© Amnesty International

Amnesty vzkaz české vládě: V řešení diskriminace romských dětí ve školách to chce více snahy!

  Článek

Diskriminace   Česká republika publikován 1.5.2015

Amnesty International vydává novou výzkumnou zprávu o rovném přístupu ke vzdělání

© Amnesty International

Romské děti čelí každodenní diskriminaci a segregaci ve školách kvůli dlouhodobé neschopnosti české vlády řešit hluboce zakořeněné předsudky v rámci vzdělávacího systému.

Výzkumná zpráva s názvem Chce to více snahy – Etnická diskriminace romských dětí v českých školách (v příloze článku) dokumentuje, jak české úřady porušují lidská práva romských dětí ve školách po celé zemi: Malí Romové jsou v hlavním vzdělávacím proudu často oddělováni v ryze romských segregovaných třídách a školách, v mnoha případech jsou dokonce posílání do škol pro děti s lehkým mentálním postižením. V etnicky smíšených školách se setkávají s šikanou.

"Rozšířená segregace romských dětí je příklad systematického předsudečného jednání. Školy jim dávají poznat, co je diskriminace, už ve velmi raném věku," řekl Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International, který se účastnil vydání výzkumné zprávy v Praze. "Tím, že česká vláda tento problém dostatečně neřeší, porušuje nejen evropskou lidskoprávní legislativu, ale taky omezuje životní šance desítky tisíc českých občanů. Nazývejme věci pravými jmény: je to rasismus, čistý a jednoduchý," dodal Shetty.

Výzkumná zpráva Amnesty přichází v době, kdy se Evropská komise připravuje zhodnotit pokrok České republiky při řešení problému. V září 2014 komise zahájila vůči Česku tzv. řízení pro porušení povinnosti kvůli nesouladu s evropskou anti-diskriminační legislativou. V případě, že vláda nedokáže provést nezbytná opatření, mohla by Evropská komise žalovat Česko u Soudního dvora EU.

Ve svém výzkumu Amnesty International zjistila, že romské děti jsou stále běžně umísťovány do škol pro žáky s lehkým mentálním postižením, do základních škol praktických (dříve zvláštních). Téměř třetina žáků v těchto školách jsou Romové, a to navzdory tomu, že romská komunita je v populaci zastoupena zhruba 3%.

Andrej bydlí nedaleko Českého Krumlova a poslali ho do základní školy praktické, když byl v 5. třídě. Teď je mu 15 a v rozhovoru s Amnesty řekl, že předem nevěděl, že ho přesunuli do školy pro děti s mentálním postižením: "Dělají tu z nás idioty. Je to opravdu jednoduché. Učí nás pomaleji a nemyslím si, že se odtud můžu dostat na dobrou střední školu,“ stěžuje si.

Romské děti se také často potkávají se segregací v hlavním vzdělávacím proudu. Mnohdy končí buď na ryze romských školách nebo ve smíšených školách, ale oddělení v jiné třídě nebo budově.

Selhání v podpoře vzdělávání a v omezení rasově motivované šikany

Romské děti, které chodí do běžných škol, si často všímají, že s nimi spolužáci a učitelé zacházejí odlišně. Nemají k dispozici jazykovou podporu, ačkoli pro mnohé z nich není čeština mateřský jazyk.

Petr, romský chlapec z 5. třídy smíšené školy hlavního vzdělávacího proudu v Děčíně Amnesty řekl, že se často potkává se šikanou: "Různě mi nadávají, protože jsem Rom. Učitelka to neřeší, a když jí o tom řeknu, tak mě obviňuje z toho, že jsem si začal. Chová se k nám odlišně…“

"Řešením není děti, které se potýkají ve škole s nějakými problémy, oddělit na základě etnického principu, ale najít způsob, jak podporovat všechny děti inkluzivním způsobem. Aby mohly stejně využít svoje právo na vzdělání. To není "luxus", ale zákonný požadavek a morální povinnost, " upozorňuje Salil Shetty.

Chce to více snahy

V únoru 2015 oznámila česká vláda plány na zrušení základních škol praktických a oznámila, že přezkoumá svou politiku financování v oblasti vzdělávání. Nicméně dosud neexistují žádné plány na to, jak tyto kroky prosadit, ani konkrétní harmonogram.

"Premiér Bohuslav Sobotka a jeho vláda ukázali větší ochotu věc řešit, než jejich předchůdci. Stále je před nimi ale dlouhá cesta. V minulosti už jsme mnohokrát slyšeli prázdné sliby o nutnosti reformy českého školského systému. Znevýhodňování českých dětí probíhá už celá desetiletí. Je načase s tím skoncovat,“ řekl Salil Shetty.

Amnesty International vyzývá českou vládu, aby vytvořila systém pro monitorování a prosazování slíbených změn. Školní inspektoři by měli být pověřeni důsledně vést jednotlivé školy k odpovědnosti.

"Segregace ve vzdělávání se nevyřeší tím, že se budeme šťourat ve vadném systému. To už se zkoušelo a neosvědčilo. Dokud se vláda nepustí do řešení etnických předsudků, které jsou jádrem tohoto problému, nezbavíme se ho," uzavřel Salil Shetty.

Pozadí případu

V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Česká republika porušila právo romských dětí nebýt diskriminované v přístupu ke vzdělávání a vyzval vládu, aby tuto diskriminaci ukončila. Vydáním nové výzkumné zprávy startuje hnutí Amnesty novou kampaň Smažme rozdíly ve vzdělávání romských dětí.

chce-to-vice-snahy_vyzkumna-zprava.pdf

PŘIDEJTE SE K PETICI.

Aktuální petice

  Česká republika

Petice za přijetí opatření proti násilí na ženách

Vyzýváme Parlament ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“

 

Aktuální počet podpisů: 11147 Náš cíl: 11500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...