© Amnesty International

Írán: Popravy mučených protestujících musí vyvolat ráznou reakci mezinárodního společenství

  Článek

  Írán publikován 30.5.2023

Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi a Saeed Yaghoubi byli zatčeni v listopadu 2022 poté, co se zúčastnili protestů ve městě Esfahán v rámci celonárodních protestů vyvolaných smrtí Mahsy Amini ve vazbě. Tamní úřady je za to v pochybném soudním procesu odsoudily k smrti.

V reakci na popravu tří mučených protestujících – Majida Kazemiho, Saleha Mirhashemiho a Saeeda Yaghoubiho – po hrubě nespravedlivém procesu, který se vůbec nepodobal důstojnému soudnímu řízení, Diana Eltahawy, zástupkyně ředitele Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku, uvedla:

„Jsme zděšeni mrazivou popravou těchto protestujících, ke které došlo dnes ráno. Byli odsouzeni k trestu smrti necelé dva měsíce po svém zatčení a popraveni jen několik týdnů poté, co Nejvyšší soud potvrdil jejich nespravedlivé odsouzení a tresty bez ohledu na nedostatek důkazů a závažná obvinění z mučení. Šokující rychlost, s jakou byli tito muži přivedeni na smrt, dokládá, že íránské orgány hrubě nerespektují právo na život a spravedlivý proces." 

„Íránské úřady chtějí těmito popravami vyslat světu a íránskému lidu jasný signál, že se nezastaví před ničím, aby potlačily a potrestaly disent. Bez důrazné mezinárodní reakce budou íránské úřady i nadále beztrestně pokračovat ve své beztrestnosti, což bude mít pro lidi v Íránu smrtelné následky." 

„Vlády musí tyto popravy co nejdůrazněji odsoudit prostřednictvím veřejných prohlášení. Tváří v tvář neúnavnému uplatňování trestu smrti íránskými úřady to však nestačí. Lidé v Íránu si nemohou dovolit luxus času - pod záminkou soudních poprav jsou svévolně zbavováni života v děsivé míře." 

„Naléhavě vyzýváme všechny státy, aby uplatnily univerzální jurisdikci vůči všem íránským představitelům, proti nimž existuje dostatek přípustných důkazů o trestní odpovědnosti za mučení a další zločiny podle mezinárodního práva." 

„Íránské orgány musí bezpodmínečně pochopit, že svět nebude jen tak přihlížet tomu, jak zintenzivňují používání trestu smrti jako nástroje politické represe." 

BACKGROUND 


Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi a Saeed Yaghoubi byli zatčeni v listopadu 2022 poté, co se zúčastnili protestů ve městě Esfahán v rámci celonárodních protestů vyvolaných smrtí Mahsy (Zhiny) Amini ve vazbě. 

Podle důvěryhodných zdrojů byli tito tři muži při násilném zmizení podrobeni mučení a donuceni k usvědčujícím výpovědím, které se staly základem trestního řízení proti nim. Zdroje uvedly, že vyšetřovatelé pověsili Majida Kazemiho hlavou dolů a ukázali mu video, na kterém mučili jeho bratra, kterého rovněž zadrželi. Majida Kazemiho také nejméně patnáctkrát vystavili fingované popravě tak, že ho postavili na židli a dali mu kolem krku provaz, aby ho v poslední chvíli stáhli dolů. Ve dnech předcházejících soudnímu procesu vyhrožovali, že zabijí jeho bratry, pokud nepřijme obvinění a „nepřizná se" ke všemu, co řeknou. 

Ve zvukovém vzkazu z věznice Dastgerd, kde jsou muži drženi, Majid Kazemi řekl: ‚Přísahám Bohu, že jsem nevinný. Neměl jsem u sebe žádné zbraně. Oni [bezpečnostní složky] mě neustále bili a nařizovali mi, abych řekl, že tato zbraň je moje... Řekl jsem jim, že řeknu, co chtějí, jen prosím nechte mou rodinu na pokoji. Kvůli mučení jsem udělal, co chtěli." 

Muži byli v prosinci 2022 a lednu 2023 postaveni před soud a odsouzeni k trestu smrti na základě nejasně formulovaného a příliš širokého obvinění z „nepřátelství proti Bohu" (moharebeh). Úřady toto obvinění uložily na základě nepodložených obvinění vyplývajících z mučením podložených „přiznání", že muži použili střelné zbraně při incidentu během protestů v Isfahánu, při nichž zemřeli tři příslušníci bezpečnostních sil. Za tato úmrtí však nebyli obviněni ani odsouzeni za vraždu. Dne 10. května úřady oznámily, že jejich odsouzení a tresty byly potvrzeny Nejvyšším soudem navzdory porušení řádného procesu, významným procesním nedostatkům, nedostatku důkazů a obviněním z mučení, která nebyla nikdy vyšetřena. Podle informovaných zdrojů úřady rodinám mužů před rozhodnutím Nejvyššího soudu několikrát sdělily, že budou omilostněni a propuštěni z důvodu nedostatku důkazů. 

Úřady pohřbily muže na třech různých místech za přísné bezpečnostní kontroly. Poté, co úřady dnes ráno Majida Kazemiho popravily, zatkly jednoho z jeho bratrů. 

Amnesty International se staví proti trestu smrti ve všech případech bez výjimky, bez ohledu na povahu nebo okolnosti trestného činu, vinu, nevinu nebo jiné charakteristiky jednotlivce nebo způsob, který stát k vykonání popravy použil, protože trest smrti porušuje právo na život, jak je vyhlášeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Trest smrti je vrcholně krutým, nelidským a ponižujícím trestem.

Aktuální petice

  Írán

Její sourozence tajně popravili, ona je už dvanáct let ve vězení. Pomůžete?

Íránka Maryam Akbari Monfaredová je již téměř dvanáct let nespravedlivě vězněna pouze kvůli svému kontaktu s příbuznými v zahraničí, již jsou členy exilové opoziční organizace Lidoví mudžahedínové. Dne 10. března 2021 byla převezena z věznice Evin v Teheránu do věznice v provincii Semnan, vzdálené přes 200 km od její rodiny, což je v rozporu jak s mezinárodním, tak íránským právem. Od června 2021 ji ve vězení nesmí rodina navštěvovat.

 

Aktuální počet podpisů: 2817 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...