Evropa: Lidé pomáhající uprchlíkům a migrantům riskují vězení, protože úřady zneužívají zákony proti pašeráctví

  Článek

Migrace publikován 24.3.2020

V celé Evropě jsou lidé stíháni a zastrašováni za činy solidarity vůči uprchlíkům, žadatelům o azyl a migrantům, včetně rozdávání teplého oblečení, poskytnutí přístřeší a záchrany životů na moři.

V nové zprávě „Trestání soucitu: solidarita před soudem v Pevnosti Evropa“ dokumentuje Amnesty, jak policie a státní zástupci nesprávně využívají zákony proti pašeráctví a opatření proti terorismu proti obráncům lidských práv, kteří pomáhají uprchlíkům, žadatelům o azyl a migrantům.

„Zvýšená snaha o omezení a ztížení příchodů lidí na útěku do Evropy vedla k tomu, že poskytnout uprchlíkům nebo migrantům pocit většího bezpečí nebo pocitu, že jsou vítáni, je považováno za hrozbu,“ řekla Elisa De Pieriová, regionální výzkumnice Amnesty International.

„Neschopnost evropských států plnit základní potřeby uprchlíků a migrantů znamená, že je často ponecháno na obyčejných lidech poskytovat základní služby a podporu. Tím, že evropské vlády trestají lidi, kteří se snaží zaplnit tyto mezery, vystavují lidi na útěku ještě většímu nebezpečí.“

Výzkumná zpráva zkoumá případy obránců lidských práv, kteří v letech 2017 až 2019 čelili falešným obviněním v Chorvatsku, Francii, Řecku, Itálii, na Maltě, ve Španělsku, ve Švýcarsku a ve Spojeném království. Ukazuje, jak jsou policie, soudní prostředky a zákony určené ke stíhání sítí pašeráků nespravedlivě používány proti lidem, kteří projevili solidaritu a pomoc uprchlíkům, migrantům a žadatelům o azyl.

Kriminalizace za nabídku teplého oblečení a přístřeší

Mnohé z případů ve zprávě Amnesty se zaměřují na obvinění z „usnadnění nelegálního vstupu“, které bylo použito proti jednotlivcům i nevládním organizacím kvůli celé řadě humanitárních a solidárních akcí.

Například francouzský horský průvodce Pierre Mumber čelil obvinění z „usnadnění nelegálního vstupu“ do Francie za nabídku horkého čaje a teplého oblečení čtyřem západoafrickým žadatelům o azyl. Nakonec byl na odvolání zproštěn viny.

Přísný režim hraniční kontroly na francouzské straně Alp znamená, že uprchlíci a migranti, které chytí do vzdálenosti 20 km od italských hranic, jsou považováni za „nelegálně vstupující do Francie“ a každý, kdo jim poskytne pomoc, riskuje, že bude stíhán a odsouzen. Přístup k oficiálnímu podání žádosti o azyl je zde extrémně omezen, jelikož pokud je někdo chycen v této pohraniční oblasti, je zatlačen zpět do Itálie.

Lidé ve Švýcarsku, včetně jednoho pastora, byli stíháni a odsouzeni jednoduše za poskytnutí přístřeší nebo pomoci cizincům v přístupu k ochraně.

Švýcarský parlament uspořádá v nadcházejících dnech parlamentní debatu, která by mohla vést ke změně zákona o facilitaci nelegálního vstupu. Amnesty International vyzývá poslance parlamentu, aby zavedli jasnou humanitární výjimku, která by zajistila, že žádný akt solidarity nebude kriminalizován.

Zastrašování nevládních organizací a kriminalizace záchrany na moři

Organizace občanské společnosti byly také cílem a obětí špatného používání trestního práva. V Chorvatsku nevládní organizace "Myslíte to vážně" a "Centrum pro mírové studie" byly zastrašovány a stíhány za „usnadnění nelegální migrace“ poté, co dokumentovaly a podávaly zprávy o lidech tlačených za použití nepřiměřené policejní síly a násilí zpět na hranicích s Bosnou a Hercegovinou a Srbskem.

V Itálii byli záchranáři, kteří zachraňují životy těch, kdo se ocitli v ohrožení života na moři, vystaveni pomlouvačným kampaním, trestnímu vyšetřování a nuceni přistoupit k novému „kodexu chování“. To však může významně zpozdit záchranu a ponechat lidi uvíznuté na moři bez pomoci ve chvílích, kdy jde o minuty.

Od srpna 2017 italské úřady několikrát zadržely plavidla nevládních organizací a ponechaly k dispozici méně lodí pro záchranné operace, a to přesto, že se v letech 2018 a 2019 zvýšila úmrtnost na moři.

Španělské orgány zneužily správní zákony k omezení záchranných činností lodí nevládních organizací a vyhrožovaly jim pokutami až do výše 901 000 eur.

Vyškolení záchranáři Sarah Mardiniová a Sean Binder byli v předsoudním zadržení po několik měsíců poté, co je řecké orgány zatkly za pomoc migrantům a uprchlíkům na ostrově Lesbos. Stále čekají na soud za nepodložená obvinění, včetně špionáže.

Sarah nám řekla: „Dobrovolně jsme nabídli pomoc těm, kteří to potřebují. Mohli bychom strávit 25 let ve vězení za pomoc těm, kdo přežili, ale pokud se mě teď zeptáte, jestli bych něco změnila, i když jsem věděla, že můj život se v důsledku toho může obrátit vzhůru nohama, říkám vám, že bych udělala to samé. “

Čelíc pokutám a soudním poplatkům, obránci lidských práv a nevládní organizace jsou nuceni investovat svůj drahocenný čas, aby se bránili neopodstatněným obviněním a v případě námořních záchranných organizací taky dostali zpět své lodě.

V březnu 2019 se skupina uprchlíků a migrantů postavila proti kapitánovi lodi El Hiblu, který je zachránil, když se je pokusil nezákonně vrátit do Libye, navzdory vážnému riziku , že by tam čelili mučení a dalšímu porušování lidských práv v tamních detenčních zařízeních. Při příjezdu na Maltu byli maltskými úřady obviněni z únosu plavidla tři mladiství, kteří byli součástí skupiny zachráněných lidí. Riskují doživotní tresty za nepřiměřené obvinění, a to i podle protiteroristických zákonů. Zatím se neobjevily žádné důkazy o tom, že by používali násilí nebo někoho ohrožovali.

Amnesty International vyzývá EU a její členské státy, aby změnily vnitrostátní a unijní zákony o usnadnění nelegálního vstupu, tranzitu a pobytu tak, aby do definice trestného činu byl zahrnut materiální benefit. To by zabránilo zneužívání zákonů k trestání aktů solidarity a lidskosti.

Obránci lidských práv si zaslouží ochranu

Lidé, kteří se snaží o pomoc a ochranu lidských práv, jsou v Deklaraci OSN o obráncích lidských práv definováni jako obránci lidských práv. Podle Deklarace se od států požaduje, aby zaručily bezpečné a vstřícné prostředí, ve kterém mohou obránci lidských práv pracovat bez obav z represí.

Evropští lídři by měli zavádět opatření k implementaci Deklarace OSN o obráncích lidských práv v rámci EU a zajistit, aby nikdo nebyl stíhán pouze za svou práci v oblasti lidských práv.

„Úřady musí přestat kriminalizovat obránce lidských práv. Historie nebude laskavě pohlížet na vlády, které nahlížejí na záchranu životů jako na zločin,“ uvedla Elisa De Pieriová.

„Mnoho lidí v celé Evropě projevilo daleko větší soucit a lidskost vůči lidem, kteří hledají bezpečí, než jejich vlády. Je pobuřující, že obránci lidských práv jsou obtěžování bezcitnými orgány, usilujícími o uzavření svých hranic za každou cenu, včetně lidských životů,“ uzavřela.

výzkumná zpráva