Nedostatečná regulace nebrání členským zemím EU v prodeji zbraní

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 19.11.2004

Koalice 55 evropských nevládních organizací, mezi které patří také Amnesty International, varuje před nedostatečnou regulací prodeje a výroby zbraní v EU, která nebrání jejich prodeji nedůvěryhodným režimům a skupinám.

Koalice prohlásila, že Kodex EU o obchodu se zbraněmi obsahuje velké nedostatky, které je třeba bezodkladně napravit. Varování je doplněno podrobnou zprávou nazvanou "Zajistit kontrolu: Důvody pro efektivnější Kodex EU pro kontrolu zbraní" ( k dispozici na www.amnesty-eu.org ).

"Kodex EU je prvním krokem, ale zcela zjevně nesplňuje svůj cíl, tedy zajištění spolehlivých kontrolních mechanismů exportu zbraní v Evropě. Státy EU nadále dodávají zbraně do zemí, které porušují lidská práva a trpí vnitřní nestabilitou," prohlásil Dick Oosting, ředitel Kanceláře Amnesty International pro EU. "EU hovoří o čisté hře, ale ve skutečnosti členské státy nadále exportují zbraně a vojenskou techniku i v případech, kdy by neměly. Naše zpráva podrobně popisuje nutné změny, které mají těmto obchodům zamezit," řekl Henry Smith z organizace Saferworld.

Mezi lety 1994-2001 EU vyvezla do rozvojových zemí zbraně za téměř 10 miliard USD, což je přibližně třetina celkového dovozu zbraní do těchto zemí. Nová studie provedená při kampani "Zbraně pod kontrolu" upozornila na nedávné případy, které ukazují, jak se obcházejí evropské kontrolní mechanismy pro vývoz zbraní. Výsledkem je, že evropské zbraňové systémy slouží skupinám porušujícím lidská práva.

Mezi případy z poslední doby patří: Německé strojírny obcházejí embargo EU uvalené na Čínu a Barmu: Kontrolní systém německé vlády nezabránil firmě Deutz AG montovat dieselové motory do obrněných transportérů v Číně, na kterou je uvaleno zbrojní embargo EU. Došlo také k následnému exportu těchto transportérů do zemí pod zbrojním embargem, a to z Ukrajiny do Barmy.

Součástky vyrobené v EU v helikoptérách v Nepálu: Indie vyrábí v těsné spolupráci s francouzskou společností Eurocopter útočné helikoptéry. Je zdokumentován následný export těchto helikoptér do Nepálu, přestože nepálské bezpečnostní složky tyto helikoptéry užívají proti civilistům a povstalcům. V těchto helikoptérách byly použity také komponenty dodané z dalších států EU.

Výroba malých vojenských zbraní převedena z Rakouska do Malajsie: Rakouský výrobce pušek Steyr-Mannlincher podepsal s vládou Malajsie smlouvu o výrobě vojenských zbraní. Malajsie má s těmito zbraněmi agresivní exportní záměry, které nebudou podléhat Kodexu EU.

Tyto případy ukazují, že přes přijetí Kodexu EU pro kontrolu exportu zbraní v roce 1998, vykazují kontrolní mechanismy v Evropě mnoho nedostatků a slabých míst. V současnosti probíhající revize Kodexu by měla být ukončena za holandského předsednictví EU. Nevládní organizace však tvrdí, že k prosazení účinných změn chybí politická vůle. "Kodex EU již dlouhou dobu neplní svůj úkol zabránit dodávkám zbraní do míst, kam by se vůbec neměly dostat. Naše nová studie dokazuje nutnost efektivní kontroly obchodu se zbraněmi, kterou EU musí začít provádět. Každým rokem zbraně přinášejí smrt pro stovky tisíc lidí. Evropa by měla být v tomto ohledu vzorem, který by zbytek světa mohl následovat," řekl Justin Forsyth, metodický ředitel Oxfamu.

Nevládní organizace považují za klíčové následující změny:

Zpřísnit kritéria Kodexu: Nejasné formulace kritérií Kodexu v současnosti umožňují, aby je členské státy interpretovaly velmi odlišně. Nezodpovědným rozhodnutím o udílení exportních licencí zamezí konkrétnější formulace.

Regulovat licenční výroby mimo území EU: Všechny dohody o licenční výrobě mimo území EU by v celé šíři měly podléhat exportním licenčním postupům.

Aplikovat Kodex také na zbraňové komponenty: Kodex se musí vztahovat na nejenom na export zbraní, ale také jejich komponentů.

Posílit embargo na zbraně: Je třeba ukončit situaci, kdy se zbraně z EU dostávají na území, na která bylo vyhlášeno embargo, ať již jde o export přímou cestou nebo prostřednictvím třetích zemí.

Zajistit uveřejňování výročních zpráv o vývozu zbraní všemi členy EU: Transparentní rozhodování o vývozu zbraní z EU zredukuje možnost nezodpovědných rozhodnutí. Všechny členské státy by měly uveřejňovat veřejně přístupné výroční zprávy.

Kampaň "Zbraně pod kontrolu" usiluje o vznik právně závazné mezinárodní dohody o obchodu se zbraněmi. Posílení Kodexu EU pro kontrolu zbraní by bylo velkým krokem k tomu cíli.

Pro další informace prosím kontaktujte: Brusel: Majella Anning , Amnesty EU: 00 32 2 548 27 73 Podrobné informace o případech shromážděných v rámci kampaně "Zbraně pod kontrolu"jsou k dispozici na www.amnesty-eu.org

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nemírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 1 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...