©Getty

Turecko & Sýrie: Dodržování lidských práv musí být nedílnou součástí reakce na zemětřesení

  Článek

Migrace   Turecko publikován 1.3.2023

Po katastrofálních zemětřeseních, která zpustošila jihovýchodní Turecko a severní Sýrii, je nezbytné, aby obyvatelům poškozených území nebyla odpírána jejich základní lidská práva. Postup obou zemí však vzbuzuje otázky.

Amnesty v nové publikaci mapuje lidskoprávní situaci v Sýrii a Turecku po nedávných devastujících zemětřeseních. Vyzývá rovněž, aby při řešení následků katastrofy nebyla základní lidská práva nikomu upírána, a to včetně práva na život, ochrany před svévolným zadržováním, práva na osobní bezpečnost, svobody před mučením a jiným špatným zacházením, svobody projevu a sdružování a ochrany práv vysídlených osob, uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů.

Amnesty hluboce soucítí se všemi, kteří kvůli zemětřesení trpí, ztratili domov nebo své blízké. Váží si také neúnavné práce záchranářů a dobrovolníků z celého světa, kteří na místě zasahují ve velmi komplikovaných podmínkách.

V rámci pomoci regionu je potřeba zohlednit a řešit také problémy, kterým v této oblasti čelí ženy, děti, vysídlené osoby, starší lidé, osoby se zdravotním postižením, sexuální nebo etnické menšiny a další ohrožené skupiny.

Zásadní význam má také ochrana hospodářských, sociálních a kulturních práv, jako je přístup k bydlení, dostatečnému množství potravin a pitné vody, hygienickým zařízením a zdravotní péči.

„Humanitární krize způsobená těmito katastrofálními zemětřeseními vedla ke zhoršení situace v oblasti lidských práv v Sýrii i v Turecku, protože prohloubila již existující zranitelnost některých obyvatel," uvedl Nils Muižnieks, ředitel Amnesty International pro Evropu.

„V době krize je nezbytné, aby ochrana lidských práv byla nedílnou součástí reakce na katastrofu. Je nutné, aby orgány v každé zemi zajistily, že humanitární pomoc bude poskytována účinně a spravedlivě, a dodržovaly všechny mezinárodní standardy v oblasti lidských práv," dodal Muižnieks.

Aktuální petice

  Turecko

TURECKO: Zastavte násilné deportace syrských uprchlíků

V rozporu s mezinárodním i místním právem deportují poslední měsíce turecké úřady syrské uprchlíky zpět do Sýrie, kde jim hrozí vážné porušování lidských práv. Uprchlíkům, kterým již skončila platnost jejich tureckých identifikačních dokladů, nejsou doklady prodlužovány, přestože je to podle tureckého práva možné. Turecko musí všechny deportace zastavit a umožnit uprchlíkům obnovování jejich dokladů.

 

Aktuální počet podpisů: 1547 Náš cíl: 2000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...