Obnovení dohody o migraci potvrzuje italskou spoluúčast na mučení migrantů a uprchlíků

  Článek

Migrace   Libye publikován 18.6.2020

Během tří let od uzavření původní dohody bylo nejméně 40 000 lidí, včetně tisíců dětí, zadrženo na moři, vráceno do Libye a vystaveno nepředstavitelnému utrpení.

Migranti a žadatelé o azyl, kteří byli zadrženi ve vazebních střediscích, jsou i nadále vystaveni otřesným podmínkám zadržování a čelí vážnému zneužívání, včetně mučení a znásilnění, jakož i přeplněností. Jejich životy jsou dále ohroženy kvůli eskalaci probíhajícího konfliktu. Italská vláda se původně zavázala vyjednat pozměňovací návrhy k řešení zoufalé situace uprchlíků a migrantů v Libyi, i když však italská vláda dosud tyto pozměňovací návrhy nezajistila, bude s Libyí nadále spolupracovat. Vlády se rozhodly dohodu prodloužit.