Jemen: 5 let konfliktu přineslo spoustu bezpráví

  Článek

Zbraně pod kontrolou   Jemen publikován 25.3.2020

Protiprávní zadržování, politicky motivované rozsudky smrti, nucená zmizení a mučení zůstávají rozšířené i po pěti letech války, která začala 25. března 2015. Problémem zůstávají i dodávky zbraní ze Západu.


Od vypuknutí konfliktu spousta lidí - včetně novinářů, akademiků a příslušníků bahaiské víry – nuceně zmizelo a bylo zadrženo, zejména kvůli svému aktivismu v oblasti lidských práv, politické příslušnosti nebo lpění na víře. 

„Posledních pět let konfliktu bylo živnou půdou pro závažné přestupky proti vězňům na obou stranách - v některých případech se jednalo o válečné zločiny," řekla Lynn Maaloufová, ředitelka výzkumu na Blízkém východě Amnesty International. 

„Síly Hútíů zadržely desítky lidí - včetně těch bahaiské víry - za smyšlená obvinění a mnozí byli odsouzeni k smrti. Je absolutně nepřípustné, že tolik členů bahaiské komunity je i nadále vystaveno riziku popravy za svou víru a pokojné aktivity. Vyzýváme k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech vězňů svědomí v Jemenu a ke spravedlnosti v mnoha případech násilného zmizení a mučení spojeného s nezákonným zadržením," upozornila Maaloufová. 

Jen v posledním roce Hútíové a jejich spojenecké síly zintenzívnili používání protiteroristického soudu jako způsobu politického boje, často vydáváním trestů smrti za falešná obvinění ze špionáže a „pomoc nepřátelské zemi“ po hrubě nespravedlivých soudních procesech. Mezitím síly SAE a jejich spojenci v jižním Jemenu provozovali síť tajných vazebních míst, kam se dostaly a byly mučeny desítky lidí. To odpovídá podstatě válečných zločinů. 

Jako připomenutí výročí zahájí Amnesty celoroční kampaň zaměřenou na svévolná zadržování, specificky na případy, které znamenají porušení svobody projevu, sdružování a náboženského vyznání. 

Minulý měsíc se zástupci stran konfliktu shodli na tom, jaká bude největší výměna vězňů sponzorovaná OSN

Zaměřování Hútíů na náboženské menšiny 

V novém výzkumu Amnesty International zdokumentovala případy 66 osob, jejichž soudní řízení, kromě jednoho, stále probíhají. V posledních pěti letech byli všichni předvedeni ke Specializovanému trestnímu soudu se sídlem v Saná (SCC) - soudu tradičně vyhrazenému pro případy související s terorismem. Novináři, obránci lidských práv, političtí odpůrci a příslušníci náboženských menšin jsou mezi těmi, kdo jsou podrobeni nespravedlivým soudním procesům za podvržená  nebo falešná obvinění. Všichni jednotlivci jsou souzeni za špionáž, která se podle jemenského zákona povinně trestá smrtí. 

Utrpení civilistů 

Od roku 2015 se všechny strany konfliktu v Jemenu dopouštěly opakovaného a závažného porušování mezinárodního humanitárního práva. 

Síly Húthíů, které ovládají velké části země, bez rozdílu bombardovaly obytné čtvrti a odpalovaly rakety do Saúdské Arábie. Koalice vedená Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty (SAE), která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, nadále bombarduje civilní infrastrukturu a provádí nerozlišující útoky, které zabíjejí a poškozují stovky civilistů. Všechny strany také potlačily svobodu projevu svévolným zadržováním, násilným zmizením a mučením a jiným špatným zacházením ve vazbě. 

Civilisté jsou uvězněni uprostřed konfliktu a nesou hlavní nápor násilí. K dnešnímu dni bylo zabito a zraněno více než 233 000 lidí. Humanitární krize zanechala přibližně 14 milionů lidí  na pokraji hladomoru. Situace se  zhoršila  během let špatné správy veřejných věcí,  která má za následek chudobu a utrpení. 

Nevyhnutelně, vzhledem k vleklé povaze konfliktu a používání nezákonných taktik všemi stranami, mechanismy zvládání situace pro civilní obyvatelstvo jsou v bodě zlomu. Odhaduje se, že 22 milionů Jemenců v současné době k přežití potřebuje humanitární pomoc.

Dodávky zbraní 

Útoky na civilisty stále pokračují, protože pokračuje taky nezodpovědné vyzbrojování Saúdské Arábie a SAE, zbraně se dostávají ke všem stranám konfliktu, i k ozbrojeným skupinám. Spojené Státy, Kanada, Velká Británie, Austrálie, Francie i Česká republika by měly okamžitě zastavit všechny vývozy zbraní do Saúdské Arábie i SAE, aby kvůli nim nedocházelo k další eskalaci jemenského konfliktu.

Vyšetřování nazvané „Když zbraně zabloudí: příběh smrtícího exportu“ ukazuje, jak se Spojené arabské emiráty staly hlavním dodavatelským kanálem pro obrněná vozidla, minometné systémy, pušky, pistole a kulomety, které jsou ilegálně odkláněny k ozbrojeným skupinám obviněným z válečných zločinů a dalších závažných porušení mezinárodního práva. 

 

Česká republika bohužel patří mezi ty země, které stále do SAE a Saudské Arábie dodává vojenský materiál za stovky milionů korun ročně. Podle Výroční zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu o kontrole vývozu vojenského materiálu byli jen v roce 2018 uděleny vývozní licence do těchto dvou zemí v hodnotě více než půl miliardy Kč a došlo k vývozu v celkové hodnotě 384 700 000 Kč.

 

Přesto v tomto ohledu vnímáme i pozitivní příklady, kdy například ministerstvo zahraničí neudělilo vývozní licenci firmě Zeveta Bojkovice, která chtěl do SAE vyvézt protitankové granáty (RPG-75m) v hodnotě 300 mil. Kč a zabránilo i následnému přeposlání těchto zbraní přes Bulharsko.

 

Stále platí, že vývoz českého vojenského materiálu do těchto zemí rozhodně nepomáhá stabilizovat tamní situaci, ale naopak přispívá k dalšímu prohlubování tamní humanitární krize.  

 

  

Aktuální petice

  Jemen

Jemen: Spojené arabské emiráty bezohledně zásobují ozbrojence západními zbraněmi. I těmi z Česka.

Amnesty International zjistila na základě vyšetřování pomocí otevřených zdrojů, že Spojené arabské emiráty (SAE) bezohledně vyzbrojují ozbrojené skupiny moderním vybavením. Tím může konflikt v Jemenu ještě více eskalovat.

Aktuální počet podpisů: 2519

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...