SOMÁLŠTÍ UPRCHLÍCI V KENI

  Článek

Migrace   Somálsko publikován 1.6.2018

Oblast východní Afriky a Afrického rohu má největší počet uprchlíků v subsaharské Africe. Z mnoha zemí, jako je například Jižní Súdán, Súdán a Etiopie, uprchlíci jednak pocházejí, a zároveň tyto země uprchlíky i přijímají. Nejvíce uprchlíků a žadatelů o azyl, tedy přes 1 350 504, je v Ugandě. Hned za ní jsou Súdán s 906 tisíci, Etiopie s 889 tisíci, Demokratická republika Kongo s 537 tisíci a Keňa s 431 tisíci uprchílky.[1] K nárůstu počtu uprchlíků dochází v těchto zemích od roku 2016 částěčné i kvůli konfliktu v Jižním Súdánu.

Keňa je místem dvou největších uprchlických táborů; v Dadaabu je přes 211 tisíc lidí, především ze Somálska[2], a v táboře Kakuma je přes 188 tisíc lidí z mnoha různých zemí včetně Jižního Súdánu, Súdánu, Burundi, Etiopie a Demokratické republiky Kongo.[3] Někteří z uprchlíků pobývají v Keni už přes dvě desetiletí bez vyhlídky na návrat do svých zemích a s jen velmi omezenou humanitární pomocí či možnostmi obživy nebo trvalými východisky ze své situace. Mezinárodní podpora Keni,jakožto uprchlické země, je omezená. Pouze relativně málo z nejzranitelnějších uprchlíků je z Keni přesídlováno do jiných zemích.Nejvíce se jich dostane do USA. V roce 2015 bylo z Keni přesídleno méně než 8 000 uprchlíků.[4] V roce 2017 tento počet výrazně klesla a to těsně pod 2000.[5] Za rok 2017 byla částka požadovaná UNHCR k financování pokryta i nad limit.[6]

Dne 10. května 2016 oznámila keňská vláda, že uprchlický tábor Dadaab zavře, a jako své důvody uvedla obavy o národní bezpečnost a potřebu, aby mezinárodní společenství  kolektivně přijalo zodpovědnost za uprchlíky, kteří jsou v Keni.[7] Navzdory pokračujícímu konfliktu v Somálsku a navzdory podmínkám tripartitní dohody podepsané v roce 2013 vládou Keni, vládou Somálska a UNHCR, která má zaručovat možnost dobrovolného návratu somálských uprchlíků v „bezpečných a důstojných podmínkách“, je nyní převážně somálská uprchlická populace Dadaabu vytlačována zpět do Somálska.[8]

V Somálsku přetrvává konflikt a nestabilita. Boje mezi vládními silami a misí Africké unie v Somálsku (AMISOM) na straně jedné a klanovými milicemi a Al-Shabaab na straně druhé, vyústily v hrubé porušování lidských práv civilního obyvatelstva. Mnoho lidí kvůli tomu nadále prchá ze země.[9]

Amnesty International navštívila uprchlický tábor v srpnu 2016 a pořídila rozhovory s desítkami somálských uprchlíků. Zahrnula i ty, kteří se vrátili do Somálska v roce 2015 v rámci „dobrovolného pilotního projektu repatriace“ a kteří kvůli nedostatku bezpečnosti a služeb v Somálsku znovu uprchli do Dadaabu. Co se týče současného „dobrovolného“ procesu návratů podporovaného UNHCR, Amnesty International zjistila, že uprchlíci žijící v táboře Dadaab se do Somálska vrací pod nátlakem, což porušuje tripartitní dohodu i mezinárodní právo.[10] Mezi faktory podněcující migraci patří prohlášení vládních činitelů v médiích, že se plánuje uzavření tábora, a doporučení keňských úřadů, aby lidé využili možnosti návratu nyní, dokud je jim to nabízeno, spolu s narážkami, že pokud nepůjdou „dobrovolně“, je možné, že budou donuceni odejít na konci listopadu bez jakékoliv podpory.

Úřady ani členové tripartitní dohody zatím jasně neřekli, co se stane se Somálci, kteří se nevrátí do Somálska. Prohlášení signatářů tripartitní dohody z 25. června 2016 říká, že byli odhodláni snížit obyvatelstvo tábora Dabaab o 150 000 do konce roku 2016, a to i „dobrovolnými návraty do Somálska, přesídlením ne-somálských uprchlíků, odregistrování keňských občanů, kteří se zaregistrovali jako uprchlíci a ověřovacím způsobem obyvatelstva“.[11] V červenci 2016 podalo UNHCR dodatečnou žádost o 115,4 milionu USD do konce roku na podporu jejich činnosti v Keni a Somálsku v návaznosti na rozhodnutí keňské vlády zavřít Dadaab. Žádost zahrnuje návrat 50 000 somálských uprchlíků z Keni do konce roku 2016.[12] Do dne 5. srpna 2016 se do Somálska z Dadaabu vrátilo celkem 20 180 somálských uprchlíků.[13] Tato prohlášení, která si vzájemně odporují, vyvolávají otázky., Co se ve skutečnosti plánuje se somálskými uprchlíky v Dadaabu?Jak se dají cíle s určitým číslem dosáhnout způsobem dobrovolných návratů? Jak může zavření Dadaabu nebýt v logickém rozporu s plánem snížit populaci tábora o polovinu? V roce 2017 bylo do Somálska navráceno téměř 41 500 uprchlíků. [14] Avšak celkový počet návratů z tohoto kempu do Somálska (od roku 2014, kdy začaly tyto procesy) se vrátilo na 80 000 uprchlíků.[15]

Zdroj: https://www.amnestyusa.org/files/media_version._tackling_the_global_refugee_crisis_final.pdf


[1]UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2017. Dostupné z: http://www.unhcr.org/en-us/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html

[3] UNHCR. Kakuma Refugee Camp and Kalobeyei Integrated Settlement. Dostupné z: http://www.unhcr.org/ke/kakuma-refugee-camp

[4] UNHCR, Resettlement Statistical Database Portal, accessed 26 September 2016: http://www.unhcr.org/uk/statistics/unhcrstats/573b8a4b4/resettlementstatistical-database-portal.html

[6] Data dostupné z: https://fts.unocha.org/countries/116/summary/2017

[8] Tripartitní dohoda dostupná na: www.refworld.org/pdfid/5285e0294.pdf

[9] UNHCR, Position on Returns to Southern and Central Somalia (Update I), May 2016, dostupné na: http://www.refworld.org/docid/573de9fe4.html

[10] Amnesty International již dříve zjistila, že negativní důvody k migraci, jako je policejní brutalita, ústily v konstruktivní navracení somálských uprchlíků zpět do Somálska. Avšak zavření tábora Dadaab by znamenalo nebývale velké návraty somálských uprchlíků do Somálska. Viz:

Amnesty International, Somalis are scapegoats in Kenya’s anti-terror crackdown (Index: AFR 52/003/2014), dostupné na: https://www.amnesty.org/en/documents/AFR52/003/2014/en/ ; a Somalia: No place like home: returns and relocations of Somalia’s displaced (Index: AFR 52/002/2014), dostupné na: https://www.amnesty.org/en/documents/AFR52/001/2014/en/

[11] UNHCR, Joint Communique: Ministerial Tripartite Commission for Voluntary Repatriation of Somali Refugees from Kenya to Somalia, 25 June 2016, dostupné na: http://www.unhcr.org/uk/news/press/2016/6/576ea0474/joint-communique-ministerial-tripartite-commission-voluntary-repatriation.html

[12] UNHCR, Somali Situation Supplementary Appeal, July-December 2016, dostupné na: http://data.unhcr.org/horn-of-africa/country.php?id=110

[13] UNHCR, Weekly Update: Voluntary Repatriation of Somali Refugees from Kenya, 5 August 2016, dostupné na: http://data.unhcr.org/horn-ofafrica/country.php?id=110

[14] UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2017. Dostupné z: http://www.unhcr.org/en-us/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html

[15] Kenya Daily Nation. Refugees in Dadaab camps shun calls to voluntarily return home. Dostupné z: https://reliefweb.int/report/kenya/refugees-dadaab-camps-shun-calls-voluntarily-return-home