AI požádala českou vládu o vyšetřování pohybu letounů CIA v ČR

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 5.4.2006

Amnesty International (AI) dnes uveřejnila nová fakta o tzv. „předávání zajatců“ CIA. Jedná se o utajené operace, při nichž jsou lidé podezřelí z terorismu zadrženi nebo uneseni, tajně vězněni nebo předáni do zemí, kde mohou být vystaveni mučení. CIA k utajení převozů najímá soukromé letecké dopravce a přední letecké společnosti. Podle letových záznamů přistávaly letouny CIA také v Praze. Ředitel české pobočky AI písemně požádal vládu ČR o vyšetřování těchto informací.

Zpráva AI ukazuje, jak CIA zneužívá leteckou praxi a obchodní dohody, aby mohla přepravovat zajatce v rozporu s mezinárodním právem. Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicagská úmluva) dovoluje soukromým, nekomerčním letům přelet nebo technické zastávky na území státu, aniž by o tom byly jeho úřady informovány. To je pravděpodobně hlavní důvod, proč CIA při převozu zajatců spoléhá na jiné než vojenské nebo oficiální letouny. Některé z leteckých společností, jako Premier Executive Transport, navíc existují pouze na papíře.

AI analyzovala pohyb letounů používaných CIA v období 2001 až 2005. Letouny opakovaně využívaly evropský vzdušný prostor, neexistují však důkazy o tom, že vždy převážely zajatce.

V důsledku maximálního utajování těchto operací není možné zjistit počet unesených nebo zadržených osob. Informace získané od jednotlivých vlád ale naznačují, že se jedná o stovky lidí. „Většina obětí těchto operací byla zadržena nezákonně. Mnozí byli uneseni, neměli přístup k právníkovi a vlastně „zmizeli“. Všichni lidé, se kterými AI hovořila, vypovídali o mučení nebo špatném zacházení,“ uvádí generální tajemnice AI Irene Khan.

Pouze tři oběti tohoto nezákonného postupu, Muhamad Bašmiláh, Saláh Ali a Muhamad al-Assad z Jemenu, svolili ke zveřejnění svých výpovědí. Od roku 2003 do května 2005 byli převáženi z místa na místo a neměli žádný kontakt s okolím. V průběhu přeletů měli pásky přes oči, ale vzhledem k délce letu se dá usuzovat, že byli drženi v Džibuti, Afghánistánu a ve východní Evropě.

„Věznitelé se usilovně snažili utajit místo jejich pobytu, ale okolnosti jako podnebí, čas modliteb a doba letu naznačují, že mohlo jít o místo ve východní Evropě nebo Střední Asii,“ říká Irene Khan. „Bez dalších informací od americké vlády a evropských úřadů není možné ověřit místo jejich pobytu,“ dodává paní Khan.


Letouny CIA v ČRVýzkum AI a šetření médií ukázalo, že letouny najímané CIA přistávaly také v ČR. Ředitel české pobočky AI Zdeněk Rudolský v polovině března 2006 písemně požádal premiéra Paroubka a ministra Bublana o sdělení výsledku šetření těchto obvinění.

„Požádali jsme českou vládu aby zajistila, že letiště v ČR nebudou zneužita k nezákonnému převozu osob v rozporu s mezinárodním právem. Tento postup nezaručí spravedlnost ani bezpečí, ale umožňuje mučení,“ říká předseda AI ČR Martin Kryl.

„Je čas, aby vláda ČR vyšetřila tyto informace a spolupracovala s dalšími zeměmi. Stát, který vědomě pomáhá nebo asistuje jiné zemi v porušování mezinárodního práva, nese za tento čin zodpovědnost,“ uvedl Zdeněk Rudolský.

Letouny, které přistály v ČR, CIA používala k převozu zajatců. To, zda při pohybu na pražském letišti opravdu byli zajatci na palubě, je třeba vyšetřit. Je třeba toto podezření vyvrátit nebo potvrdit a v tom je nezbytná spolupráce českých úřadů.

Letouny, které přistály a vzlétly v ČR:


Letoun číslo N313P-N4476S
Boeing 737-7ET
Počet zastávek v ČR (Praha): 6

Letoun číslo N379P-N8068V-N44982
Gulfstream V, (registrace změněna N379P, N8068V a N44982)
Počet zastávek v ČR (Praha): 11

Letoun číslo N85VM-N227SV
Gulfstream IV
Počet zastávek v ČR (Praha): 3

Další informace:„Převoz zajatců“ CIA do dalších zemí za účelem jejich výslechu (rendition) - je nezákonný transfer osob bez soudního a administrativního dohledu. Cílem je obvykle umožnit výslech zatčených osob mimo dosah zákona.

Většina zemí, do kterých Spojené státy přemisťují zajatce, je známa špatným zacházením během výslechu. Existuje podezření, že státy, kde se takového týrání užívá, bývají záměrně vybrány k příjímání zadržených a k jejich výslechu.

V jiných případech jsou zajatci před umístěním do věznice v USA drženi v přísně utajovaných zadržovacích zařízeních mimo území USA (někdy nazývaných „černá místa“).

Podle mezinárodního práva mají státy povinnost zakázat převoz osob do zemí, kde jim hrozí mučení nebo špatné zacházení. Státy také musí bránit, vyšetřovat a trestat mučení a špatné zacházení, stejně jako spolupráci a napomáhání mučení.


Postoj USAÚřady USA připustily, že převážení osob mimo soudní nebo administrativní dohled užívají. Podle jejich názoru tak činí v souladu s americkým právem. Ministryně zahraničí USA Riceová uvedla, že pokud Spojené státy převážejí osoby do země, která je známa mučením ve věznicích, tak požadují záruky k ochraně zadržených. Tyto záruky podle AI nemají žádnou hodnotu, protože země se mučení snaží zatajit a nepřiznají se k němu.

Zdroje informací AIAI považuje za důležité, aby informace, na základě kterých svou zprávu sestavila, pocházely z různých zdrojů. Základním podkladem jsou letové záznamy, a to jak záznamy Federalního úřadu USA pro letectvo, tak evropských zemí a také palubní deníky a data z letištních zařízení. Tato data se porovnávají s údaji o jednotlivých převozech a s výpovědmi, které poskytli zajatci. Zdrojem informací jsou také podklady vyšetřování jednotlivých vlád, parlamentní a policejní šetření, výzkum médií a samozřejmě také zdroje z ministerstva zahraničí USA.

Aktuální petice

  Izrael

Amnesty International vyzývá všechny strany konfliktu k okamžitému klidu zbraní a požaduje ukončení zabíjení nevinných civilistů

Nebývalá eskalace konfliktu mezi Izraelem a Hamásem a dalšími ozbrojenými skupinami si vybírá krutou daň na civilistech. Počet obětí je bezprecedentní. S každým dalším dnem se situace stále zhoršuje. Přibývá obětí na životech a humanitární katastrofa v Gaze se prohlubuje. Podepište petici Amnesty a vyzvěte všechny strany konfliktu k okamžitému klidu zbraní, které by ukončilo krveprolití nevinných civilistů a zajistilo přístup nezbytné humanitární pomoci do Gazy.

 

Aktuální počet podpisů: 1272 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...