Dostali jsme odpověď od hongkongské vlády

  Článek

Hongkongská vláda zareagovala na naši petici:

Hongkongská vláda v dopise, který adresovala naší pobočce koncem prosince 2019 zásadně odmítá a odsuzuje použití násilí proti komukoliv, za jakýmkoliv účelem. Za nezbytné považuje přijetí zákonných opatření k zachování veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku a ochraně životů a majetku. Dále považuje za nutné aktivně vyšetřit nezákonné a násilné trestné činy ať už byly spáchány kýmkoliv. Podotýká, že pokud se protestující uchýlí k násilí a policie vyčerpá všechny dostupné prostředky k udržení pořádku, vyhrazuje si právo použít takové způsoby, aby se předešlo zraněním a majetkovým škodám, které jsou v souladu s mezinárodními normami a standardy v oblasti lidských práv. Hongkongská vláda také poukazujte na skutečnost, že od 9. června se v Hongkongu konalo přes tisíc demonstrací, průvodů nebo shromáždění, při kterých bylo protestujícími zraněno na 480 policistů. Uvádí také, že hongkongská vláda nikdy neohrozí principy právního státu a že je Hongkong mezi asijskými zeměmi na prvním místě, pokud jde o nezávislost soudů a popírá politicky motivované případy. Zmiňuje také, že svoboda tisku v Hongkongu je dobře chráněna a občané i nadále využívají možnost účasti na pokojných demonstracích, aby mohli vyjádřit své názory.

I přes veškerá ujištění ze strany hongkongské vlády budeme situaci v regionu nadále monitorovat.

Originál dokument od Hongkongské vlády