© REUTERS / Bernadett Szabo

Konec svobody médií v Maďarsku. Drtivou většinu má pod kontrolou Orbán

  Článek

Vláda Viktora Orbána má kontrolu nad naprostou většinou médií v Maďarsku. Svoboda tisku a svoboda projevu jsou v ohrožení. Poslední nezávislí novináři čelí ze strany vlády obstrukcím při získávání informací i rozsáhlým očerňujícím kampaním, kterými chce vláda poslední nezávislé novináře před veřejností zcela zdiskreditovat a umlčet.

Podle organizace Reportéři bez hranic se svoboda médií v Maďarsku rok od roku dramaticky zhoršuje. Kvůli zásadnímu narušení svobody tisku a slova se po sedmadvaceti letech rozhodlo v Maďarsku obnovit své vysílání Rádio Svobodná Evropa.

 

Média jako politický nástroj 

Vláda Viktora Orbána využívá média dlouhodobě jako politický nástroj. Provládní média pokrývají přes 80 % celého mediálního trhu a jsou charakteristická propagandistickými praktikami a odmítáním prezentace hostů z opozičních či kritických řad. Koncentrace vlastnictví médií se zásadně posunula v listopadu 2018, kdy vznikla Středoevropská tisková a mediální nadace (KESMA), do níž vložili lidé s blízkými vazbami na premiéra Orbána téměř 500 mediálních titulů. 

Rádio Svobodná Evropa zveřejnilo důkazy o tom, že novináři pracující pro státní média pod MTVA dostávají od editorů pokyny, aby ve zprávách uplatňovali vládní narativ namířený proti Evropské unii a menšinám. Dochází i k cenzuře určitých témat, například včetně stanovisek Amnesty International nebo Human Rights Watch. 

V roce 2020 ještě zesílily očerňující kampaně ve státních a provládních propagandistických médiích namířené proti kritickým hlasům a nezávislým novinářům. Kritické články vůči vládě jsou v provládních médiích označovány jako „fake news“ a cílem této kampaně je zbývající nezávislé novináře veřejně zcela zdiskreditovat. Vládní politici odmítají nezávislým novinářům odpovídat na dotazy a ostatní potenciální zdroje se zdráhají s nezávislými novináři spolupracovat, protože mají obavy z negativních důsledků, které by to pro ně mohlo mít. Poslední nezávislí novináři tak musejí u některých otázek používat oficiální formulář úřadů pro žádost o poskytnutí informace, u kterého ale byla v roce 2020 prodloužena doba na odpověď až na měsíc a půl. Po tak dlouhé době už odpověď často není relevantní.

Další omezování dosud nezávislých médií 

V roce 2020 přišel o svou nezávislost zpravodajský portál Index.hu, který do té doby představoval největší nezávislý novinový portál v zemi. Po převzetí reklamní části portálu mediálním manažerem Miklósem Vaszilym s úzkými vazbami na vládu byl propuštěn šéfredaktor redakce Szabolcs Dull. Na protest proti zásahům do nezávislosti redakce pak podali všichni editoři a novináři Indexu výpověď. Index.hu je nyní pod finanční kontrolou osob napojených na vládu. V září 2020 přišlo o svou licenci na rozhlasové vysílání Klubrádio, poslední nezávislé rádio v Maďarsku, které se ve svém vysílání nebálo být kritické vůči vládě. Klubrádio dnes může fungovat pouze na internetu, protože na rozhlasových frekvencích bylo Mediální radou umlčeno.

Média a pandemie COVID-19 

K výraznému zhoršení svobody médií došlo také v souvislosti s výjimečným stavem během pandemie COVIDu-19. Vláda zpřísnila zákon o trestním postihu za šíření poplašných zpráv a za „sdělování nebo předávání nepravdivých informací“ spojených s pandemií COVIDu-19 a následnými kroky vlády. Za porušení hrozí až pět let vězení. Veškeré informace o vývoji pandemie v Maďarsku jsou centralizované pod dohledem vlády a sdělované prostřednictvím online konferencí, na něž novináři musejí dopředu zaslat své otázky, a vláda si sama vybírá, které zodpoví a které nikoliv. V situaci, kdy je sdělování informací o pandemii ze strany vlády výrazně omezeno, dostala tato úprava zákona nezávislé novináře pod další tlak. Ustanovení zákona jsou příliš široká i vágní a mají tak odstrašující účinek na práci novinářů týkající se vládního řešení pandemie.

Již několik let dochází k zásadnímu omezování práv a svobod v sousedním Polsku a nedalekém Maďarsku. Změny, které ovlivňují celou společnost se týkají řady oblastí každodenního života. Přijímáním kontroverzních zákonů a dalších zásahů je omezována svoboda shromažďování, nezávislost soudů a médií, podrývána občanská společnost. Vlády však omezují i reprodukční a sexuální práva nebo nezávislost vzdělávacích institucí. V následujících několika měsících vám jednotlivé oblasti a dopady blíže představíme skrze konkrétní příběhy Poláků a Maďarů.

Zjistit více o zhoršující se situaci v Polsku a Maďarsku

Aktuální petice

  Maďarsko

Podpořme maďarskou občanskou společnost. Vyjádřeme jim solidaritu!

V Maďarsku dochází od roku 2010 k zásadním změnám ovlivňujícím celou společnost, poslední dva roky se však situace prudce zhoršuje. Dochází k přijímání kontroverzních zákonů a k systematickým legislativním reformám a represivním opatřením. Patří sem reforma soudnictví, voleb, daní a kontroverzní zákony upravující svobodu projevu, petiční a sdružovací právo.

 

Aktuální počet podpisů: 1420 Náš cíl: 1500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...