© AFP

Egypt: Francie porušuje mezinárodní právo tím, že pokračuje ve vývozu zbraní používaných ve smrtících operacích

  Článek

Zbraně pod kontrolou   Francie publikován 16.10.2018

Navzdory zákazu EU a nulovým odpovědnostním opatřením egyptské vlády pokračuje Francie v transferu zbraní do Egypta. Vyváželo i Česko!

AFP

Analýza Amnesty ukazuje, že egyptské bezpečnostní síly k násilnému potlačení protestů mezi lety 2012 a 2015 používaly vojenské vybavení dodané Francií.

Záběry, které  Amnesty analyzovala, ukazují egyptské bezpečnostní síly v palbě na demonstranty z obrněných vozidel, které dodala Francie.

Dnes zveřejněné vyšetřování  Amnesty International odhaluje, že obrněné transportéry dodávané Francií byly používány se smrtícím účinkem egyptskými bezpečnostními silami, aby násilně a opakovaně rozptýlily protesty a potlačily opozici.

„Byl to nepřetržitý slzný plyn a výstřely přicházely ze střech a obrněných vozidel ... Výstřely se na nás sypaly ... Viděl jsem lidi střelené do hlavy a hrudi." - říká demonstrant, který byl svědkem masakru Rabaa dne 14. srpna 2013.

Výzkumná zpráva „Egypt: Jak byly francouzské zbraně použity k rozdrcení disentu“ čerpá z analýzy více než 20 hodin videa s otevřeným zdrojovým kódem, stovek fotografií a 450 gigabajtů dalších audiovizuálních materiálů poskytnutých místními skupinami lidských práv a médii. Důkazy jasně ukazují vozidla Sherpas a MIDS, dodávaná Francií, používána během některých z nejkrvavějších incidentů.

„Je děsivé, že Francie pokračovala v poskytování vojenského vybavení Egyptu poté, co bylo použito v jednom z nejsmrtelnějších útoků na demonstranty 21. století," zdůrazňuje Najia Bounaimová, ředitelka kampaní v severní Africe Amnesty International.

„Skutečnost, že tyto transfery byly provedeny - a nadále byly prováděny - i když egyptské úřady neučinily žádné kroky směrem k odpovědnosti a nepodařilo se jim zavést žádná opatření, která by signalizovala ukončení jejich způsobu zneužívání, vystavuje Francii riziku spoluviny v pokračující krizi lidských práv v Egyptě," dodala.

Mezi lety 2012 a 2016 Francie dodala Egyptu více zbraní, než za předchozích 20 let; a v roce 2017 dodala Egyptu vojenské a bezpečnostní vybavení v hodnotě více než 1,4 miliardy eur.

14. srpna 2013 obrněná vozidla Sherpa dodaná Francií  byla použita v Káhiře egyptskými bezpečnostními silami k rozptýlení "stávek vsedě"  ( sit-iny = stávky s přednáškami)  v celém městě. Při masakrech známých jako Rabaa a Nahda egyptské bezpečnostní síly zabily až 1000 lidí, což je největší počet demonstrantů zabitých v jediném dni v moderní egyptské historii. Podle demonstrantů, s nimiž Amnesty International hovořila, střílely egyptské bezpečnostní síly na demonstranty ostrými náboji z vozidel dodaných z Francie.  

Transfer obrněných vozidel se jeví jako flagrantní porušení společné pozice EU z roku 2008, která kontroluje vývozy vojenské technologie a zařízení.

„Předpisy Evropské unie zákonně požadují od Francie a všech ostatních států EU, aby zamítly vývozní licenci, pokud existuje zjevné riziko, že exportovaná vojenská technologie nebo  vybavení by mohly být použity k interní represi. V případě transferů do Egypta bylo tohle riziko jasné," upozornila Najia Bounaimová.

„Otázku na zjevné zneužívání Francií dodávaného vojenského vybavení jsme francouzským úřadům položili při mnoha příležitostech a opakovaně jsme se pokoušeli přimět je, aby objasnily přesný objem a povahu těchto transferů, včetně zamýšlených koncových uživatelů. Doposud nám francouzské úřady neposkytly adekvátní odpověď,“ dodala.

Francouzské úřady informovaly Amnesty International, že egyptské armádě byla udělena licence pouze na takové vybavení, které je součástí "boje proti terorismu" v Sinaji a ne pro operace vymáhání práva.

Avšak ve videomateriálech a fotkách z operací, které analyzovala Amnesty International, jsou na karoserii vozidel dodávaných Francií namalovány insignie speciálních operačních sil a centrálních bezpečnostních sil ministerstva vnitra. Slovo "policie" je také jasně uvedeno na poznávacích značkách vozidel, rozmístěných pro vymáhání práva v Káhiře.

Jeden francouzský úředník přiznal Amnesty International, že zatímco francouzské bezpečnostní zařízení bylo určeno k použití egyptskou armádou, egyptské úřady odklonily některá obrněná vozidla k používání vnitřními bezpečnostními silami.

Amnesty International rovněž zdokumentovala porušení regulí egyptskou armádou včetně používání amerických F-16 k rozmístění tříštivých bomb v severozápadním Sinaji počátkem tohoto roku. Organizace také zdokumentovala, jak egyptská armáda držela nejméně dva neozbrojené muže v obrněných vozidlech amerického Humvee, než byli v minulém roce zastřeleni.

Francouzský Generální sekretariát pro obranu a národní bezpečnost odmítl odpovědět na dotazy, které Amnesty International položila Francii ohledně přesného objemu transferů a povaze vývozu. Argumentovali zákony o úředním tajemství a prohlašovali, že obrněná vozidla MIDS nepodléhají kontrole vývozu, ani jako vojenské vybavení, ani jako zboží dvojího užití. Nicméně, výrobce Sherpa a MIDS uvedl, že vývoz všech vozidel podléhá kontrolám vývozu ministerstvem obrany.

„Jako smluvní strana Smlouvy o obchodu se zbraněmi (ATT) Francie nesmí autorizovat transfery zbraní tam, kde existuje značné riziko, že by mohly být použity ke spáchání nebo usnadnění závažného porušování mezinárodních norem o lidských právech," připomněla důrazně Bounaimová.

Francie spolu s dalšími dodavatelskými státy by měla pozastavit transfer všech zbraní při riziku jejich použití v porušování lidských práv, dokud egyptské orgány důvěryhodně neprokáží, že minulá zneužití byla vyšetřena.

Tím, že to udělají, se nejen vyvarují spolupachatelství ve vážném porušování lidských práv, ale vyšlou jasné a jednoznačné sdělení egyptským úřadům, že bezohledné rozdrcení disentu a beztrestnost nebudou tolerovány," uzavřela Bounaimová.

Vzhledem ke kontextu systematického a závažného porušování lidských práv v Egyptě, Amnesty International vyzývá Francii, aby okamžitě zastavila transfery zbraní, u nichž je značné riziko, že budou využívány ke spáchání nebo usnadnění vážného porušování lidských práv v této zemi. Toto pozastavení musí zůstat v platnosti, dokud Egypt neprovede nezávislé a účinné vyšetřování závažných zločinů spáchaných bezpečnostními silami, a nepovolá k odpovědnosti ty, kterých se kauza týká.

Pozadí

V srpnu 2013 se členské státy EU jednomyslně dohodly na pozastavení vývozních licencí do Egypta těch zařízení, která jsou používaná pro vnitrostátní represe.

Avšak téměř polovina členských států přehlížela pozastavení transferu zbraní  do Egypta, platné v rámci celé EU. Země EU, které do Egypta prostřednictvím vývozu nebo zprostředkování od roku 2013 dodávaly zbraně použitelné  pro represi obyvatel, jsou: Bulharsko, Kypr, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Spojené království.

Vybavení, jako jsou malé zbraně, obušky, slzný plyn a obrněná vozidla, byla opakovaně používána k potlačení disentu. Amnesty International také zdokumentovala řadu incidentů s možným porušení lidskoprávního a mezinárodního práva, které se týkají stíhaček F-16 vyrobených v USA. Mezi tyto incidenty patří například útoky v Libyi a použití kazetových bomb v roce 2018 v Sinaji. 

 

 

 

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 93 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...