. Pomozte mu podpisem petice

  Případ

Student a výzkumný pracovník Ahmed Samir Santawy byl v únoru pět dní držen na neznámém místě. Během vyšetřování byl při výslechu bit do hlavy a břicha příslušníky bezpečnostních složek a musel mít zavázané oči.

Vyslýchán byl v souvislosti se svým zapojením do sociálních sítí a akademickým výzkumem. V současné době je ve vazbě a čelí obvinění z aktivit souvisejících s terorismem. Je mu odmítán kontakt s rodinou a právníky.

Ahmed Samir Santawy je výzkumný pracovník a student antropologie na Středoevropské univerzitě (CEU) ve Vídni. Jeho výzkum se zaměřuje na práva žen, včetně historie reprodukčních práv v Egyptě. Od chvíle, kdy Ahmed Samir Santawy začal v září 2019 studovat na CEU – původně v maďarské Budapešti –, se ho egyptští bezpečnostní důstojníci při příletu a odletu z mezinárodního letiště v Káhiře vyptávali na důvody jeho zahraničních cest a povahu jeho studia. Byl vyslýchán i při svém posledním vstupu do Egypta v polovině prosince 2020.

Podle stížnosti předložené rodinou Ahmeda Samira Santawyho státnímu zástupci a přezkoumané Amnesty International, jakož i informací shromážděných z jiných zdrojů, provedlo dne 23. ledna v době, kdy nebyl doma, sedm maskovaných policistů razii v jeho rodinném domě. Nepředložili zatykač ani příkaz k domovní prohlídce, zabavili digitální záznamník z kamer CCTV v domě a nařídili Ahmedovi Samirovi Santawymu, aby se bez udání důvodu dostavil k Národní bezpečnostní agentuře (NSA). Když se 30. ledna dostavil do kanceláře NSA na policejní stanici v Nové Káhiře, bylo mu řečeno, aby přišel jiný den. Učinil tak 1. února a byl zatčen. Dne 3. února byl převezen na jinou policejní stanici v Nové Káhiře. Dne 4. února ho bezpečnostní síly přesunuly na neznámé místo zadržení, než se dne 6. února objevil v kanceláři SSSP. Od jeho výslechu dne 1. února až do zahájení vyšetřování SSSP úřady odmítaly sdělit jeho rodině a právníkům informace o jeho stavu a místě pobytu.

Prokurátor SSSP vyslýchal Ahmeda Samira Santawyho ohledně jeho studia a akademického zázemí, včetně jeho výzkumných poznatků týkajících se islámu a potratů. Prokurátor se ho také výslovně zeptal, na co se ho během vyšetřování vyptávali policisté NSA. Ahmed Samir Santawy uvedl, že policisté NSA se ho ptali na jeho studium i na jeho údajné zapojení do facebookové stránky s názvem „Revolucionáři 25. ledna“, kritické vůči postupu úřadů v oblasti lidských práv, což popřel. Prokurátor se ho také ptal na příspěvek na Facebooku týkající se bití a zadržení novináře, ale Ahmed Samir Santawy popřel, že by byl vlastníkem účtu. Žádosti jeho právníků, aby ho předali Úřadu forenzní medicíny k vyšetření zranění, která utrpěl během zadržení NSA, nebylo vyhověno.

  Aktuality

  Článek publikován 30.6.2023

Egyptské úřady brání aktivistovi pokračovat ve studiu ve Vídni

Na egyptského aktivistu Ahmeda Samira Santawyho byl uvalen zákaz cestování. Ahmedovi, který už dříve strávil osmnáct měsíců ve vězení, je tak bráněno pokračovat v magisterském studiu a výzkumu na Středoevropské univerzitě ve Vídni.

  Článek publikován 29.9.2022

Ve vězení ho mučili, pak dostal tříletý trest, teď egyptský student obdržel prezidentskou milost

Egyptský výzkumný pracovník Ahmed Samir Santawy byl od února 2021 vězněn za kritické příspěvky na sociálních sítích. Od 30. července 2022 je na svobodě díky prezidentské milosti.

  Článek publikován 2.8.2022

Nečekaný rozsudek: Santawy odsouzen ke třem letům vězení

Mimořádný soud začátkem července poslal na tři roky do vězení egyptského výzkumníka Ahmeda Amira Santawyho na základě obvinění z publikování falešných zpráv.

  Článek publikován 14.7.2021

Ahmed Samir Santawy drží ve vězení hladovku

Egyptský student magisterského studia Ahmed Samir Santawy zahájil 23. června hladovku poté, co ho mimořádný soud odsoudil k čtyřletému trestu vězení za zveřejnění "falešných zpráv".

  Článek publikován 22.6.2021

Egyptský soud poslal studenta Ahmeda Samira Santawyho na čtyři roky do vězení

Odsouzen byl za údajné zveřejnění „falešných zpráv“, kterého se měl dopustit kritickými příspěvky na sociálních sítích. Santawy vinu odmítá.

Pozadí

Úřady porušily omezené záruky stanovené egyptským právním řádem i své povinnosti podle mezinárodního práva. Článek 54 egyptské ústavy stanoví: „Každá osoba, jejíž svoboda je omezena, bude neprodleně informována o důvodech […] bude jí umožněno okamžitě kontaktovat své příbuzné a právníka; a musí být předvedena před vyšetřovací orgán do dvaceti čtyř hodin od okamžiku omezení její svobody.“ Ačkoli § 40 zákona č. 94/2015 o boji proti terorismu umožňuje trestní stíhání nebo jiný „způsob vyšetřování“ a nařídit jednou prodloužitelné zadržení podezřelých v případech terorismu až na čtrnáct dní, aniž by byli vyslechnuti státním zástupcem nebo soudcem, mají podezřelí právo být informováni o důvodech svého zatčení a kontaktovat své rodiny a právníky (§ 41). Zákon stanoví, aby podezřelí byli drženi v oficiálních vazebních věznicích. Podle článků 9 a 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož je Egypt smluvní stranou, nesmí být nikdo svévolně zadržován; každý zatčený má právo být informován o důvodech svého zatčení a musí být okamžitě postaven před soudce a musí mít možnost zpochybnit zákonnost svého zadržení. Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování zjistila, že zadržení může být považováno za svévolné, i když to umožňuje vnitrostátní právo, pokud je v rozporu s mezinárodními normami nebo je neslučitelné s jinými lidskými právy, jako jsou práva na svobodu projevu, shromažďování nebo přesvědčení. Zákaz mučení a jiného špatného zacházení je absolutní podle ICCPR a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jejíž je Egypt také smluvní stranou.

V posledních letech byly tisíce skutečných nebo předpokládaných politických oponentů zatčeny a drženy v prodloužené vazbě na základě příkazů SSSP až do vyšetřování neopodstatněných teroristických a jiných obvinění, někdy na období překračující absolutní zákonnou maximální hranici dvou let pro vyšetřovací vazbu. Mezi ně patří obránci lidských práv, aktivisté, právníci, politici, demonstranti, novináři, zdravotníci a akademici. Řízení proti nim je obvykle založeno na vyšetřováních tajné policie, která jsou nepřístupná obžalovaným a jejich právníkům, a někdy jsou podporována příspěvky na sociálních sítích, které jsou považovány za kritické vůči úřadům. V únoru 2020 zatkly bezpečnostní síly po příjezdu na mezinárodní letiště v Káhiře Patricka Zaki George, výzkumníka v genderové oblasti a studenta magisterského studia v italské Bologni. Ten i nadále zůstává ve vězení a je vyšetřován z obvinění souvisejících s terorismem.