© Amnesty International

Maďarsko: Mezníkový rozsudek odmítá diskriminační a neopodstatněná omezení pro nevládní organizace

  Článek

Diskriminace   Maďarsko publikován 25.6.2020

Soudní dvůr EU shledal, že maďarské právní předpisy o „zahraničním financování“ porušují zákon Evropské unie.

Soudní dvůr EU (CJEU) prohlásil, že maďarské právní předpisy o „zahraničním financování“ jasně porušují zákon EU tím, že ukládají diskriminační a neopodstatněná omezení na financování občanských organizací osobami sídlícími mimo zemi, což je v rozporu s volným pohybem kapitálu. Navíc, že tato omezení porušují právo na svobodu sdružování, práva na respektování soukromého a rodinného života a na ochranu osobních údajů.

Reagujíc na rozhodnutí nejvyššího soudu Evropské unie, že maďarský zákon o „zahraničním financování“ z roku 2017 porušuje zákon EU, ředitel maďarské  Amnesty, Dávid Vig, řekl:

Toto, svým významem mezníkové  rozhodnutí,  uštědřuje ránu maďarským orgánům v jejich úsilí  o stigmatizaci a podkopání organizací občanské společnosti, které kritizují vládní politiku.

Zákon požadující, aby se nevládní organizace označovaly jako financované ze zahraničí, nikdy nebyl skutečným bojem proti praní peněz a mezinárodnímu terorismu, jak tvrdí maďarská vláda. Místo toho je to nehorázný pokus o umlčení kritických hlasů a odepření veřejné podpory organizacím bojujícím za lidská práva, spravedlnost a rovnost.

Je nezbytné, aby maďarský Ústavní soud nyní rychle jednal, aby obnovil svůj přezkum tohoto represivního zákona, který by měl být anulován co nejdříve."

POZADÍ

Zákon o transparentnosti organizací financovaných ze zahraničí donutil nevládní organizace, dostávající přímé nebo nepřímé financování ze zahraničí v hodnotě více než 20 815 EUR, aby se zaregistrovaly jako „organizace financované ze zahraničí,“ a aby tento claim umístily na každé publikaci a na svých webových stránkách.

Dvacet tři organizací občanské společnosti, na které má zákon největší dopad -  mezi nimi Amnesty International Maďarsko - se obrátilo na maďarský Ústavní soud s požadavkem o přezkum. Soudní dvůr však pozastavil řízení až do vynesení rozsudku CJEU.

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ukončuje řízení o nesplnění povinnosti spuštěné Evropskou komisí v létě 2017, odkazujíc Maďarsko k CJEU v prosinci 2017. 23 nevládních organizací rovněž podalo případ u Evropského soudu pro lidská práva. Avšak k dnešnímu dni zůstává nevyřízen.