VALNÁ HROMADA  8. - 9. 4. 2017, PRAHA

Vážení příznivci a příznivkyně Amnesty International, na těchto stránkách naleznete informace a podklady, které souvisí s valnou hromadou.

Valná hromada je každoroční setkání se všemi, kteří se zajímají o naší činnost a přispívají nám buď finančně, nebo svým časem a nadšením.

Valná hromada je rovněž fórem otevřeným každému, kdo se chce dozvědět více o jednotlivých lidskoprávních tématech, o způsobu naší práce a možnostech, jak se zapojit.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Prosím, zaregistrujte se na valnou hromadu a nebo aktivistickou neděli ZDE.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

INFORMACE PRO ČLENY A ČLENKY

Valná hromada je na základě stanov nejvyšší autorita našeho sdružení, proto rozhoduje o klíčových otázkách, jako jsou dlouhodobá strategie, nebo volí členy a členky správní rady. Hlasovací práva mají všichni členové a členky.

Letos je opět možné delegovat hlasy. Každý člen či členka může zastupovat maximálně jednoho dalšího člena či členku. K tomu je třeba mít písemný souhlas obsahující jméno, členské číslo a podpis zastupovaného či zastupované.

Letos budou do správní rady (SR) voleni/y dva/dvě členové/ky, do dozorčí rady (DR) budou voleni/y také dva/dvě členové/ky. Tři členové/členky se budou volit také do nominační komise (NK). Zvažte prosím Vaši případnou kandidaturu, termín pro její podání je 26. 3. 2017! Vyplněný formulář kandidátky a formulář podpory kandidatury prosím zasílejte na e-mail valnahromada@amnesty.cz.

KANDIDATURY DO SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY

Na valné hromadě budou mít členové a členky Amnesty možnost zvolit nové členy a členky řídících orgánů Amnesty. Letos budou do SR voleni/y dva/dvě členové/ky, do DR také dva/dvě členové/ky. Tři členové/členky se budou volit do NK. 

BUDE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNO

NÁVRHY NA REZOLUCE, STRATEGIE A ZMĚNY STANOV

01_Rezoluce - členské příspěvky

02_Rezoluce nepolitická Amnesty

03_Rezoluce_Gender v Amnesty

BUDE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNO

Případné otázky směřujte na mail Libora Marka: libor.marek@amnesty.cz nejpozději do 6.4.2017.

KONTAKT

E-mail: valnahromada@amnesty.cz

Telefon: 725 952 986

Kontaktní osobu za kancelář Amnesty International je Veronika Kunešová.