Využívání dětí pro vojenské účely neustává

  Článek

Na konci ledna - v předvečer čtvrté otevřené debaty na téma děti a válečné konflikty, pořádané Radou bezpečnosti OSN - uveřejnila Koalice proti využívání dětských vojáků (viz níže) zprávu, uvádějící, že také v roce 2003 byly děti využívány jako vojáci, sexuální otroci, dělníci, nosiči a špióni.

Dělo se tak přitom jak v nově vzniklých, tak i v dlouhotrvajících ozbrojených konfliktech. Zpráva uveřejněná Koalicí dokládá, že vládní a ozbrojené skupiny najímají a využívají děti v mnohých válečných konfliktech po celém světě. Koalice proto vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby trvala na ukončení odvodů dětí do armády a aby ukončení odvodů také prosazovala. "Generální tajemník veřejně vyjmenoval vlády a ozbrojené skupiny, které využívají děti ve válečných konfliktech. Rada bezpečnosti se snaží prokázat, že tyto vlády a skupiny jsou za své činy zodpovědné," řekl Casey Kelso, koordinátor Koalice. Tento požadavek se následně promítl do rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1539 z roku 2004. V této rezoluci byly vyzvány všechny státy a ozbrojené skupiny, které využívají dětí coby dětské vojáky a byly vyjmenovány v předcházejících zprávách generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, aby připravily v horizontu tří měsíců konkrétní plán na upuštění od rekrutování dětí do svých armád. V případě, že nebudou tyto subjekty ochotny splnit požadavky Rady bezpečnosti OSN, hodlá proti nim OSN podniknout "cílená" opatření. Ta by měla zahrnovat zejména rezoluce vůči těmto konkrétním zemím, které obsahovaly například zákaz vyvážet do nich střelné zbraně a další vojenský materiál, popřípadě zastavit jakoukoliv vojenskou podporu těchto zemí. Rada bezpečnosti rovněž požaduje, aby ji generální tajemník informoval do konce října o konkrétních výsledcích v uplatňování současné rezoluce číslo 1539, stejně tak dřívějších rezolucí týkajících se dětí v ozbrojených konfliktech.Zpráva Koalice proti využívání dětských vojáků Koaliční zpráva jmenuje 18 různých zemí v Africe, Asii, Latinské Americe a na Středním východě, kde otázky týkající se využívání dětí ve válce jsou i nadále součástí hrubého porušování lidských práv ve válečných konfliktech nebo po nich. Koaliční zpráva dokládá, že v mnohých konfliktech, které se odehrály či odehrávají v Liberii, Pobřeží slonoviny, či části Demokratické republiky Kongo (DRC) došlo k masivnímu nárůstu odvodů během roku 2003. V DRC vyšly najevo hrůzné zprávy o znásilňování a mučení dětí a o dětech nucených páchat zvěrstva proti civilnímu obyvatelstvu. Únosy dětí v severní Ugandě, kterých se dopouští Lord´s Resistance Army, jsou za sedmnáctiletou historii tohoto konfliktu nyní nejzřetelnější. Tisíce dětí v severní Ugandě neustále prchají ze svých domovů, aby se vyhnuly únosům a nedostaly se do krutých bojů a otroctví. Také v Myanmaru (býv. Barma) se o pokroku v zabránění využívání dětí jako vojáků dá stěží hovořit; počet dětí ve státních ozbrojených silách se odhaduje na sedmdesát tisíc. Deportované děti vypověděly, že byly uneseny státními silami a vzaty do vojenských táborů, kde byly vystaveny bití, nuceným pracím a bojům. Nedávné zprávy z Kolumbie odhalily, že počet dětí využívaných ozbrojenými silami se v posledních letech zvýšil snad až na jedenáct tisíc s tím, že dvanáctileté děti byly cvičeny a používány k zacházení s výbušninami a střelnými zbraněmi. Na Srí Lance pokračují násilné odvody dětí vojenskou opozicí Tamil Tigers of Eelam (LLTE) navzdory slibům LLTE děti z vojska demobilizovat. Koalice doporučila členům Rady bezpečnosti, aby: se ujistili, že existuje aktuální přehled všech skupin účastnících se vojenských konfliktů, které odvádějí děti a využívají je jako vojáky; tento přehled aktualizovali tím, že se budou dožadovat těch, jež děti využívají jako vojáky, aby do 90 dní poskytly informace o krocích, které podnikají k ukončení odvodů a využívaní dětí jako vojáků; jmenovali představitele OSN k zahájení rozhovorů s těmi, jež vyžívají děti jako vojáky, a aby jim napomáhali vytvořit plány k ukončení takovýchto praktik; prověřovali, zda ozbrojené skupiny tyto plány realizují; zabránili přílivu zvláště malých zbraní těm silám, které děti odvádějí a využívají; využili jiné prostředky k prosazení mezinárodního zákazu využívání dětí jako vojáků, např. omezení vycestování čelních představitelů, kteří využívají děti ve svých armádách, zákazu jejich účasti na mezinárodním dění a v mezinárodních organizacích, ukončení vojenské podpory jejich vládám nebo ozbrojeným skupinám a omezení toku finančních prostředků daným skupinám. "Přijímání jedné rezoluce za druhou, jimiž se ani nedaří ochránit děti před válečnými konflikty, způsobilo v OSN "rezoluční únavu" a cynismus mezi civilním obyvatelstvem," konstatoval mluvčí Koalice Casey Kelso. "OSN by se měla více snažit vyžadovat na vládách a ozbrojených skupinách využívajících děti pro vojenské účely, aby se ze svých činů zodpovídaly. Rada OSN by měla přijmout opatření k zastavení toku zbraní ke skupinám porušujícím lidská práva a užít cílených sankcí na skupiny, které nejsou ochotné přestat využívat děti jako vojáky." The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers sdružuje národní, náboženské a mezinárodní organizace a koalice v Africe, Asii, Evropě, Latinské Americe a Středního východu. Zakládajícími členy jsou Amnesty International, Defence for Children International, Human Rights Watch, International Federation Terre des Homes, International Save the Children Alliance, Jesuit Refugee Service, Quaker United Nations Office-Geneva a World Vision International.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...