© Amnesty International

Trest smrti v roce 2015: Alarmující nárůst poprav znamená nejhorší čísla za posledních 25 let

  Článek

Írán, Pákistán a Saúdská Arábie – jen 3 země zodpovědné za téměř 90% zdokumentovaných poprav.


Přinejmenším 1 634 lidí bylo v roce 2015 popraveno, což je oproti předchozímu roku nárůst o 50% a celkově je to od roku 1989 nejvyšší číslo. Tato suma jako obvykle nezahrnuje Čínu, kde byly popraveny tisíce lidí, ale záznamy o trestech smrti jsou vedeny jako státní tajemství.

„Nárůst poprav v loňském roce je opravdu znepokojivý. Alespoň 25 let nebyl na tolika lidech po celém světě vykonán rozsudek smrti. V roce 2015 vlády vytrvale pokračovaly v popravách na základě chybného předpokladu, že vykonání trestu smrti činí svět bezpečnějším,“ řekl Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International a dodal: „Írán, Pákistán a Saúdská Arábie posílají lidi na popravu v bezprecedentních případech, mnohdy po značně nespravedlivých soudech. Toto vraždění musí přestat. Naštěstí země, které popravují, patří ke stále více izolovaným minoritám. Většina států se k trestu smrti točí zády a v roce 2015 čtyři další země zcela odstranily tento barbarský trest ze svých zákonů.“

Pákistán pokračoval ve státem posvěceném vraždění, které začalo, když v prosinci roku 2014 země zrušila moratorium na civilní popravy. V roce 2015 bylo více než 320 lidí posláno smrt, nejvyšší počet, který kdy Amnesty v Pákistánu zaznamenala.

Írán poslal v roce 2015 minimálně 977 lidí na smrt, převážná většina trestů byla udělena za zločiny spojené s drogami. Írán je také jedním z posledních států, který ve zjevném rozporu s mezinárodním právem popravuje nezletilé pachatele. Stát v roce 2015 popravil minimálně čtyři lidi, kteří byli v době spáchání zločinu mladší 18 let.

V Saúdské Arábii vzrostl počet poprav oproti údajům z roku 2014 o 76%. Vloni bylo posláno na smrt minimálně 158 osob. Většina z nich byla popravena stětím, ale rovněž se popravuje zastřelením a popravená těla jsou někdy vystavována na veřejnosti. 

Významný skok v číslech poprav byl zaznamenán také v některých jiných státech včetně Egypta a Somálska.

Počet zemí, které popravují, vzrostl z 22 v roce 2014 na 25 v roce 2015. Nejméně šest zemí, které nikoho neodsoudily k smrti v roce 2014, tak učinily v roce 2015, včetně Čadu, kde došlo k popravě poprvé po více než deseti letech.

Mezi pět zemí, které v roce 2015 uskutečnily nejvíce poprav, patří v tomto pořadí (sestupně) Čína, Írán, Pákistán, Saúdská Arábie a USA.

Několik států včetně Číny, Íránu a Saúdské Arábie nadále udělovaly trest smrti za zločiny, jakými jsou obchodování s drogami, korupce, „cizoložství“ a „rouhačství“, které však nesplňují mezinárodní právní standardy „nejvážnějších“ zločinů, ke kterým se dle mezinárodního práva může trest smrti vztahovat.

Rok extrémů

Navzdory několika úkrokům v roce 2015 pokračuje svět ve své cestě směrem ke zrušení trestu smrti. Vývoj událostí v loňském roce nabídl naději a ukázal, že země, které lpí na trestu smrti, patří k izolované menšině.

Čtyři země v roce 2015 zcela odstranily trest smrti ze svého právního řádu – Fidži, Madagaskar, Republika Kongo a Surinam. Mongolsko také schválilo nový trestní zákoník, který ruší trest smrti, a který začne platit ke konci roku 2016.

Poprvé v historii neobsahují zákony většiny zemí světa – 102 – trest smrti. Celkem 140 států na celém světě se zasazuje o zrušení trestu smrti ať už v právních předpisech nebo v praxi.

„Rok 2015 byl rokem extrémů. Byli jsme svědky některých znepokojivých událostí, ale také událostí, které nám daly důvod k naději. Čtyři země zcela odstranily trest smrti, což znamená, že většina světa nyní neuplatňuje tento strašný trest,“ řekl Salil Shetty a dodal: „I přes krátkodobé úkroky je dlouhodobý trend stále jasný: svět se postupně odklání od trestu smrti. Ty země, které ho stále vykonávají, si musí uvědomit, že jsou na špatné straně dějin. Pak jistě zruší tuto vrcholně krutou a nelidskou formu trestu.“

Amnesty International je proti trestu smrti naprosto ve všech případech a bez výjimky. Bez ohledu na povahu či okolnosti zločinu, vinu, nevinu nebo další jednotlivé charakteristiky či metody popravy. Neexistují žádné důkazy, že by trest smrti byl efektivnějším odstrašujícím prostředkem kriminality než jiné formy trestů. 

REGIONÁLNÍ SOUHRN

Severní a Jižní Amerika

Americký region pokračoval ve vývoji směrem k ukončení užívání trestu smrti. V sedmi po sobě jdoucích letech byly USA jediným státem, který popravoval. USA vykonalo 28 trestů smrti, což je nejnižší údaj od roku 1991. Počet udělených rozsudků smrti (52) byl nejnižší od roku 1977. Stát Pensylvánie zavedl na popravy moratorium, celkem 18 amerických států trest smrti zrušilo úplně. Trinidad a Tobago byl v regionu kromě USA jediný stát, který udělil trest smrti.

Asie a Tichomoří

V roce 2015 byl v této oblasti zaznamenán prudký nárůst poprav, zejména díky Pákistánu, který má na účtu téměř 90% všech poprav (vyjma Číny), které v této oblasti Amnesty zaznamenala. Bangladéš, Indie a Indonésie obnovily v roce 2015 popravy. V Indonésii bylo během roku popraveno 14 osob za přestupky spojené s drogami. Čína zůstala v počtu poprav světovým lídrem. Amnesty International věří, že tisíce lidí bylo v roce 2015 popraveno a dalším tisícům byl rozsudek trestu smrti udělen. Existují náznaky, že počet poprav v Číně za poslední roky poklesl, ale utajení týkající se trestu smrti znemožňuje potvrdit tuto informaci s jistotou.

Evropa a Střední Asie

Bělorusko bylo jedinou zemí v tomto regionu, který použil trestu smrti. V roce 2015 nedošlo k žádným popravám, nicméně ve dvou případech byl trest smrti udělen.

Blízký Východ a Severní Afrika

Trestání smrtí v roce 2015 v tomto regionu je velkým důvodem ke znepokojení. Všechny země této oblasti – kromě Ománu a Izraele – udělily trest smrti, v osmi státech došlo k popravám. Proběhlo nejméně 1 196 popra, což oproti roku 2014 činí nárůst o 26% a to zejména kvůli nárůstu v Íránu a Saúdské Arábii. Írán sám má na účtě 82% všech poprav v dané oblasti.

Subsaharská Afrika

V Subsaharské Africe byl zaznamenán vývoj pozitivním i negativním směrem. Madagaskar a Republika Kongo zcela zrušily trest smrti. Počet udělených rozsudků k trestu smrti strmě klesl z 909 případů v roce 2014 na 443 případy v roce 2015, zejména díky poklesu v Nigérii.Čad obnovil popravy po více než dvanácti letech, když nechal v srpnu zastřelit deset členů Boko Haram. 

Trest smrti 2015_FAKTa A ČÍSLA

Report_Trest smrti a popravy ve světě v roce 2015

Aktuální petice

  Čína

Ujgurskému profesorovi hrozí v Číně trest smrti

Mezinárodně uznávanému profesorovi geografie a bývalému rektorovi Sin-ťiangské univerzity hrozí trest smrti.

 

Aktuální počet podpisů: 3257 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...