Tři kroky k dosažení trvalého příměří v Izraeli a Gaze

  Článek

Komentář ředitele Amnesty programu pro Blízký východ a severní Afriku.

Mnohokrát jsme zažili, jak se dohodnutá příměří rozplynula v prachu dalších bombardování. Pokud hovoříme o naději na spravedlivý a trvalý mír, nesmíme zanedbat tři základní lidská práva.

Nově sjednané příměří mezi Izraelem a Palestinci ztratí smysl, pokud nebude postaveno na dodržování lidských práv, jež musí hrát klíčovou roli při jakýchkoliv pokusech zastavit neustálé opakování válečných zločinů. Bez takového základu budou Palestinci i Izraelci nadále trpět.

1. Právo na život.

Během padesátidenního konfliktu bylo zabito více než 2 100 Palestinců, většinou se jednalo o civilisty. Téměř 500 z nich byly děti. Mnoho z obětí, pravděpodobně většina, zemřelo protiprávně v rámci útoků porušujících mezinárodní lidská práva (válečné zákony). Izrael v rámci bombardování a stíhání nepřátelských vojáků srovnal se zemí mnoho domů a obytných oblastí, jako by civilní životy a domovy byly irelevantní. Ve stejné době bylo na izraelském území zabito 70 lidí, z toho 6 civilistů včetně jednoho dítěte. Tito civilisté byli usmrceni raketami a jinými zbraněmi palestinských ozbrojených skupin, které byly namířeny na civilní oblasti. Došlo tak k porušení válečných zákonů.

2. Právo na svobodu pohybu a přiměřenou životní úroveň.

Chceme-li porozumět tomuto konfliktu, musíme se podívat na jeho pozadí. Již mnoho let Izrael uvaluje blokádu na Gazu, aby v pásmu kontroloval veškerý pohyb zboží. Po roce 2007, kdy Hamás převzal nad izraelskou blokádou kontrolu, můžeme hovořit o kolektivním trestu. Obyvatelé Gazy čelili všem těžkostem, jen aby přežili, ale spravedlnost nepoznali. 1,8 milionu Palestinců uvězněných v Gaze trpí nedostatkem paliva a elektřiny; nejméně třetina postrádá čistou vodu, protože Izrael k ní zablokoval přístup a nedovolil dovoz náhradních dílů k opravě poškozené kanalizační sítě. Rybáři jsou omezeni na území o rozloze třech mílí (jeho rozšíření je uvedeno v podmínkách jednání o příměří); zároveň byly zavedeny významné restrikce dovozu surovin a cementu. Vyskytly se i zákazy vývozu zemědělských produktů. Omezování pohybu ze strany Izraele způsobuje, že Palestincům, kteří potřebují urgentní lékařskou pomoc vně území Gazy, je bráněno v odchodu. Přibližně 80 % obyvatel je nyní závislých na humanitární pomoci. Blokáda musí být zrušena a průchod potřebných věcí i lidí povolen.

3. Spravedlnost pro válečné zločiny spáchané na obou stranách během konfliktu.

To je důležité nejen pro Gazu a Izrael, ale i pro celý svět. V této době konfliktu, kdy není na princip ušetření civilních obyvatel brán zřetel či je často záměrně přehlížen, nemůžeme dovolit, aby pachatelé válečných zločinů a prohřešky proti lidskosti zůstaly nepotrestány.

Při posledním konfliktu Izrael nepovolil Amnesty International nebo organizaci Human Rights Watch vstoupit do Gazy; uvidíme, jestli bude delegaci mezinárodních organizací v oblasti lidských práv umožněn vstup nyní, kdy jsou dohody o příměří v plném proudu.

V červenci Rada OSN pro lidská práva zřídila vyšetřovací komisi, aby prošetřila všechny případy porušení mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. Účelem šetření komise je skoncovat s beztrestností a zajistit, aby byly odpovědné osoby předvedeny před soud. Komisaři by měli využít odborné zdroje, včetně vojenských expertů, a zároveň by měli mít povolení k neomezenému vstupu a dohledu. Kdyby byla doporučení OSN brána na zřetel již na počátku konfliktu v Gaze roku 2009, možná by se dokázalo zamezit protiprávnímu zabíjení a ničení na tomto území. Kdy se mezinárodní lídři naučí, že v případě upozaďování lidských práv nemůže dojít k uzavření udržitelného a spravedlivého míru?

Ať nás popohání vpřed slova Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata v roce 1948 po hrůzách a genocidě druhé světové války. V její preambuli se říká: „Zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva.”

Celý systém mezinárodního práva, jenž byl zaveden v desetiletích po druhé světové válce, ztroskotá, pokud nebude lidské svědomí pobuřováno zločiny spáchanými jak ve válce, tak v míru. Jestliže je porušování válečných zákonů, které jsou uznávány mezinárodní komunitou, zametáno pod koberec bez ohledu na minulost, pak budou civilisté v každé další válce představovat první cíl. Také příští konflikt v Gaze/Izraeli může nastat již brzy a přinést ještě více obětí. Nyní je čas, kdy se musí lidská práva stát středobodem jakéhokoliv mírového jednání.

Philip Luther, ředitel programu Amnesty Internastional pro Blízký východ a severní Afriku