© Alli Jarrar/ Amnesty International

USA: Povinné používání mobilní aplikace CBP One porušuje právo žádat o azyl

  Článek

Migrace publikován 14.5.2023

Žadatelé o azyl na jižní hranici USA jsou nuceni používat aplikaci CBP One pro zajištění schůzky s celními úředníky. Řada lidí ale k aplikaci či internetu přístup nemá.

Povinné používání mobilní aplikace CBP One jakožto nutné podmínky pro vstup do Spojených států při hledání mezinárodní ochrany je v rozporu s mezinárodním právem. Amnesty vyjádřila v nové zprávě vážné obavy z porušování lidských práv v souvislosti s povinným používáním této aplikace. 

Plánované ukončení platnosti hlavy 42 (pandemického zákona zavedeného během Trumpovy administrativy, který se stal klíčovým nástrojem amerických úředníků pro vracení migrantů na americko-mexické hranici) nastane 11. května. Poté budou žadatelé o azyl podél celé jižní hranice Spojených států povinni používat tuto aplikaci k plánování schůzek s celními úředníky, aby mohli o azyl požádat. 

Tento postup vážně omezuje jejich možnost žádat o mezinárodní ochranu, neboť vytváří značné překážky pro osoby, které nemají přístup k mobilním zařízením či internetu nebo nemohou aplikaci používat z jiných důvodů. 

„Povinné používání aplikace CBP One podmiňuje vstup a přístup k azylu tím, že vyžaduje předchozí schůzku na vstupním místě, což je proveditelné jen pro některé z žadatelů o azyl," 

- Erika Guevara-Rosas, ředitelka Amnesty International pro Severní a Jižní Ameriku. 


„Technologické inovace by potenciálně mohly zajistit bezpečný průchod a řádnější hraniční procesy, ale programy jako CBP One nelze používat jako výhradní způsob vstupu do Spojených států za účelem mezinárodní ochrany," dodala 

Ačkoli využívání programu CBP One nebylo původně povinné, v praxi se stalo jediným způsobem, jak mohou lidé z některých zemí o azyl žádat. Objevily se četné zprávy o tom, že čekací doba na schůzku v rámci systému CBP One se u mnoha žadatelů extrémně protahuje. Očekává se, že se tato situace zhorší, až platnost hlavy 42 skončí a používání systému CBP One se stane povinným pro všechny žadatele.

Způsob, jakým aplikace CBP One funguje, je velmi problematický. Žadatelé o azyl jsou nuceni si aplikaci nainstalovat do svých mobilních zařízení, což umožňuje Celní a pohraniční správě USA shromažďovat údaje o jejich poloze prostřednictvím jejich telefonů. 

Aplikace CBP One rovněž vyvolává vážné obavy ohledně ochrany soukromí, diskriminace a sledování. Amnesty se obává, že technologie rozpoznávání obličeje a GPS spolu s cloudovými úložišti jsou využívány ke shromažďování údajů o žadatelích o azyl před jejich vstupem do USA. Tato technologie představuje významné riziko pro jejich lidská práva a vyvolává vážné otázky ohledně diskriminačního používání technologie rozpoznávání obličejů. 

Podle vnitrostátního a mezinárodního práva mají jednotlivci právo žádat o ochranu před pronásledováním a Spojené státy jim musí zajistit přístup na své území a individuální a spravedlivé posouzení všech žádostí o azyl bez diskriminace.

Aktuální petice

  Bangladéš

Bangladéš přesouvá rohingské uprchlíky na odlehlý ostrov - zastavme to!

Bangladéšské úřady v prosinci 2020 přesunuly na šestnáct set příslušníků rohingské menšiny na odlehlý ostrov Bhasan Čár (Bhasan Char) v Bengálském zálivu.

 

Aktuální počet podpisů: 3479 Náš cíl: 4000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...