Zpráva Amnesty International 2005: Vlády nedodržují své sliby chránit lidská práva

  Článek

Zastavte mučení publikován 25.5.2006

Tisíce lidí po celém světě byly odsouzeny k utrpení nezájmem vlastních vlád i neakceschopností mezinárodního společenství. Čtyři roky po teroristických útocích v New Yorku se svět nestal bezpečnějším místem a brutalita ozbrojených skupin dosáhla nových rozměrů, uvedla Amnesty International (AI), která dnes uveřejnila svou Výroční zprávu o stavu lidských práv ve světě.

I přes opakované sliby vlády mnoha zemí nedokáží ochránit své občany, nebo se dokonce samy dopouštějí porušování lidských práv. "Vlády porušují vlastní sliby o lidských právech. Zatímco političtí představitelé hovoří o bezpečnosti a spravedlnosti, připravují agendu strachu a nejistoty, která ohrožuje základní principy lidských práv. To se týká třeba pokusů znovu umožnit a ospravedlnit mučení,“ uvedla generální tajemnice AI Irene Khan na tiskové konferenci při příležitosti uveřejnění Výroční zprávy.Selhání vlád spolu s nezaujatým a paralyzovaným mezinárodním společenstvím v roce 2004 zklamalo nespočetné tisíce lidí v humanitárních krizích a zapomenutých konfliktech.Zatímco v Dárfúru súdánská vláda podnítila lidskoprávní katastrofu, mezinárodní společenství krizi neřešilo. Partikulární zájmy vlád neumožnily efektivní řešení zločinů, které dosáhly rozměrů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Členové Rady bezpečnosti OSN, vlády Číny a Ruské federace, nebyli schopni akce kvůli svým ekonomickým zájmům, jako je obchod s ropou a se zbraněmi. Spojené státy sice označily situaci v Dárfúru za genocidu, ale nepodnikly již žádné konkrétní kroky.Ruští vojáci beztrestně mučili a znásilňovali čečenské ženy, v Zimbabwe vláda s politickými záměry manipulovala s potravinovou krizí, Afghánistán a Irák se zmítali v nestabilitě a násilnostech. Vláda USA se pokusila obejít zákaz mučení a pod záminkou nové politiky zaútočila na základní hodnoty lidských práv. Spojené státy převážejí vězně za účelem jejich výslechů do zemí, kde mohou být mučeni. „Spojené státy jako významný mezinárodní aktér udávají tón dalším zemím. Ve chvíli, kdy snižují ochranu lidských práv, poskytují prostor jejich porušování dále ve světě.“Spolu s absolutním selháním a neochotou vlád civilisty v mnoha státech ohrožovaly teroristické útoky ozbrojených skupin, jejichž brutalita dosáhla nové hranice. „Televizí přenášené popravy unesených osob v Iráku, zajímání dětských rukojmí v Beslanu nebo masakr stovek civilistů v Madridu šokovaly celý svět. Ale vlády nejsou ochotny revidovat své strategie pro boj s terorismem, které jsou neúspěšné, ale politicky výhodné.“Spolu s dalšími zeměmi k porušování lidských práv ve světě nepřímo přispěla také Česká republika tím, že dodávala zbraně do konflikty sužovaných zemí jako je Kolumbie.Rok 2004 přinesl i několik pokroků, které dávají obětem porušování lidských práv i těm, kteří se mu snaží postavit, naději do budoucna.AI vidí naději v aktivitách, které často iniciovali aktivisté usilující o dodržování lidských práv a organizace občanské společnosti. „Stále silněji je slyšet nesouhlas veřejnosti s dvojitými principy uplatňovanými vládami i odpor proti brutalitě ozbrojených skupin.“Výzvou pro lidská práva je využít sílu občanské společnosti a vyžadovat od vlád, aby dodržovaly své sliby. Právě veřejnost se v roce 2004 významně zasazovala o lidská práva - spontánní vystoupení milionů lidí po teroristických útocích v Madridu, občanská povstání v Gruzii a na Ukrajině nebo diskuse o politických změnách v zemích Středního východu, jsou toho důkazem. Nové organizace na ochranu lidských práv vznikly v Saudské Arábii a ve Spojených arabských emirátech, jejich existence byla oficiálně uznána také v Kuvajtu. Na druhou stranu se mnohé státy obávají občanské společnosti a zesilují útlak aktivistů a disentu - například v mnoha zemích bývalého Sovětského svazu včetně Ruské federace. Prezident Putin v květnu 2004 bezprecedentně kritizoval nevládní sektor a zpochybňoval skutečnou motivaci mnoha organizací.AI monitoruje porušování lidských práv ve světě a statistiky porušování lidských práv za rok 2004 , které uveřejňuje, zachycují pouze případy, které se jí podařilo zdokumentovat. Skutečné údaje proto mohou být vyšší:v 11 státech světa nově „mizeli“ lidé, 35 států drželo vězně svědomí, 79 vlád potlačovalo svobodu shromažďování, sdružování a vyjadřování, 42 států zadržovalo vězně bez vznešení obvinění nebo soudu, ve 28 státech ozbrojené opoziční skupiny prováděly útoky na civilisty, v 15 státech ozbrojené skupiny unášely rukojmí, 26 států vykonávalo popravy, v 59 státech čekali lidé v celách smrti. AI je mezinárodní nevládní organizace usilující o dodržování mezinárodně uznaných lidských práv. Po celém světě má téměř dva miliony dobrovolných členů a na svou činnost nepřijímá finanční prostředky od vlád. I v roce 2005 bude bojovat za spravedlnost a svobodu pro muže, ženy i děti, ať již ve známých humanitárním krizích nebo v zapomenutých konfliktech.Text Výroční zprávy Amnesty International o stavu lidských práv ve světě v roce 2004: web.amnesty.org/library/Index/ENGPOL100012005

Aktuální petice

  Egypt

Egyptský bloger ve vězení za urážku soudnictví

Alaa Abdel Fattah, známý egyptský bloger a politický aktivista, byl v minulosti opakovaně zadržen za veřejné projevy proti tamním diktátorským režimům. Od roku 2015 si odpykává pětiletý trest kvůli údajnému vyvolávání demonstrace v roce 2013 a za příspěvky na Twitteru. Tam se vyjádřil o egyptských soudech jako o neobjektivních institucích. Případ Alaa Abdel Fattaha si "adoptovala" brněnská skupina Amnesty International, která se intenzivně snaží o jeho propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 1115 Náš cíl: 1300

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...