© AAREF WATAD / AFP

Válka v Sýrii objektivně, kvalitně a atraktivní formou s Atlasem dnešního světa

  Článek

Migrace publikován 17.7.2020

Amnesty se podílela na přípravě webu Příběh syrské války, který v multimediální formě mapuje současný válečný konflikt v Sýrii.

© AAREF WATAD / AFP

Na webu Příběh syrské války je dostupný a zároveň objektivní a informačně kvalitní obsah, který připravili odborníci z Univerzity Karlovy a Ústavu mezinárodních vztahů v Praze ve spolupráci s humanitárními organizacemi Amnesty International, Diakonie ČCE, Charita Česká republika, Organizace pro pomoc uprchlíkům aj. Příběh syrské války je první pilotní ukázkou práce nového Atlasu dnešního světa. Ten má ambici spojovat odborníky z celého světa s cílem nabídnout mezinárodní široké veřejnosti informační nástroj, který jí umožní porozumět dlouhodobému politicko-sociálnímu obrazu dnešního světa.

Cítili jsme potřebu poskytnout veřejnosti ucelený obsah o válce v Sýrii, která vedla k jedné z největších humanitárních krizí dnešního světa. Konflikt je velmi komplikovaný, vzniká kolem něj řada dezinformací a informačního chaosu. Proto jsme do něj chtěli vnést přehled, přiblížit ho veřejnosti na jednom místě, v souvislostech. Chceme pracovat odborně, zároveň však vizuálně atraktivně a srozumitelně tak, aby se v těchto citlivých tématech stávalo vědění – jinak často uzavřené na univerzitách – široce dostupným,” přibližuje vznik projektu Jakub Múčka, jeden ze zakladatelů Atlasu dnešního světa a zároveň nastupující doktorand Univerzity Karlovy.

Mentorem Atlasu dnešního světa je již druhým rokem Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Centrum poskytuje studentům i vědeckým pracovníkům univerzity napříč všemi obory podporu pro uplatnění vědeckých poznatků v praxi. Aktuálním příkladem toho je Atlas dnešního světa, který přispívá k řešení současných společenských problémů. CPPT UK se však v rámci naplňování své třetí role soustředí i na oblast sociálních inovací a praktické výstupy přírodních a lékařských věd.

„Univerzita Karlova klade mimořádný důraz na rozvoj a posílení vazby mezi univerzitním prostředím a neakademickým, prakticky orientovaným světem, v tomto případě s projektem Atlas dnešního světa. Je to jeden z jejích dalších důležitých kroků a naplňování hlavních cílů tzv. třetí role UK. Role, která má čím dál větší význam. Univerzita Karlova proto vítá každou příležitost, ať se jedná o navázání či prohloubení spolupráce s aplikační sférou nebo jen podpoření kvalitního projektu. Osobně mě velice těší, že odborníci z naší alma mater se spojili s tak důležitým projektem, jakým Atlas dnešního světa bezesporu je, a pomáhají vytvořit něco, co může být v budoucnosti užitečné pro nejširší společnost,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima

„Projekt Atlas dnešního světa dlouhodobě podporujeme, protože jde o aktivitu v našem portfoliu svým způsobem unikátní. Jedná se o praktické uplatnění v oblasti společenských věd, kde zatím využití akademických poznatků externími partnery trochu pokulhává. Zároveň však projekt vzešel ze studentské iniciativy, které vždy velmi fandíme. Projekt postupně vznikal v Kampusu Hybernská, kam chce univerzita ve spolupráci s dalšími partnery směrovat podobné aktivity a podporu jim věnovanou. Atlasu přeju mnoho štěstí během jeho dalšího putování světem,“ dodává Hana Kosová, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

Aby bylo možné projekt Příběh syrské války posunout dále, startuje tímto dnem také fundraisingová kampaň, která má pomoci postupně sestavit kompletní Atlas dnešního světa – interaktivní mapu umožňující lepší porozumění dění ve světě v souvislostech a na mezinárodní úrovni. Spuštění tohoto komplexního a univerzálního informačního nástroje, který se inspiruje interaktivním prostředím Google Maps i Wikipedie, je plánováno na říjen 2020. “Náš nekomerční start-up začínáme velmi nízkorozpočtově, testovací projekt Příběh syrské války  ale dneškem nekončí, neboť jej chceme postupně rozvíjet a závěrem - podobně jako celý Atlas - posunout do angličtiny, a tím na mezinárodní úroveň. Jen tak můžeme naší iniciativou zprostředkovat skutečný společenský dopad. V tomto  úsilí ale potřebujeme pomoci, i proto se nyní obracíme na všechny, kterým záleží na Sýrii či šířeji politické situaci v dnešním světě globálně,” dodává Múčka.

Spoluautoři projektu Příběh syrské války:

Humanitární a lidskoprávní organizace: Amnesty International, CARE, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita Česká republika, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro integraci a imigraci 

Akademické instituce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav mezinárodních vztahů Praha, Etnologický ústav Akademie věd ČR a Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství

Přečtěte si víc o projektu Atlas dnešního světa

Aktuální petice

  Bangladéš

Bangladéš přesouvá rohingské uprchlíky na odlehlý ostrov - zastavme to!

Bangladéšské úřady v prosinci 2020 přesunuly na šestnáct set příslušníků rohingské menšiny na odlehlý ostrov Bhasan Čár (Bhasan Char) v Bengálském zálivu.

 

Aktuální počet podpisů: 3478 Náš cíl: 4000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...