© Amnesty International

Turecko: Jak si vede justice, svoboda projevu nebo shromažďování?

  Článek

Amnesty přináší v češtině přehled pro Všeobecný periodický přezkum stavu lidských práv v Turecku.

© Amnesty International

Amnesty International vznáší obavy ohledně nezávislosti justice, svévolného zadržování a stíhání; hromadného propouštění z veřejné služby a neexistence účinných nápravných prostředků pro pracovníky ve veřejném sektoru propuštěné na základě exekutivních rozhodnutí ve výjimečném stavu; práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování a obvinění z mučení a jiného špatného zacházení. 

Tento dokument byl vypracován pro Všeobecný periodický přezkum (VPP) v Turecku v lednu 2020. Amnesty International v něm hodnotí uskutečnění doporučení navržených Turecku v předchozím VPP, a to mj. ve vztahu k nezávislosti justice, svobodě projevu a práva na pokojné shromažďování, a implementaci usnesení Evropského soudu pro lidská práva.

Překlad dokumentu zajistili studenti CARITAS - VOŠ sociální Olomouc. Děkujeme!