Smlouva o obchodu se zbraněmi nakonec úspěšná ve Valném shromáždění OSN!

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 2.4.2013

Po nezdaru diplomatické konference schválilo 2. dubna velkou většinou Valné shromáždění OSN přelomovou Smlouvu o obchodu se zbraněmi.

Smlouva o obchodu se zbraněmi zamezí státům v transferu konvenčních zbraní do zemí, kde hrozí jejich použití k páchání genocidy, zločinů proti lidskosti nebo válečným zločinům.

Ve Valném shromáždění hlasovalo 154 států pro přijetí smlouvy pouhých několik dní poté, co Írán, Sýrie a KLDR silnou smlouvu při konferenci na půdě OSN zablokovaly.

„Toto je historický okamžik. Po mnoha letech kampaní a přesvědčování většina států souhlasila, že přijme globální smlouvu, která pomůže zabránit páchání násilností a zvěrstev,“ prohlásil Brian Wood, odborník Amnesty International na problematiku zbraní.

„Navzdory tomu, že se Írán, KLDR a Sýrie pokusily v minulých dnech cynicky snahu zmařit, většina států ukázala významnou podporu téhle smlouvě, která je založena na dodržování lidských práv a může zachraňovat životy,“ dodal Wood.

Dohoda také zavazuje všechny vlády k tomu, aby zvažovaly riziko transferu zbraní, munice i techniky do zemí, kde mohou sloužit k vážnému porušování lidských práv. Když není situace v cílové zemi jasná, obchod nesmí proběhnout.

Když uvážíme obrovský ekonomický zájem a politickou moc spojenou s obchodem se zbraněmi, smlouva je zadostiučiněním a odměnou jak pro občanskou společnost, která volá po omezení lidského utrpení, tak pro vlády, které tento hlas zvedly,“ řekla Widney Brownová, ředitelka Oddělení mezinárodního práva Amnesty International.

„V příštích letech přesáhne zisk z prodeje konvenčních zbraní, munice a techniky 100 miliard dolarů. Dnes ale státy postavily lidi a jejich bezpečnost na první místo,“ dodala spokojeně Brownová.

Pozadí přijetí smlouvy

Amnesty International se spolu s dalšími neziskovými organizacemi od devadesátých let snaží, aby silná smlouva vznikla. Smlouva o obchodu se zbraněmi byla nyní přijata po 6 letech vyjednávání v OSN – proces začal v prosinci 2006, kdy Valné shromáždění OSN souhlasilo s tím, že zkonzultuje se všemi státy parametry, rámec a proveditelnost celé smlouvy, která bude regulovat mezinárodní obchod se zbraněmi.

Na výzvu Valného shromáždění reagoval rekordní počet států. Většina z nich byla pro smlouvu, ve které by byla lidská práva nejdůležitějším aspektem.

„Jako při každém jednání – nedosáhnete úplně všeho, co chcete. Například munice není úplnou součástí všech ustanovení. Ale jelikož tato smlouva může být novelizovaná a obsahuje mnoho silných pravidel, tvoří silný základ, na kterém se dá stavět v boji proti zneužívání zbraní k páchání krutých násilností jak ve válce, tak v míru,“ upřesňuje Brian Wood.

Smlouva o obchodu se zbraněmi je důkazem toho, že když veřejnost otevře nějaké téma, které může udělat svět lepším, má šanci. Ta idea se může uskutečnit a změnit věci v globálním měřítku,“ dodává Wood.

Smlouva o obchodu se zbraněmi bude pro vlády připravena k ratifikaci 3. června 2013 ve Valném shromáždění OSN a vstoupí v platnost, jakmile ji ratifikuje 50 států.

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 88 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...