Aun Schan Su Ťij předvolána před Mezinárodní soudní dvůr

  Článek

Násilná vystěhování   Myanmar publikován 10.12.2019

V souvislosti s předvoláním Aun Schan Su Ťij před Mezinárodní soudní dvůr uvedl Nicholas Bequelinregionální ředitel Amnesty International pro východní a jihovýchodní Asii:

 „Existuje řada důkazů, že myanmarská armáda svým zásahem proti příslušníkům Rohingů porušila mezinárodní zákon, dopustila se spáchání trestného činu a závažného porušení lidských práv. Myanmarská vláda včetně Aun Schan Su Ťij tyto zprávy přesto nadále ignoruje a zlehčuje, nebo je naopak zcela popírá.“

 „V zemi soustavně dochází k armádním zásahům proti ostatním etnickým menšinám a k porušování lidských práv, zatímco myanmarská armáda se vyhýbá spravedlnosti v souvislosti se zločiny, kterých se dopustila na Rohinzích.“