© Amnesty International

Válečné zločiny v Jemenu

  Článek

Zbraně pod kontrolou   Jemen publikován 10.10.2015

Amnesty International vyzývá k přerušení dodávek zbraní arabské koalici a k převzetí zodpovědnosti za válečné zločiny.

© Amnesty International

Amnesty International na základě důkazů, usvědčujících arabskou koalici pod vedením Saudské Arábie ze spáchání válečných zločinů, důrazně žádá o zahájení nezávislého vyšetřování ohledně porušování zákonů v Jemenu. Zároveň naléhá na ukončení dodávek určitých zbraní, které těmto zemím poskytují některé státy, včetně USA.

Zpráva Amnesty International ‚Bomby padají z nebe dnem i nocí: Civilní obyvatelstvo v Jemenu pod palbou‘ prošetřuje 13 leteckých útoků arabské koalice v regionu Sa’da, v severovýchodním Jemenu. Během těchto náletů zahynulo přibližně 100 civilistů, z toho 59 dětí. Zpráva rovněž dokumentuje použití mezinárodně zakázané kazetové munice.

„Zpráva předkládá více důkazů o náletech arabské koalice, které porušují zákon. Některé z nich můžeme dokonce označit za válečné zločiny. Dokument v hrůzných detailech ukazuje, že klíčovým krokem v situacích, během nichž dochází k porušování zákonů, je zastavení používání zbraní,“ sdělila Donatella Roverová z Amnesty International, která v Jemenu organizuje a řídí důkazní vyšetřování.

„USA a ostatní státy, které dodávají zbraně některé ze stran konfliktu v Jemenu, mají povinnost zajistit, aby jejich schválené dodávky neusnadňovaly vážné porušování mezinárodního humanitárního práva.“

Amnesty International volá po přerušení dodávek zbraní a munice, s jejichž pomocí bylo porušeno mezinárodní humanitární právo, a to těm členským státům arabské koalice, které se podílejí na vojenských akcích. To se týká i zbraní použitých během válečných zločinů v Jemenu, konkrétně bomb typu Mark 80 a ostatních víceúčelových bomb, stíhacích letounů, bojových vrtulníků a jejich komponent.

Letecké útoky vedené arabskou koalicí mají v Jemenu na svědomí zdaleka největší počet civilních obětí. Město Sa’da bylo koaličními nálety poškozeno nejvíce z celé země.

Zpráva odhaluje obraz neuvěřitelné lhostejnosti k životům civilistů ze strany arabské koalice, jež v rozporu s mezinárodním právem označila za vojenský cíl celá města Sa’da a nedaleký Marran, kde žijí desítky tisíc lidí. Při vyšetřování leteckých útoků prokázala Amnesty International minimálně ve čtyřech případech, že domovy obyvatel byly zasaženy více než jednou. Lze tedy předpokládat, že byly záměrným vojenským cílem, ačkoli neexistuje žádný důkaz, že by předtím sloužily k vojenským účelům.

„Označení rozlehlých, hustě obydlených oblastí za vojenské cíle a opakované útočení na domovy civilistů, odhalují do očí bijící pochybení koaličních vojenských složek v otázce přijímání dostatečných preventivních opatření, která by v maximální možné míře zajišťovala vyloučení civilních obětí na životech,“ dodává Donatella Roverová.

Během 13 leteckých útoků zdokumentovaných Amnesty International, přišlo v regionu Sa’da od května do července 2015 o život přinejmenším 59 dětí. Mnoho z nich během hry venku, či ve spánku.

Během leteckého útoku 13. června 2015 v údolí Dammaj, přišlo během koaličního náletu o život osm dětí a dvě ženy z jedné rodiny, dalších sedm příbuzných bylo zraněno.

„V okamžik útoku bylo v domě 19 osob. Až na jednu se jednalo o samé ženy a děti. Děti, které přes den bývají obvykle mimo dům, v té době uvnitř obědvali. Všechny byly zabity nebo zraněny. Jedno ze zabitých bylo dvanáctidenní dítě,“ říká Abdullah Ahmed Yahya al-Sailami, jehož roční syn je rovněž mezi mrtvými.

Další z příbuzných, kteří pomáhali během záchranných akcí, sdělil, že byl v troskách nalezen roční chlapec ještě s dudlíkem v ústech. Členové Amnesty našli při prohledávání sutin pouze běžné vybavení domácnosti (hračky, knihy, nádobí). Žádné zbraně, známky vojenské výbavy, či jiné důkazy ospravedlňující útok na dům jako legitimní vojenský cíl, se nepodařilo nalézt.


Jiné útoky zasáhly auta, která převážela civilisty prchající před válečným konfliktem, nebo potraviny, humanitární zásoby a zvířata. Dokument rovněž informuje o několika útocích na obchody, tržiště a podniky. Lidé žijící ve městě Sa’da ve stálém ohrožení leteckými útoky se potýkají s vážnou humanitární krizí – v celém městě byla zastavena dodávka elektřiny, v odlehlých oblastech se zhroutil systém zdravotní péče a celkově je zde vážný nedostatek lékařů.

Vyšetřovatelé Amnesty International rovněž nalezli zbytky dvou typů kazetových bomb – submunici BLU-97 a jejich kontejner (CBU-97), a mnohem důmyslnější CBU-105. Kazetové pumy, které jsou mezinárodním právem zakázány, rozptýlí velké množství malých bomb na poměrně rozlehlé území. Mnoho těchto bomb však po dopadu nevybuchne a zůstává tak hrozbou pro všechny, kteří se s nimi dostanou do kontaktu.

Třináctiletý Mohammed Hamood al-Wabash utržil mnohočetnou zlomeninu levé nohy poté, co šlápl na takto nevybuchlou bombu. Amnesty International naléhá na členy koalice, aby neprodleně zastavili užívání těchto kazetových bomb. Ostatní státy důrazně žádá, aby přestaly vyvážet zbraně tohoto typu.


Volání po zodpovědnosti

Minulý týden v Ženevě ztroskotaly pokusy Rady OSN pro lidská práva o ustanovení nezávislého, mezinárodního vyšetřování konfliktu. Namísto toho bylo přijato usnesení podporující národní vyšetřovací výbor.

„Nezájem celého světa o utrpení obyvatel Jemenu v tomto konfliktu je šokující. Selhání Rady pro lidská práva při pokusu o ustanovení mezinárodního vyšetřování pro porušování zákonů všemi zúčastněnými stranami, je nejnovější ze série pochybení mezinárodních organizací. Je to vzkaz pro pachatele, kteří nedodržují zákony, o jejich beztrestnosti,“ říká Donatella Roverová.

„Nedostatek zodpovědnosti přispívá ke zhoršování krize, a dokud se pachatelé budou cítit beztrestně, následky ponesou civilisté.“

Mezinárodní vyšetřování by mohlo být ustanoveno na základě rozhodnutí přijatého Valným shromážděním OSN či Radou bezpečnosti OSN, případně z vlastní iniciativy Generálního tajemníka OSN či Vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Aktuální petice

  Jemen

Jemen: Spojené arabské emiráty bezohledně zásobují ozbrojence západními zbraněmi. I těmi z Česka.

Amnesty International zjistila na základě vyšetřování pomocí otevřených zdrojů, že Spojené arabské emiráty (SAE) bezohledně vyzbrojují ozbrojené skupiny moderním vybavením. Tím může konflikt v Jemenu ještě více eskalovat.

Aktuální počet podpisů: 2519

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...