© REUTERS/Nick Oxford

Obrovský úspěch: Sierra Leone ruší trest smrti

  Úspěch

Trest smrti   Sierra Leone publikován 26.7.2021

23. července 2021 parlament Sierry Leone schválil zákon o zrušení trestu smrti.

Zákon však předtím, než vejde v platnost, musí být také odsouhlasen prezidentem, kterým je Julius Maada Bio. Ten oficiálně vydal směrnice pro zrušení tohoto trestu již v únoru.

„Hlasování parlamentu ve prospěch zrušení trestu smrti je obrovským úspěchem pro všechny, co neúnavně bojovali za to, aby tento krutý trest patřil historii. Zároveň je jeho zrušení posílením ochrany práva na život.“

Samira Daoud, ředitelka Amnesty International pro západní a střední Afriku

 

„Teď, když byl zákon schválen parlamentem, měl by ho prezident Julius Maada Bio bezodkladně podepsat a veškeré udělené tresty smrti změnit. Prezident by měl také zajistit, aby Sierra Leone okamžitě přistoupila k Druhému opčnímu protokolu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož cílem je právě zrušení veškerých trestů smrti,“ říká Samira Daoud.

V květnu pak v odpovědi mezinárodnímu společenství v Ženevě v rámci Univerzálního periodického přezkumu OSN (tj. mezivládní procedury zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN) Sierry Leone náměstek ministra spravedlnosti oznámil, že úřad prezidenta trest smrti zruší úplně.

„Amnesty se staví proti trestům smrti ve všech případech, a to bez výjimky, protože jej vnímá jako porušení práva na život, jak je definováno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Trest smrti je konečným, krutým, nelidským a ponižujícím trestem, který v našem světě nemá mít místo.“

Samira Daoud, ředitelka Amnesty International pro západní a střední Afriku

 

Nejnovější report Amnesty o udělování trestů smrti ve světe ukazuje, že v roce 2020 bylo v Sieře Leone zaznamenáno 39 trestů smrti, což je víc než v roce 2019, kdy jich bylo zaznamenáno 21. V roce 2020 ovšem nedošlo k žádné popravě a 7 rozsudků smrti bylo prezidentem změněno. Koncem roku 2020 tak byl v této zemi počet lidí s uděleným rozsudkem smrti celkem 94.

K dubnu 2021 zrušilo trest smrti za všechny zločiny 108 zemí a 144 zemí zrušilo trest smrti v jejich právním rámci či praxi. K 30. červnu 2021 trest smrti za veškeré trestné činy zrušilo 22 afrických zemí. Více o trestu smrti najdete zde.

 

Kampaň proti trestu smrti vedeme v Amnesty už desítky let. Jsme apolitické a nezávislé hnutí, proto na své výzkumy ani kampaně nepřijímáme finance států ani vlád a naše hnutí proto funguje především díky pomoci našich dárců a dárkyň. Chcete bojovat proti bezpráví i vy? Darujte dobro ještě dnes, prosím. Děkujeme za pomoc.

Aktuální petice

  Česká republika

Vlády špehují novináře i obránce lidských práv. Nenechme to tak!

Vlády několika zemí zneužily software izraelské společnosti NSO Group Technologies nazvaný Pegasus ke sledování opozičních novinářů a politiků, aktivistů a obránců lidských práv.

 

Aktuální počet podpisů: 325 Náš cíl: 2000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...