© Amnesty International

Polsko: Hon na čarodějnice ohrožuje nezávislost soudnictví

  Článek

Obtěžování a zastrašování soudců v Polsku musí skončit.

© Amnesty International

Podle nové výzkumné zprávy Amnesty International jsou soudci, kteří veřejně brání nezávislost soudů před vládními zásahy, vystaveni vážnému obtěžování online i v práci. 

„Polské úřady provádějí zákulisní hon na čarodějnice, aby zastrašily a zdiskreditovaly polské soudce a státní zástupce, kteří odvážně protestují proti zpolitizování soudnictví. Toto obtěžování musí okamžitě skončit,“ uvedla Barbora Černušáková, Amnesty výzkumnice v Polsku. 

Zpráva „Polsko: Svobodné soudy, svobodní lidé“ dokumentuje, jak od konce roku 2015 vláda přijala a provedla soubor legislativních a politických opatření, která narušila nezávislost soudnictví. Mezi ně patří zpolitizování soudních jmenování – právo odvolat a jmenovat předsedy nebo místopředsedy soudů je výlučně pravomoc ministra spravedlnosti. Nové nařízení taky nutí soudce Nejvyššího soudu, aby odešli do důchodu. Vláda navíc zneužívá disciplinární řízení a používá je proti soudcům, kteří se vyslovili proti „reformám.“ 

Soudci obtěžováni online i offline 

Narušení soudní nezávislosti má pro soudce, kteří zaujali nesouhlasné stanovisko, skutečné životní důsledky. 

Amnesty International hovořila se soudcem Waldemarem Žurkem, bývalým mluvčím Národní rady soudnictví, kterého několik let zastrašovali a obtěžovali po vyjádření veřejné kritiky vládních „reforem“. Různé úřady podrobily soudce Žurka neoprávněným disciplinárním řízením a dokonce do věci zapojovaly i rodinné příslušníky. Snášel nenávistnou poštu, urážlivé a výhružné textové zprávy i očerňovací kampaň v národní televizi. 

Online obtěžování soudců si vybralo zvláštní daň – zejména osobní nenávistné útoky na klíčové osoby z anonymních Twitter účtů. Jeden takový účet běžně publikoval tweety útočící na soudkyně – ženy, které se vyjadřovaly proti vládě. Účet již dříve zveřejnil utajované nebo polotajné informace, což vyvolává podezření, že je nějakým způsobem propojen s vládou. Například 3. dubna 2019, v den, kdy Evropská komise oznámila své třetí řízení o porušení právních předpisů EU v souvislosti s reformami soudnictví v Polsku, se na účtu objevil snímek důvěrného dopisu, který komise poslala polské vládě. 

Zastrašovaní kvůli obhajobě protestů 

Amnesty také hovořila se soudci, kteří byli vystaveni obtěžování poté, co vydali rozhodnutí, která potvrdila práva pokojných demonstrantů. 

Podpořte nezávislost soudní moci v Polsku mimořádným darem!

 

MIMOŘÁDNÝ DAR ❤

 

Poté, co jedna žena promluvila na shromáždění o tvrdém zákroku proti právům žen a hrozbám v justici a řekla: „Jsem velmi nasr… ze situace v mé zemi“, musela zaplatit pokutu za používání „urážlivých slov“ na veřejnosti. 

Soudce krajského soudu v Poznani Slawomír Jeksa rozhodl, že žena se nedopustila žádného trestného činu, protože mluvila na shromáždění, kde je limit svobody projevu „přirozeně rozšířen“. Zmínil se taky o tom, co protestující řekla během svého projevu o ohrožení soudní nezávislosti. Bezprostředně poté zahájil s Jeksou disciplinární komisař vyšetřování. Tvrdil, že rozhodnutí v tomto případě je „vyjádřením politických názorů.“ 

Kromě toho i několik dalších soudců, kteří hledali právní radu u nejvyššího soudu EU, Soudního dvora Evropské unie, čelí vyšetřování. Disciplinární komisař například vyslýchal Ewu Maciejewskou, soudkyni z Lodže, poté, co požádala, aby Soudní dvůr EU objasnil slučitelnost nového disciplinárního řízení, které je nedílnou součástí „reformy“, s právem EU. 

Soudci se brání 

Tváří v tvář takovému obtěžování polští soudci vyjadřují solidaritu s kolegy. Poté, co Disciplinární komora udělila bezdůvodnou důtku soudkyni Alině Czubieniakové za nařízení přezkoumání rozhodnutí o zadržení, soudci ve více než 20 soudech v Polsku vyvěsili bannery s heslem „Nenecháme se zastrašit“. 

V některých případech však byla tato solidarita „odměněna“ dalším obtěžováním: V dubnu předseda místního soudu v Olsztyně, který byl jmenován po „reformě,“ zavolal policii na skupinu soudců a právníků, kteří ve městě pořádali solidární protest. 

„Soudci by měli mít možnost prosazovat zákon bez politického zasahování. Polská vláda musí okamžitě ukončit probíhající disciplinární řízení proti soudcům a státním zástupcům za jejich oprávněná rozhodnutí a zákonné protesty a přestat používat disciplinární opatření k výkonu soudní moci, “ uvedla Barbora Černušáková. 

„Právní stát a ochrana lidských práv jsou základními zásadami EU. Ostatní členské státy EU musí nadále vyzývat Polsko, aby zastavilo očividné porušování těchto zásad a pokud to bude pokračovat, přivedli polskou vládu k odpovědnosti,“ uzavřela Černušáková.

Aktuální petice

  Polsko

MÍRUMILOVNÁ DEMONSTRACE NENÍ ZLOČIN!

Během posledních dvou let proběhly v Polsku tisíce demonstrací, které napomohly zpomalit nebo zastavit destruktivní právní změny. Vrcholem byly nedávné protesty proti zpřísnění potratového zákona, kvůli kterému došlo téměř k úplnému zákazu potratů v Polsku.

 

Aktuální počet podpisů: 595 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...