© Amnesty International

Sýrie: Raqqa v troskách a civilisté zdevastování po "vyhlazovací válce" vedené USA

  Článek

Zbraně pod kontrolou   Sýrie publikován 5.6.2018

Před výročím ofenzivy Amnesty zdokumentovala, že koalice pod vedením USA má na svědomí obrovské civilní oběti.

© Amnesty International

Uprostřed  trosek Raqqa se civilisté ptají, proč síly koalice  vedené USA zničily město a zabily stovky civilistů v procesu jejich "osvobozování" od ozbrojené skupiny nazývané "Islámským státem" (IS).

Výzkumníci Amnesty International navštívili 42 míst  leteckých náletů Koalice ve zničeném městě a vedly rozhovory s 112 civilisty, kteří přežili krveprolití a ztratili své blízké.

Případy podrobně popsané ve zprávě "Vyhlazovací válka": Zničující daň, kterou si válka vybrala na civilistech města Raqqa - Sýrie, nechávají zející trhliny v tvrzení Koalice, že její síly se dostatečně přičinily o to, aby byly  minimalizovány civilní škody. Zpráva uvádí čtyři případy civilních rodin, které byly brutálně postiženy neúnavným leteckým bombardováním. Mezi nimi ztratily 90 příbuzných a sousedů - 39 z jedné rodiny. Téměř všechny z nich zabily letecké nálety Koalice.

Mnoho útoků Koalice, které zabily a zranily civilisty a zničily domovy a infrastrukturu, byly porušením  mezinárodního humanitárního práva..

„Když  je tolik civilistů  zabito v útoku po útoku, je něco zjevně špatné, a aby tato tragédie byla ještě horší, tak po mnoha měsících incidenty ještě nebyly vyšetřeny. Oběti si zaslouží spravedlnost," řekla Donatella Roverová, hlavní poradkyně pro krizovou reakci Amnesty International.

„Tvrzení koalice, že její přesná letecká kampaň jí umožnila bombardovat IS mimo Raqqa , způsobujíc jen velmi málo civilních obětí, neobstojí. V Raqqa jsme byli svědky úrovně ničení nesrovnatelného s ničím, co jsme viděli v desítkách případů ukazujících dopady válek. Brutální čtyřletá vláda IS v Raqqa byla plná válečných zločinů. Ale chování IS, včetně používání civilistů jako lidských štítů, nezbavuje Koalici její povinnosti přijmout veškerá možná opatření, aby minimalizovala škodu civilním obyvatelům. Důvodem,  proč město bylo "srovnáno se zemí"   a bylo zabito a zraněno tolik civilistů, bylo opakované používání výbušných zbraní koalicí vedenou USA v zalidněných oblastech, kde věděli, že civilisté byli chyceni v pasti. Dokonce i přesné zbraně jsou přesné jen natolik, nakolik přesný je jejich výběr cílů,“ dodala Roverová. 

„Vyhlazovací válka“

Krátce před vojenskou kampaní americký ministr obrany James Mattis slíbil "vyhlazovací válku" proti IS.

Od 6. června do 12. října 2017 v operaci koalice vedené USA  za účelem  vytlačení  IS z takzvaného "hlavního města" Raqqa byly  zabity a zraněny tisíce civilistů a zničena většina města. Domy, soukromé a veřejné budovy a infrastruktura byly natolik poškozeny, že renovace zbývajících sutin nepřichází v úvahu.

Obyvatelé se octli v pasti,  když  v ulicích Raqqa  zuřily boje mezi  ozbrojenci IS a bojovníky Syrských demokratických sil (SDF) vedených Kurdy, kteří byli podporováni neúnavnými leteckými  nálety a  dělostřeleckými údery Koalice. IS minoval únikové cesty a střílel na civilisty, kteří se snažili utéct. Stovky civilistů byly zabity: někteří ve svých domovech; někteří na těch místech, kde hledali útočiště a další, když se pokoušeli uprchnout.

Síly americké, britské a francouzské koalice provedly desítky tisíc leteckých náletů a americké síly připustily, že během ofenzivy na Raqqa vypálily 35 000 dělostřeleckých  granátů. Americké síly byly odpovědné za více než 90% leteckých útoků.

„Jeden vyšší americký vojenský představitel řekl, že do Raqqa bylo odpáleno více dělostřeleckých granátů, než kdekoli jinde od války ve Vietnamu. Vzhledem k tomu, že dělostřelecké granáty mají toleranci chyby přesahující 100 metrů, není překvapením, že výsledkem byly masové civilní oběti," uvedla Donatella Roverová.

Masakr civilistů 

© Amnesty International


Oběti zdůrazněné v této zprávě se dotýkají socioekonomického spektra města a jejich věk se pohybuje od  jednoleté holčičky až po uznávaného staršího člověka ve věku osmdesát let. Někteří byli nuceni zůstat ve městě, protože byli příliš chudí, aby zaplatili pašeráky, kteří by je dostali ven; jiní zůstali, protože po jejich celoživotní práci měli příliš mnoho, co by ztratili, kdyby opustili  své domovy a podniky.

Jejich hrůzné příběhy a ohromné ztráty jsou v silném kontrastu s opakovanými tvrzeními Koalice, že vynaložila velké úsilí, aby minimalizovala civilní ztráty. V září roku 2017, když konflikt vrcholil, velitel koalice generál Stephen Townsend napsal, že "... v historii ozbrojeného konfliktu nikdy nebyla přesnější letecká kampaň".

Obyvatelé Raqqa, například Munira Hashish, jedna z přeživších letecký nálet, vyprávějí jiný příběh:     „Obyvatelé, kteří ve městě zůstali, zemřeli. A zemřeli také ti, kteří se pokusili utéct. Nemohli jsme si dovolit zaplatit pašeráky; byli jsme v pasti." Jí a jejím dětem se nakonec podařilo utéct přes minové pole…"museli jsme projít krví těch, kteří byli vyhozeni do vzduchu, když se pokoušeli utéct ještě před námi…“

Všechny čtyři rodiny uvedené ve zprávě prošly velkým utrpením:

Aswadové byli rodinou obchodníků, kteří tvrdě pracovali po celý život, aby vybudovali jejich domov v Raqqa. Někteří z nich zůstali, aby chránili své věci před rabováním a hledali úkryt v suterénu domu. Dne 28. června však letecký nálet Koalice zničil budovu a zabil osm civilistů, většinou dětí. Jiný člen rodiny přišel o život, když šlápnul na minu  IS, když se vrátil do města, aby se pokusil vyprostit těla o pár dnů později.

Navzdory opakovaným pokusům o útěk ztratila rodina Hashishů  17 členů, většinou žen a dětí,  během dvou týdnů v srpnu. Letecký útok Koalice zabil devět členů, sedm zemřelo, když se pokoušeli utéct cestou, kterou podminovaly síly IS, a dva další byli zabiti minometní palbou SDF.

Případ rodiny Badranů možná nejlépe dokládá, jak zoufalá se situace stala pro civilisty chycené v pasti v Raqqa. Během několika týdnů bylo 39 členů rodiny zabito ve čtyřech samostatných leteckých útocích Koalice, když se přesouvali z místa na místo uvnitř města a zoufale se snažili vyhnout se rychlému posunu předních linií.

„Mysleli jsme si, že síly, které přišly vyhnat Daesh [IS], budou vědět, co mají  dělat  a zamíří se na Daesh a civilisty nechají na pokoji. Byli jsme naivní. Když jsme si uvědomili, jak nebezpečné je to všude, bylo už pozdě;  octli jsme se v pasti," řekla Rasha Badranová Amnesty International. Po několika pokusech o útěk se jí i jejímu manželovi podařilo uniknout, přičemž ztratili celou rodinu, včetně svého jediného dítěte, roční holčičky.

Konečně případ Fayadů ukazuje, blesková válka během posledních hodin bitvy zničila celé rodiny v oblasti Harat al-Badu v centrální Raqqa, kde  bojovníci IS používali civilisty jako lidské štíty. Smrt Mohammeda "Abu Saifa" Fayada a 15 členů rodiny a sousedů v leteckých útocích Koalice 12. října se zdá být ještě nesmyslnější, protože několik hodin později  SDF a Koalice schválily dohodu s IS, umožňující  zbývajícím  bojovníkům IS  bezpečný odchod z Raqqa.

„Kdyby koalice a jejich spojenci z SDF nakonec poskytli bojovníkům IS bezpečný průchod a beztrestnost, jaká by byla válečná prospěšnost tím, že by se zabránilo zničení prakticky celého města a zabití tolika civilistů?" Ptá se Benjamin Walsby, výzkumník pro Blízký východu Amnesty International.

Potenciální válečné zločiny

Útoky Koalice, které podrobně mapuje zpráva, jsou příklady širších systémů. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že letecké a dělostřelecké útoky Koalice zabily a zranily tisíce civilistů, a to i v nepřiměřených nebo neselektivních útocích, které porušovaly mezinárodní humanitární právo a jsou potenciálními válečnými zločiny.

Amnesty International napsala zástupcům obrany v USA, Velké Británii a Francii - jejichž síly provedly letecké útoky na Raqqa - hledajíc další informace o těchto případech a o dalších útocích. Organizace se ptala na taktiky Koalice, specifické prostředky a metody útoku, výběr cílů a opatření přijatá při plánování a provádění útoků a na jakákoli šetření, která byla doposud provedena.

Amnesty International naléhá na členy Koalice, aby vyšetřili nestranně a důkladně obvinění z důvodu porušování práv civilních obětí a veřejně uznali rozsah a závažnost ztráty civilních životů a zničení civilního majetku v Raqqa.

Musí zveřejnit výsledky svých vyšetřování, jakož i klíčové informace o útocích, které jsou nezbytné pro posouzení jejich souladu s mezinárodním humanitárním právem. Musí přezkoumat postupy, podle kterých rozhodují o důvěryhodnosti obvinění z civilních  obětí a musí zajistit spravedlnost a odškodnění obětem porušení. Také mají zodpovědnost pomáhat s důkladným odminováním  a rekonstrukčními pracemi probíhajícími v Raqqa, avšak smysluplnějším způsobem, než v současnosti.

Přečtěte si prohlášení Koalice reagující na Amnesty výzkumnou zprávu!

Aktuální petice

  Sýrie

Rania Allabasiová a její rodina: násilné zmizení po vládní razii

Rania byla bez sdělení důvodu unesena i s šesti dětmi. Rania Alabbasiová je v Damašku úspěšnou zubařkou a také vytíženou matkou šesti dětí. V březnu 2013 přišli do jejího domu vládní agenti a odvedli jí manžela. Po dvou dnech se vrátili pro ni a její děti. O nikom z nich dodnes nejsou žádné zprávy. Syrské úřady odmítly poskytnout příbuzným Ranie jakékoli informace o tom, co se stalo a kde se nyní rodina nachází. Její sestra Naila se může jen dohadovat, proč byla rodina zatčena: „Rania nepatřila mezi členy opozičních stran, ani nechodila na demonstrace. Byla zde, aby pomáhala ostatním.“

 

Aktuální počet podpisů: 653 Náš cíl: 1000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...