ETIOPIE: UPRCHLÍKŮM OTEVŘENÁ, PODPORA OMEZENÁ

  Článek

Migrace   Etiopie publikován 1.6.2018

Etiopie má největší počet uprchlíků v Africe. V zemi se nachází přibližně 905 tisíc uprchlíků, zejména z Eritreje, Jižního Súdánu, ale také ze Somálska a Súdánu.[1] Většina uprchlíků se nachází v jednom z 26 táborů, které spravuje UNHCR a vláda, někteří žijí v městských částech, zejména v okolí hlavního města Addis Abeba.[2] Etiopie dovoluje uprchlíkům vstoupit do země, ale nemohou zde pracovat ani získat povolení k trvalému pobytu. Podle UNHCR je tak pro většinu z nich jediným dlouhodobým řešením odejít do jiné země. Většina uprchlíků nemá dostatečný přístup k potravinám, přístřeší a základním službám. Např. pouze 7 % uprchlíků ve školním věku chodí do školy.[3] V roce 2015 postihlo Etiopii  drastické sucho, které zasáhlo 80 % oblastí, kde se uprchlíci nacházejí. Značná část Eritrejských uprchlíků z Etiopie dále odchází, protože nemají možnost naplnit své základní potřeby, nemohou pracovat ani si zajistit trvalé bydliště. Během roku 2015 takto z Etiopie odešly zhruba 2/3 Eritrejských uprchlíků. Většina z nich mířila do Evropy.

Zdroj: https://www.amnestyusa.org/files/media_version._tackling_the_global_refugee_crisis_final.pdf

[1] UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2017. Dostupné z: http://www.unhcr.org/en-us/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html. Dále https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68929.pdf

[2] UNHCR, Ethiopia. Dostupné z: http://www.unhcr.org/ethiopia.html

[3] Oddíl „Needs and Response“: UNHCR, Operace v Etiopii: http://reporting.unhcr.org/node/5738#_ga=1.50308898.508291969.1472307750.