© Amnesty International

Evropský soud odmítl polský zákon, který nutí soudce Nejvyššího soudu odejít do důchodu

  Článek

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že zákon Polska o Nejvyšším soudu porušuje právo EU.

Na základě prozatímního rozhodnutí SDEU z listopadu 2018 bylo polským orgánům už nařízeno, aby obnovily složení Nejvyššího soudu tak, jak byl uspořádaný v dubnu 2018, kdy zákon vstoupil v platnost.

V reakci na zprávy prohlásila ředitelka Amnesty kanceláře pro evropské instituce Eva Geddiová:

„Nejvyšší soud Evropské unie dnes potvrdil to, co už dlouho říkáme - že polská vláda jednala proti právu EU, když se pokusila přinutit téměř třetinu soudců Nejvyššího soudu, aby odešli do důchodu a pokusila se vykonávat kontrolu nad soudnictvím.

Novela zákona o Nejvyšším soudu je součástí širší „reformy“ soudnictví v Polsku. Amnesty se domnívá, že tyto změny politizují soudnictví a podkopávají jeho nezávislost.

Navzdory četným postupům, které tuto„ reformu “zpochybňují, polské úřady i nadále obtěžují a podrobují disciplinárním řízením soudce, kteří s reformou nesouhlasí. Je nezbytné, aby se Polsko vrátilo k dodržování práva EU. Rozhodnutí Soudního dvora EU je významné nejen pro Polsko, ale i pro další země Evropské unie, které si myslí, že mohou beztrestně porušovat lidská práva.

Vyzýváme členské státy, aby následovaly tento postup a vydaly jasnou výzvu polským orgánům, aby změnily svůj kurz a plně obnovily nezávislost soudnictví.“

Pozadí

Amnesty dokumentuje situaci v polském soudnictví od začátku „reforem“ v roce 2016. Dne 4. července 2019 vydáme výzkumnou zprávu „Polsko: Svobodné soudy, svobodní lidé“, která dokumentuje dopad změn na lidská práva.

Polský zákon o Nejvyšším soudu, který vstoupil v platnost dne 3. dubna 2018, snižuje věk odchodu do důchodu soudců Nejvyššího soudu ze 70 na 65 let, což představuje zhruba třetinu soudců Nejvyššího soudu ohrožených nuceným odchodem do důchodu, včetně nejvyššího představitele, jehož mandát končí podle polské ústavy v roce 2020.

Dne 24. září 2018 předvedla Evropská komise polskou vládu před SDEU z toho důvodu, že polský zákon o Nejvyšším soudu je neslučitelný s právem EU, protože porušuje zásadu soudní nezávislosti, včetně skutečnosti, že soudci by neměli být odvoláni. V říjnu 2018 SDEU udělil předběžná opatření požadovaná Evropskou komisí, což znamená, že Nejvyšší soud Polska musel být obnoven do situace před 3. dubnem 2018.

V prosinci 2017 zahájila Evropská komise v souvislosti s Polskem tzv. Postup podle článku 7.1 Smlouvy o EU, který zahájil proces, který by mohl vést k sankcím, včetně ztráty hlasovacích práv v EU. Začátkem letošního roku zahájila Evropská komise řízení o porušení práva týkajícího se disciplinárního režimu pro soudce.

Další případ vznesený Evropskou komisí týkající se běžných soudů, stejně tak jako i několik žádostí o předběžném rozhodnutí z Polska, jsou v současné době projednávány před Soudním dvorem Evropské unie. Polské úřady zatím prokázaly malou ochotu ustoupit od sporných reforem soudnictví, a to navzdory jasným výzvám Evropské komise, vedoucích představitelů EU, Benátské komise a široké škály dalších vnitrostátních a mezinárodních orgánů a organizací.

Aktuální petice

  Maďarsko

Podpořme maďarskou občanskou společnost. Vyjádřeme jim solidaritu!

V Maďarsku dochází od roku 2010 k zásadním změnám ovlivňujícím celou společnost, poslední dva roky se však situace prudce zhoršuje. Dochází k přijímání kontroverzních zákonů a k systematickým legislativním reformám a represivním opatřením. Patří sem reforma soudnictví, voleb, daní a kontroverzní zákony upravující svobodu projevu, petiční a sdružovací právo.

 

Aktuální počet podpisů: 1420 Náš cíl: 1500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...