© Amnesty International

Globální útok na nevládky dosáhl krizového bodu - nové zákony omezují životně důležitou práci v oblasti lidských práv

  Článek

Vlády na celém světě stále častěji napadají neziskové organizace tím, že vytvářejí zákony, které je a jejich pracovníky vystavují dohledu, různým byrokratickým překážkám a hrozbě uvěznění.

© Amnesty International

Výzkumná zpráva s názvem Zákony určené k umlčování: Globální zásah proti organizacím občanské společnosti odhaluje překvapivý počet zemí, které používají techniky šikany a represivní předpisy, aby zabránily nevládním organizacím dělat jejich důležitou práci. Ve zprávě je uvedeno 50 zemí světa, kde byly zavedeny nebo jsou připravovány zákony proti NGOs.

„Zdokumentovali jsme, jak rostoucí počet vlád zavádí bezdůvodná omezení a bariéry vůči nevládním organizacím, bránící jim vykonávat zásadní práci," řekl Kumi Naidoo, generální tajemník Amnesty International.

„V mnoha zemích jsou organizace, které se odváží hovořit o lidských právech, šikanovány a umlčovány. Skupiny lidí, které se snaží bránit lidská práva, čelí stále větším překážkám ve své práci. Jejich umlčování a bránění jim v práci má ale důsledky pro všechny," upozornil Naidoo.

Jen v posledních dvou letech bylo na celém světě zavedeno nebo je připravováno téměř 40 právních předpisů, které zasahují do práva na sdružování a jsou určeny k tomu, aby bránily organizacím občanské společnosti v jejich práci.. Tyto zákony obvykle zahrnují zavádění absurdních registračních procesů v organizacích, sledování jejich práce, omezování jejich zdrojů a prostředků a v mnoha případech zastavení jejich práce, pokud nedodržují nepřiměřené požadavky.

Globální problém

V říjnu 2018 ministerstvo vnitra v Pákistánu odmítlo žádosti o registraci od 18 mezinárodních nevládních organizací a odmítlo jejich následná odvolání bez uvedení důvodu.

Nevládní organizace v Bělorusku podléhají přísnému státnímu dohledu. Práce pro ty nevládní organizace, jejichž žádost o registraci je odmítnuta (často nahodile), je trestným činem.

V Saúdské Arábii může vláda odepřít licence novým organizacím a rozpustit je, pokud jsou považovány za "poškozující národní jednotu". To ovlivnilo skupiny na ochranu lidských práv, včetně skupin pro práva žen, které se v zemi nemůžou svobodně zaregistrovat a pracovat.

V Egyptě organizace, které dostávají finanční prostředky ze zahraničí, musí dodržovat přísné předpisy. Mnoho obhájců lidských práv má zakázáno cestovat, jejich majetek je zmrazen a mnozí jsou stíhaní. Někteří mohou čelit trestu až 25 let vězení, pokud jsou odsouzeni za obdržení zahraničních prostředků.

„Také kanceláře Amnesty International po celém světě jsou vystaveny útokům. Od Indie až po Maďarsko úřady obtěžují naše zaměstnance, dělají razie v kancelářích a zmrazují majetek," upozornil Kumi Naidoo.

Zavřeno za nedodržení zákona

Mnoho zemí, jako je Ázerbájdžán, Čína a Rusko, zavedlo pro nevládní organizace další požadavky na registraci a podávání zpráv. Nesplnění těchto povinností znamená odnětí svobody, jako třeba v případě ázerbajdžánského obhájce lidských práv Rasulala Jafarova.

„Byl jsem zatčen v souvislosti s aktivismem a demonstracemi uskutečněnými s mým Klubem pro lidská práva," řekl Rasul, který byl propuštěn z vězení v roce 2016 poté, co byl zadržen více než rok. „Tím vznikla strašná atmosféra. Ti, kteří nebyli zatčeni nebo vyšetřováni, museli uzavřít své organizace nebo zastavit své projekty. Mnozí opustili Ázerbájdžán a odešli pracovat do zahraničí."

Toto restriktivní nařízení znamená, že nevládní organizace jsou pod neustálou kontrolou ze strany úřadů. V Číně nová legislativa důsledně kontroluje práci nevládních organizací od registrace a podávání zpráv až po bankovnictví, požadavky na najímání a získávání finančních prostředků.

V Rusku vláda označila nevládní organizace, které dostávají zahraniční financování jako "zahraniční agenty" - synonymum pro "špiony", "zrádce" a "nepřátele státu". Vláda uplatňuje tuto legislativu tak široce, že dokonce i organizace podporující lidi s diabetem byla těžce postižena, uložena do registru "zahraničních agentů" a přinucena ke skončení činnosti v říjnu 2018. Do hledáčku se dostaly i lékařské, environmentální a ženské skupiny.

Dominový efekt

Represivní politika ruské vlády způsobila dominový efekt postihující několik dalších zemí.

V Maďarsku je řada nevládních organizací nucena označovat se za "zahraničně financované", neboť vláda se snaží zdiskreditovat jejich práci a širokou veřejnost obrátit proti nim. Organizace, které nedodržují tato pravidla, čelí vysokým pokutám a nakonec pozastavení činnosti. Organizace pracující na podporu migrantů a uprchlíků jsou bezdůvodně obtěžovány poté, co byl v červnu 2018 přijat nový zákon.

„Nevíme, co se stane s námi a s dalšími organizacemi a jaké zákony budou přijaty dále," obává se Aron Demeter z Amnesty International Hungary.

„Několik členů našeho personálu bylo podrobeno on-line trollingu, zneužívání a hrozbám násilí. Některá místa odmítla hostit naše akce a máme i školy, které odmítly vzdělávací činnosti ohledně lidských práv ze strachu z následků," dodal.

V některých zemích je útok na nevládky zaměřen zejména proti organizacím, které brání práva marginalizovaných skupin. Ty, které podporují práva žen, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, práv LGBT+, práv migrantů a uprchlíků a ekologických skupin patří mezi nejvíce postižené.

„Nikdo by neměl být kriminalizován za to, že se postavil za lidská práva. Světoví lídři by se měli zaměřit na zajištění rovnosti a zajistit, aby lidé v jejich zemích měli lepší pracovní podmínky, řádnou zdravotní péči, přístup ke vzdělání a odpovídajícímu bydlení - bez cílení na ty, kteří je požadují," zdůraznil Kumi Naidoo a dodal:

„Obránci lidských práv jsou odhodláni vytvořit pro každého lepší svět. Nevzdáme se boje, protože víme, jak důležitá je tato práce. Světoví představitelé znovu zdůraznili svůj závazek poskytnout bezpečné prostředí pro obránce lidských práv v OSN v prosinci 2018 během oslav 20. výročí Deklarace o obráncích lidských práv. Musí nyní zajistit, že se to konečně stane skutečností!"

Podle organizace CIVICUS, globální aliance organizací občanské společnosti a aktivistů, přišla zpráva Amnesty International přišla v nejvyšší čas.

Tato zpráva je včasná vzhledem k šířícím se omezení legitimní práce organizací občanské společnosti," uvedl Mandeep Tiwana, hlavní programový ředitel společnosti CIVICUS. „Zaměřením pozornosti mohou ti, kteří podporují občanskou společnost a hodnoty lidských práv, pomoci situaci zlepšit."

Aktuální petice

  Maďarsko

Podpořme maďarskou občanskou společnost. Vyjádřeme jim solidaritu!

V Maďarsku dochází od roku 2010 k zásadním změnám ovlivňujícím celou společnost, poslední dva roky se však situace prudce zhoršuje. Dochází k přijímání kontroverzních zákonů a k systematickým legislativním reformám a represivním opatřením. Patří sem reforma soudnictví, voleb, daní a kontroverzní zákony upravující svobodu projevu, petiční a sdružovací právo.

 

Aktuální počet podpisů: 1420 Náš cíl: 1500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...