Do Prahy přijíždí Dick Cheney, architekt Bushova boje proti terorismu

  Článek

Zastavte mučení publikován 8.10.2012

Dick Cheney, bývalý viceprezident Spojených států amerických za vlády George Bushe mladšího, přiletěl do Prahy na fórum Dny EU a USA. Amnesty International při té příležitosti připomíná své dlouhodobé požadavky vůči Cheneymu – aby se zodpovídal za své činy, které vedly k vážnému porušování lidských práv.

V Bushově administrativě byl Dick Cheney tvůrcem boje proti terorismu, který ovšem zahrnoval svévolné zadržování podezřelých ve věznici Guantanámo. Vůči vězněným zde byly používány tzv. zesílené výslechové metody, tedy mučení, například simulace topení (waterboarding). Přitom mnozí vězni byli nakonec propuštěni, protože měli velmi malé nebo žádné napojení na Al-Káidu. Dick Cheney je dnes dle svých slov na tento postup pyšný.

Amnesty požaduje, aby Cheney nesl odpovědnost za svá rozhodnutí, a aby byla učiněna opatření k nápravě situace nevinných obětí takzvané války proti terorismu, jakým je například Maher Arar.

Maher Arar, kanadský občan, byl při návratu z návštěvy svých příbuzných v Tunisku v roce 2002 zadržen americkými úřady na letišti v New Yorku. Tajně byl přepraven do Sýrie, kde byl rok držen a mučen. Nakonec byl bez obvinění propuštěn a mohl se navrátit do Kanady. Americká vláda se mu dodnes nijak neomluvila, ani Maherovi nenabídla žádnou kompenzaci za jeho utrpení – tím také porušila své povinnosti vyplývající z Úmluvy OSN proti mučení.