VALNÁ HROMADA  6. 4. 2019, PRAHA 

Vážení příznivci a příznivkyně Amnesty International, na těchto stránkách naleznete informace a podklady, které souvisí s valnou hromadou.

Valná hromada je každoroční setkání se všemi, kteří se zajímají o naši činnost a přispívají nám buď finančně, nebo svým časem a nadšením.

Valná hromada je rovněž fórem otevřeným každému, kdo se chce dozvědět více o jednotlivých lidskoprávních tématech, o způsobu naší práce a možnostech, jak se zapojit.

Valná hromada proběhne v sobotu 6. 4. 2019 od 9 hodin v prostorách Prague Impact HUBu (Drtinova 557/10, Praha 5 - Smíchov).

Pozvánka na valnou hromadu 2019

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Přihlásit se můžete vyplněním registračního formuláře zde, nebo níže na této stránce. Prosíme o závazné přihlášení do 23. 3.2019.
POZOR - PRODLUŽUJEME TERMÍN PRO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠEK DO POLEDNE PÁTKU 29. 3. 2019! 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

INFORMACE PRO ČLENY A ČLENKY

Valná hromada je na základě stanov nejvyšší autorita našeho sdružení, proto rozhoduje o klíčových otázkách, jako jsou dlouhodobá strategie, nebo volí členy a členky správní rady. Hlasovací práva mají všichni členové a členky.

Letos je opět možné delegovat hlasy. Každý člen či členka může zastupovat maximálně jednoho dalšího člena či členku. K tomu je třeba mít písemný souhlas obsahující jméno, členské číslo a podpis zastupovaného či zastupované.

Na valné hromadě budou mít členové a členky Amnesty možnost zvolit nové členy a členky řídících orgánů Amnesty. Letos budou do správní rady voleni/y tři členové/ky, do dozorčí rady 2 členové/ky. Tři členové/ky se budou volit do nominační komise. 

  Zvažte prosím Vaši případnou kandidaturu, termín pro její podání je 23. 3. 2019! Vyplněný formulář kandidátky a formulář podpory kandidatury prosím zasílejte na e-mail valnahromada@amnesty.cz.

  KANDIDATURY DO SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY

  Petr Benda

  NÁVRHY NA REZOLUCE, STRATEGIE A ZMĚNY STANOV

  Přijaté rezoluce ve finálním znění

  KONTAKT

  E-mail: valnahromada@amnesty.cz

  Telefon: 773 630 154

  Kontaktní osobou za kancelář Amnesty International je Helena Dolejšová.

  Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...