Indie přinutila Amnesty zastavit v zemi svou činnost, ředitelka české Amnesty píše indickému velvyslanci

  Článek

Indická Amnesty byla v září 2020 nucena pozastavit svou činnost poté, co úřady zmrazily její bankovní účty. Ředitelka české Amnesty Linda Sokačová posílá velvyslanci Indické republiky v ČR Hemantu Harishchandru Kotalwarovi otevřený dopis.

Petici proti nucenému ukončení činnosti Amnesty Indie můžete podepsat zde.

Vaše Excelence, 

píšu Vám, abych vyjádřila své hluboké znepokojení a zármutek nad zásahem indické vlády proti lidskoprávním aktivistům a aktivistkám, novinářům, právníkům a pokojným demonstrantům. A to za zhoršující se situace v oblasti práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, kdy se zmenšuje občanský prostor a brání se legitimní práci v oblasti lidských práv. 

V této souvislosti také Amnesty International Indie čelila obtěžování a zastrašování ze strany úřadů a v září 2020 byla nucena zastavit svou důležitou práci v oblasti lidských práv, když Ředitelství pro vymáhání práva Ministerstva financí bez předchozího upozornění zmrazilo její bankovní účty. To znamenalo, že všichni zaměstnanci Amnesty Indie museli být uprostřed pandemie propuštěni. 

Amnesty International Indie předložila několik návrhů na rozmrazení účtů a ve vítaném rozhodnutí ze dne 16. prosince 2020 Nejvyšší soud v Karnatace udělil Amnesty Indie částečnou úlevu a uvolnil šest milionů rupií (necelé dva miliony korun českých). I když se jedná o pozitivní vývoj, nestačí to, aby Amnesty Indie mohla platit mzdy svým zaměstnancům a pokračovat v práci v oblasti lidských práv. Je bezpodmínečně nutné, aby všechny bankovní účty Amnesty Indie byly bez dalšího prodlení zcela uvolněny. 

Žádáme vás, abyste indické vládě vyjádřil obavy uvedené v tomto dopise a prozkoumal způsoby, jak zrušit omezení, která jsou v současné době uvalena na občanskou společnost, a umožnil jí tak svobodně a bez obav z odvetných opatření vykonávat svou práci v oblasti lidských práv.

Indie má hrdou tradici prosperující občanské společnosti a svobodného tisku v souladu se silnými zárukami lidských práv zakotvenými v její ústavě a jejích právních povinnostech na dodržování práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Indie signatářem. Indie musí okamžitě zvrátit svůj současný směr pošlapávání lidských práv a zajistit jejich plné respektování pro všechny.

Amnesty International Česká republika by Vám byla vděčna za příležitost setkat se s Vámi a členy vašeho velvyslanectví, abychom mohli o těchto věcech pohovořit podrobněji. Mezitím Vám zůstáváme k dispozici při poskytování dalších informací o problémech uvedených v tomto dopise. 

Se srdečným pozdravem,

Linda Sokačová

Ředitelka Amnesty International Česká republika

V Praze, 26. ledna 2021 

Online petici proti nucenému ukončení působení Amnesty v Indii můžete podepsat zde.

Aktuální petice

  Indie

Nucené ukončení činnosti Amnesty Indie ohrožuje lidská práva. Nenechme to tak!

Amnesty International Indie byla v září 2020 nucena pozastavit svou činnost poté, co úřady zmrazily její bankovní účty.

 

Aktuální počet podpisů: 526 Náš cíl: 2000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...