Katar musí přestat s vykořisťováním migračních stavebních dělníků

  Článek

Zastavte mučení publikován 18.11.2013

Nová zpráva Amnesty International odhalila v katarském stavebnictví zneužívání - pracovníci zaměstnaní na miliónových projektech trpí vážným vykořisťováním.

S tím, jak se blíží začátek stavby stadionů pro mistrovství světa ve fotbale v roce 2022, zpráva s názvem Temná strana migrace: Zaměřeno na katarské stavebnictví před začátkem mistrovství světa odhaluje složité smluvní vazby a rozsáhlé rutinní zneužívání migračních pracovníků – v některých případech ve formě nucené práce.

„Je prostě neomluvitelné, že v jedné z nejbohatších zemí světa je takové množství migračních pracovníků bezohledně vykořisťováno, zbaveno svého platu a ponecháno boji o přežití,“ prohlásil Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International.

„Stavební firmy a katarské orgány stejně tak selhávají. Zaměstnavatelé v Kataru projevili děsivou neúctu k základním lidským právům migračních pracovníků. Mnozí z nich využívají benevolentního prostředí a lhostejného prosazování pracovní ochrany k vykořisťování stavebních dělníků.“

Migrační stavební dělníci v Kataru často pracují pro malé a střední podniky podřízené velkým společnostem, které v některých případech nejsou schopny zajistit, aby tito dělníci nebyli vykořisťováni.

„Společnosti musí zajistit, aby migrační pracovníci zaměstnaní na stavebních projektech spojených s jejich činností nebyli zneužíváni. Měly by být více aktivní a ne jen přijímat opatření ve chvíli, kdy na ně zneužívání přitahuje pozornost. Tolerování jakékoli formy vykořisťování je neodpustitelné, zvlášť pokud ničí lidské životy a živobytí,“ prohlásil Shetty.

Zpráva založená na rozhovorech s pracovníky, zaměstnavateli a vládními úředníky dokumentuje rozsah zneužívání migračních pracovníků. To zahrnuje nevyplácení mezd, drsné a nebezpečné pracovní podmínky a otřesné normy ubytování. Výzkumníci potkali taky desítky stavebních dělníků, kterým bylo řadu měsíců bráněno opustit zemi jejich zaměstnavateli – ti je nechali uvězněné v Kataru bez možné cesty zpět.

„Světová pozornost, která se na Katar bude upínat v době před mistrovstvím světa v roce 2022, nabízí vládě jedinečnou možnost ukázat na světové scéně, že své závazky v oblasti lidských práv bere vážně, a může tak sloužit jako vzor pro zbytek regionu,“ uvedl Shetty.

Zjištění Amnesty International poukázala na nedostatečnost stávajících vládních opatření na ochranu migračních pracovníků. Amnesty International vyzývá vládu k prosazování stávající pracovní ochrany, kterou mnozí zaměstnavatelé stále přehlížejí. Požaduje také přepracování „sponzorského“ systému, který neumožňuje migračním pracovníkům opustit zemi nebo změnit zaměstnání bez povolení svých zaměstnavatelů.

Zpráva rovněž vrhá světlo na současnou praxi ve stavebním průmyslu, ve kterém někteří manažeři považují za normální porušovat pracovní normy. Diskriminační postoje vůči migračním pracovníkům v Kataru, z nichž řada pochází z jižní nebo jihovýchodní Asie, jsou naprosto běžné. Výzkumníci Amnesty International dokonce zaslechli manažera jedné stavební firmy mluvit o pracovnících jako o „zvířatech“.

Amnesty International zjistila, že někteří pracovníci, kteří trpěli zneužíváním, pracovali pro zaměstnavatele podřízené globálním společnostem, jako jsou Quatar Petroleum, Hyundai E & C a OHL Construction.

Organizace kontaktovala několik velkých společností v souvislosti s případy, které byly zdokumentovány. Řada z nich vyjádřila vážné obavy o zjištěních Amnesty International a některé uvedly, že již provedly vyšetřování. Jedna společnost dokonce uvedla, že vylepšila svůj kontrolní režim. Zjištění vedou k obavám, že při stavbě ostře sledovaných projektů v Kataru včetně těch, které jsou významné pro mistrovství světa v roce 2022, mohou být pracovníci vystaveni vykořisťování.

V jednom z případů byli zaměstnanci společnosti dodávající nezbytné zásoby pro stavební projekt spojený s plánovaným sídlem mezinárodní fotbalové organizace FIFA během mistrovství světa v roce 2022 vystaveni vážnému pracovnímu zneužívání.

Nepálští pracovníci zaměstnaní dodavatelem uvedli, že s nimi bylo „zacházeno jako s dobytkem“. Zaměstnanci pracovali více než 12 hodin denně 7 dní v týdnu, a to i během katarských horkých letních měsíců.

Amnesty International vyzývá organizaci FIFA k prioritní spolupráci s katarskými orgány a organizátory mistrovství světa, aby se zabránilo tomuto zneužívání.

„Naše zjištění ukazují na alarmující úroveň vykořisťování ve stavebnictví v Kataru. Organizace FIFA má povinnost vyslat silné veřejné sdělení, že nebude tolerovat porušování lidských práv na stavebních projektech týkajících se mistrovství světa,“ prohlásil Salil Shetty.

„Katar nabírá migrační pracovníky pozoruhodnou rychlostí na podporu svého stavebního růstu, přičemž počet obyvatel roste rychlostí 20 osob za hodinu. Řada migrantů přijede do Kataru plná očekávání, aby pak zažila takovéto zdrcení hned krátce po svém příjezdu. Není na co čekat – vláda musí okamžitě jednat a ukončit toto zneužívání.“

Zpráva poukazuje na případy, které představují nucenou práci. Někteří pracovníci dotazovaní Amnesty International žili ve strachu, že přijdou o všechno – byli ohroženi pokutami, vyhoštěním nebo ztrátou příjmu v případě, že se neukážou v práci, ačkoli nebyli placeni.

Tváří v tvář narůstajícím dluhům a neschopnosti podporovat své rodiny doma utrpěla řada migračních pracovníků těžkou psychickou újmu a někteří z nich se ocitli dokonce na pokraji sebevraždy.

„Prosím, řekněte mi, existuje nějaký způsob, jak se odsud dostat? Úplně z toho šílíme,“ řekl Amnesty International jeden z nepálských stavebních dělníků, který nedostal 7 měsíců zaplaceno a 3 měsíce nesmí opustit Katar.

Organizace má zdokumentované případy, kdy byli pracovníci účinně vydíráni svými zaměstnavateli, protože se chtěli dostat pryč ze země. Výzkumníci byli svědky toho, jak 11 mužů podepsalo před vládními úředníky falešné prohlášení, že obdrželi mzdy, aby dostali zpět své pasy a mohli opustit Katar. Řada pracovníků vypověděla o špatných zdravotních a bezpečnostních podmínkách v práci včetně těch, kteří uvedli, že na stavebních místech nebyli vybaveni přilbami. Zástupce hlavní nemocnice v Dauhá již dříve v letošním roce uvedl, že v roce 2012 bylo přijato na ošetření více než 1 000 osob, protože v práci spadly z výšky. 10 % z nich bylo v důsledku toho zmrzačeno a míra úmrtnosti byla rovněž „významná“.

Výzkumníci také zjistili, že migrační pracovníci žijí ve špinavých a přeplněných prostorách bez klimatizace vystaveni přetékajícím odpadním vodám nebo odkrytým odpadním jímkám. Několik táborů nemělo elektřinu a výzkumníci našli také jednu velkou skupinu mužů žijících bez tekoucí vody. Organizace vyzvala katarskou vládu, aby se chopila příležitosti ukázat cestu regionu v ochraně práv migračních pracovníků.

Pokud nebudou klíčové a dalekosáhle kroky provedené okamžitě, stovky tisíc migračních pracovníků, kteří budou pro naplnění katarské vize nabráni v nadcházejících letech, budou čelit vysokému riziku zneužití,“ prohlásil Salil Shetty.

Aktuální petice

  Egypt

Egyptský bloger ve vězení za urážku soudnictví

Alaa Abdel Fattah, známý egyptský bloger a politický aktivista, byl v minulosti opakovaně zadržen za veřejné projevy proti tamním diktátorským režimům. Od roku 2015 si odpykává pětiletý trest kvůli údajnému vyvolávání demonstrace v roce 2013 a za příspěvky na Twitteru. Tam se vyjádřil o egyptských soudech jako o neobjektivních institucích. Případ Alaa Abdel Fattaha si "adoptovala" brněnská skupina Amnesty International, která se intenzivně snaží o jeho propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 1118 Náš cíl: 1300

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...