Lidé žádali spravedlivost pro Marielle

  Článek

Diskriminace   Brazílie publikován 20.5.2020

Aktivisté oblečeni v obřích otazníků, s transparenty s nápisy: Kdo nařídil zabít Mariell a proč? prošli ulicemi Ria de Janeira.

Společně s Mariellinou rodinou jsme položili řadu otázek týkajících se zpoždění, transparentnosti, bezpečnosti svědků, uchovávání důkazů a rizik nepřiměřeného vlivu na vyšetřování generálnímu prokurátoru Ria de Janeira. Stejné otázky byly vzneseny na jednání s guvernérem, které se konalo téhož dne. Na obou setkáních úřady obnovily svůj závazek pokračovat ve vyšetřování a zavázaly se poskytovat Amnesty a rodině pravidelné informace.