Přechodnou vládu Somálska čeká řada úkolů v oblasti lidských práv

  Článek

Svoboda slova a vězni svědomí publikován 29.3.2005

Somálsko právě zahájilo pětiletý plán přestavby zpustošené země. Amnesty International při této příležitosti vyzývá přechodnou federální vládu Somálska, aby se po dvou letech mírových rozhovorů a čtrnáct let trvajícím státním kolapsu, postavila proti porušování lidských práv.

Somálsko právě zahájilo pětiletý plán přestavby zpustošené země. Amnesty International při této příležitosti vyzývá přechodnou federální vládu Somálska, aby se po dvou letech mírových rozhovorů a čtrnáct let trvajícím státním kolapsu, postavila proti porušování lidských práv.

Boje a politické násilí však v Somálsku pokračují. Zemi také sužuje extremní chudoba a její infrastruktura je po letech občanských válek zcela zničena. Humanitární nouzový stav se navíc zhoršil v oblastech na severovýchodním pobřeží, které loni v prosinci postihla vlna tsunami. Přechodná vláda a parlament plánují, že se do Somálska přemístí z dočasného sídla v Keni, jakmile to bezpečnostní situace umožní. Až k přesunu dojde, stane se jednou z nejnaléhavějších otázek to, jak se postaví ke zločinům proti lidskosti spáchaným válečníky, kteří jsou nyní součástí vlády.

"Zavedení vlády práva v Somálsku bude vyžadovat zajištění spravedlnosti pro oběti nedávných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti," tvrdí Kolawole Olaniyan, ředitel afrického programu AI. "Má-li v zemi zvítězit pravda, vláda musí zajistit transparentní proces, který proběhne v podmínkách kompetentního a nestranného soudnictví."

Mezi první klíčové kroky bude patřit rozpuštění vojenských milicí a vytvoření nových bezpečnostních složek, které budou za všech okolností respektovat lidská práva civilistů. K tomu by měly pomoci mírové jednotky Africké unie. "Nestranný kontrolní mechanismus musí zajistit, aby se pachatelé zločinů proti mezinárodnímu právu nemohli stát členy nových bezpečnostních sil," vyzývá AI.

Ve své zprávě nazvané Somálsko: Naléhavá potřeba účinné ochrany lidských práv za působení přechodné vlády vyzývá AI federativní vládu, aby zavedla opatření na ochranu lidských práv již v prvním roce svého působení. Vláda musí podpořit vznik nezávislé komise pro lidská práva, která by monitorovala svobodu vyjadřování, podmínky vzniku politických stran a nevládních organizací, lidské zacházení s vězni, ochranu obránců lidských práv, ochranu humanitárních pracovníků a zranitelných skupin, především menšin, žen, dětí a vnitřně vysídlených osob.

Zprávu o situaci v Somálsku najdete na http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR520012005