Migrační aktuality – červenec 2020

  Článek

Migrace publikován 31.7.2020

Novinky z migrace

Aktuality červenec 2020

 

Německo usiluje o azylovou reformu EU

Počátkem července převzalo Německo rotující předsednictví EU a jedním z jeho hlavních plánů by měla být reforma azylových pravidel EU. Německý ministr vnitra Horst Seehofer vyzval k vytvoření azylových center na vnějších hranicích EU, ktera by prověřovala žadatele o azyl před tím, než jim bude povolen vstup do Evropy. Německo také požaduje spravedlivější rozdělení žadatelů o azyl mezi členské státy EU, ale bude pravděpodobně čelit odporu vůči jakémukoli povinnému mechanismu přerozdělení.

Více zde a zde

 

Krize duševního zdraví mezi jihosúdánskými uprchlíky

Terapie pomáhá několika stovkám jihosúdánských uprchlíků v Ugandě, aby se vyrovnali s traumatem a úzkostí, které zažili. Nicméně nedostatek finančních prostředků znamená, že zdroje na služby duševního zdraví jsou stále vzácnější. Podle UNHCR se míra pokusů o sebevraždu mezi uprchlíky žijícími v osadách na severovýchodě Ugandy za poslední tři roky významně zvýšila.

Více zde

 

Uprchlíci v Africe čelí hladu, jelikož pandemie COVID-19 zhoršuje nedostatek potravin

UNHCR a Světový potravinový program ve čtvrtek varovali, že miliony uprchlíků po celé Africe  trpí čím dál více hlady kvůli dopadům COVID-19 na ceny potravin, dodavatelské řetězce a ztrátě příjmů. Náklady na jídlo v mnoha částech kontinentu rostou, zatímco omezení na hranicích vytlačují dodavatelské řetězce. Mnoho uprchlíků, kteří se dříve dokázali uživit, mezitím přišli o práci.

Více zde

 

Záchranná loď vylodila cestující na Sicílii

Asi 180 migrantů a uprchlíků na palubě záchranné lodi Ocean Viking vystoupilo na břeh Sicílie poté, co byli na moři déle než týden a čekali na povolení k vylodění. SOS Méditerrannée, nevládní organizace, která loď provozuje, vyhlásila na palubě nouzový stav, protože situace byla stále napjatější, přičemž někteří cestující skákali přes palubu a přibývaly zprávy o pokusech o sebevraždu. Cestující byli převezeni na trajekt, kde zůstali v dvoutýdenní karanténě.

Více zde

USA navrhují odepřít azyl lidem cestujícím ze zemí postižených chorobami

Návrh, který představila americká vláda, poskytne pohraničním orgánům pravomoc odepřít azyl lidem, kteří pocházejí ze země s rozšířeným přenosným onemocněním, jako je koronavirus. Pokud se návrh stane právoplatným zákonem po uplynutí třiceti denního období pro veřejné připomínky, mohl by účinně nahradit veřejný zdravotní řád související s koronavirem, který platí na jižní hranici USA od března a umožňuje rychlé vyhoštění žadatelů o azyl. Nové pravidlo by se tak vztahovalo na jakoukoli nemoc, kterou vláda USA označí jako ohrožení pro veřejné zdraví.

Více zde

 

Smrtící útok v táboře pro vysídlené osoby v súdánském Severním Dárfúru

Vláda provincie Severní Dárfúr v polovině července vyhlásila výjimečný stav po zhoršení násilí v provincii, včetně útoku neidentifikovaných ozbrojených mužů v táboře pro vnitřně vysídlené osoby, při kterém zahynulo nejméně devět lidí. K incidentu došlo několik dní poté, co skupina vnitřně vysídlených osob uspořádala protest, který odsuzoval nárůst útoků ozbrojených skupin, které jim bránily v přístupu k jejich zemědělské půdě.

Více zde

 

Na Ukrajině vstupuje v platnost nový zákon o apolitě

Zákon, který v červenci podepsal ukrajinský prezident, formálně zavádí postup pro určení apolity. Očekává se, že bude přínosem pro přibližně 35 000 lidí, kteří jsou buď bez státní příslušnosti, nebo jejichž národnost není stanovena. Patří mezi ně mnoho lidí žijících na Ukrajině, od rozpadu bývalého Sovětského svazu, kteří nebyli schopni získat ukrajinské občanství, protože jim chyběla potřebná dokumentace. Nový postup jim umožní získat povolení k dočasnému pobytu, aby měli přístup k legální práci, vzdělání či lékařské péči, a nakonec připraví půdu pro jejich naturalizaci jako ukrajinských občanů.

Více zde a https://www.unhcr.org/news/latest/2020/7/5f1074d24/statelessness-law-set-end-limbo-thousands-ukraine.html#_ga=2.190227949.752439846.1599249696-304525675.1598875515

 

Tisíce Venezuelanů se pokoušejí vrátit domů

CNN uvádí, že vzhledem k tomu, že pandemie koronaviru uzavírá ekonomiky napříč Latinskou Amerikou, tak mnoho Venezuelanů, kteří opustili svou zemi v posledních letech, nyní cítí, že nemají jinou možnost, než se vrátit domů. Podle venezuelských úřadů se mezi březnem a polovinou června vrátilo nejméně 56 000 venezuelských obyvatel - což je stále jen zlomek z téměř 5 milionů, kteří od roku 2016 odešli.

Více zde

Nové násilí v Jižním Súdánu zvyšuje hrozbu hladu

Zhoršující se násilí ve východních oblastech Jižního Súdánu vysídlilo více než 60 000 lidí v Jonglei a ve správní oblasti Velkého Piboru, což zastavilo zemědělství. Ve společném prohlášení uvedli Světový potravinový program a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), že násilí ochromuje zajišťování potravin, přičemž úroda bude pravděpodobně trpět po zbytek roku. Boje v této oblasti rovněž zabránily poskytování potravinové pomoci.

Více zde

 

Polsko nemělo právo odmítnout žadatele o azyl, rozhodnul Evropský soud pro lidská práva

Polská pohraniční stráž porušila několik článků Evropské úmluvy o lidských právech opakovaným posíláním žadatelů o azyl zpět do Běloruska v roce 2017, rozhodl Evropský soud pro lidská práva. 13 žadatelů o azyl, kteří byli všichni ruskými státními příslušníky čečenského původu, uvedlo, že jim byl několikrát odepřen vstup do Polska, přestože nemají přístup k odpovídajícímu azylovému řízení v Bělorusku a čelí újmě, pokud by byli vráceni do Ruska. Soud rozhodl, že každý stěžovatel má nárok na odškodnění 34 000 EUR.

Více zde a zde

 

Krize v Jemenu, jehož obyvatele trpí hladem, je poznamenána i pandemií COVID-19

Konflikty, kobylky, záplavy, hospodářská krize a nyní COVID-19 se v Jemenu kombinují, aby vytvořily to, co agentury OSN koncem července popsaly jako „dokonalou bouři“, která by mohla zvrátit těžce vydělané pokroky v zajišťování potravin. Analýza provedená v jižním Jemenu předpovídá „alarmující“ nárůst počtu lidí, kteří čelí akutní potravinové nejistotě. Agentura Reuters potkala podvyživeného chlapce jménem Hassan, který ve věku 10 let vážil pouhých 9 kilogramů. Pětkrát vysídlená válkou, žije jeho rodina nyní  na venkově v Hajjahu a nemá žádný příjem.

Více zde a zde

 

Chyceni mezi klimatickou krizí a ozbrojeným násilím v Burkině Faso

Al Jazeera se zabývá tím, jak se klimatické změny a rostoucí násilí ozbrojených skupin a místních obranných sil v Burkině Faso spojily, aby vytlačily rodiny, které se kdysi živily zemědělstvím, do vysídlených oblastí a chudoby. Země zažívá velká sucha, déšť, vlny veder, silné větry a prachové bouře a více než třetina půdy je nyní degradována a ochuzuje farmáře a pastevce. Více než 2 miliony lidí v Burkině Faso nemají dostatek potravin.

Více zde

 

EU přemisťuje zranitelné žadatele o azyl z Řecka a Kypru

Téměř 100 zranitelných žadatelů o azyl, včetně nezletilých, bylo přemístěno z Řecka a Kypru do Německa a Finska, uvedla ve středu agentura EU pro koordinaci azylu (EASO). První přemístění 83 osob z Řecka do Německa, které zahrnovalo rodiny s vážně nemocnými dětmi, se uskutečnilo 24. července a bylo součástí probíhajícího programu EU na přemístění 1600 nezletilých do různých evropských zemí. Nezávisle na iniciativě EU bylo dne 27. července z Kypru do Finska přemístěno 16 žadatelů o azyl z rodin s jedním rodičem. Všichni byli před odjezdem testováni na COVID-19, uvedl úřad EASO. Na začátku července bylo v Řecku téměř 4700 dětí bez doprovodu rodičů. Mnoho z nich žije v přeplněných táborech na egejských ostrovech, které jsou od března uzavřeny kvůli pandemii COVID-19.

Více zde

 

Tisíce uprchlíků a migrantů umírá na cestě do Libye

Odhaduje se, že každý měsíc zemře na zrádných pozemních cestách do Libye z východní a západní Afriky 72 lidí, než se vůbec pokusí překonat Středozemní moře - což je jedna z nejsmrtelnějších cest na světě, podle zprávy, kterou v červenci zveřejnil UNHCR a Centrum smíšené migrace (MMC). Zpráva zjistila, že při pokusu o cestu do Libye v letech 2018 a 2019 zemřelo nejméně 1750 lidí a mnoho dalších bylo vystaveno extrémnímu násilí z rukou pašeráků, obchodníků s lidmi, milicí a státních úředníků. Asi 28 % z těchto úmrtí se stalo během pokusů překročit poušť Sahara.

Více zde