Výstavba přehrady stále ohrožuje domorodé obyvatele

  Článek

Násilná vystěhování   Kanada publikován 11.12.2017

Amnesty International poukazuje na porušování lidských práv s tím, že plánovaná výstavba přehrady Site C porušuje pokyny OSN pro nucené vystěhování.

Dále je porušována Deklarace OSN o právech domorodého obyvatelstva, kterou místní vláda slíbila podporovat.