© Private

Írán: Rodiny nemohou uctít památku obětí povstání, úřady náhrobky ničí

  Článek

  Írán publikován 28.8.2023

Rodinám obětí, které zahynuly při zásahu íránských bezpečnostních sil během občanského povstání v roce 2022, musí být umožněno uctít smutné výročí jednoho roku od smrti svých blízkých. Íránské úřady však nadále stupňují obtěžování a zastrašování rodin obětí, aby si vynutily jejich mlčení a vlastní beztrestnost.

Nová publikace Amnesty International podrobně popisuje, jak íránské úřady vystavují rodiny obětí zásahů bezpečnostních složek svévolnému zatýkání a zadržování. Krutě také omezují pokojná shromáždění v blízkosti hrobů protestujících nebo náhrobky přímo ničí. 

Za zabití stovek civilistů během brutálního zásahu proti lidovému povstání, které zachvátilo Írán po úmrtí Mahsy Amini ve vazbě 16. září 2022, nebyl nikdo postaven k odpovědnosti. Amnesty považuje duševní utrpení způsobené truchlícím rodinám postupem úřadů za kruté, nelidské a ponižující zacházení, které je v rozporu s mezinárodním právem. 

„Krutost íránských úřadů nezná mezí. Ve snaze zakrýt své zločiny úřady umocňují utrpení a bolest rodin obětí tím, že jim brání domáhat se spravedlnosti, pravdy a odškodnění. Nedovolují jim dokonce ani položit květiny k hrobům jejich blízkých. S blížícím se výročím povstání se rodiny obětí obávají, že úřady nasadí svou obvyklou represivní taktiku, aby jim zabránily v pořádání vzpomínkových akcí," 

- Diana Eltahawy, zástupkyně regionálního ředitele Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku. 

Amnesty International ve své nejnovější publikaci zdokumentovala situaci rodin 36 obětí napříč Íránem, které byly v posledních měsících vystaveny porušování lidských práv. Jsou mezi nimi rodiny 33 lidí, kteří byli zabiti během protestů bezpečnostními složkami, rodiny dvou osob, které byly v souvislosti s protesty svévolně popraveny, a rodina jednoho protestujícího, který přežil mučení a po propuštění z vazby spáchal sebevraždu. 

Poškození stíháni, pachatelé na svobodě 

V červenci 2023 uvedla na Twitteru matka šestnáctiletého Artína Rahmáního, který byl 16. listopadu 2022 zastřelen bezpečnostními složkami ve městě Izeh, následující: „Úřady Islámské republiky zabily mého nevinného syna, uvěznily mého bratra a příbuzné a předvolaly mě na prokuraturu za to, že jsem se snažila zjistit, kdo je zodpovědný za smrt mého dítěte. Občané v Íránu nemají právo protestovat a jakákoli snaha o dosažení svobody je potlačována velkým násilím." 

Další rodiny obětí čelí svévolnému zatýkání, zadržování a nespravedlivému stíhání na základě nejasně formulovaných a falešných obvinění z porušování národní bezpečnosti. Tato obvinění v některých případech vedla k trestům odnětí svobody a bičování. Blízcí zesnulých se potýkají také s donucovacími výslechy a nezákonným sledováním. 

Úřady se rovněž snažily zabránit rodinám obětí pořádat vzpomínkové obřady u hrobů protestujících. Rodiny, které navzdory tomu shromáždění uspořádaly, později dosvědčily, že bezpečnostní složky setkání násilně potlačily, přítomné fotografovaly, bily nebo svévolně zatýkaly. 

Hrob Mahsy Amini 

Amnesty International zdokumentovala a zveřejnila snímky dokumentující poničení hrobů více než 20 obětí ze 17 měst. Hroby byly poškozeny dehtem, barvou a žhářstvím, náhrobky rozbity a nápisy označující oběti jako mučedníky nebo bojovníky za svobodu vymazány. Úřady neprovedly žádné vyšetřování, které by umožnilo pachatele identifikovat. Nepřijaly také žádná opatření, která by zabránila dalšímu ničení.

Některé hroby pak byly poškozeny bezpečnostními složkami přímo před zraky rodin. Úřady navíc zničením náhrobků opakovaně vyhrožovaly – zejména těch náhrobků, na nichž byla vyobrazena umělecká díla podporující povstání nebo naznačující, že zabití obětí bylo politickým útlakem. 

Rodina Mahsy Amini veřejně promluvila o opakovaném poškozování jejího hrobu. Úřady oznámily, že na hřbitově Aichi v Sakkézu v provincii Kurdistán, kde je pohřbena, plánují provést zásadní změny, díky nimž bude její hrob hůře přístupný veřejnosti. Hrob Mahsy Amini se totiž stal místem, kde rodiny obětí hledají společnou útěchu a solidaritu a dávají najevo své odhodlání usilovat o spravedlnost. 

Mezinárodní tlak i zatykače 

Rodiny obětí čelily v neposlední řadě čelí represím také za to, že veřejně odsoudily zabití svých blízkých bezpečnostními složkami, podaly oficiální stížnosti, zpochybnily oficiální verze o jejich smrti nebo jinak kritizovaly úřady. 

Mezinárodní společenství musí podpořit rodiny obětí zvýšením tlaku na íránské úřady. Ty musí respektovat základní lidská práva na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování. Rodiny obětí musí být chráněny před svévolným zadržováním, výhrůžkami a dalšími represemi. Státy světa musí rovněž vyzvat íránské úřady, aby propustily všechny osoby, které byly zadrženy za to, že se zasazovaly odhalení pravdy a dosažení spravedlnosti. Írán musí zrušit všechna nespravedlivá odsouzení a tresty a ukončit represe. Amnesty International také vyzývá všechny státy, aby uplatnily univerzální jurisdikci a vydaly zatykače na zodpovědné íránské úředníky, kteří jsou důvodně podezřelí z trestní činnosti podle mezinárodního práva.


Aktuální petice

  Írán

Její sourozence tajně popravili, ona je už dvanáct let ve vězení. Pomůžete?

Íránka Maryam Akbari Monfaredová je již téměř dvanáct let nespravedlivě vězněna pouze kvůli svému kontaktu s příbuznými v zahraničí, již jsou členy exilové opoziční organizace Lidoví mudžahedínové. Dne 10. března 2021 byla převezena z věznice Evin v Teheránu do věznice v provincii Semnan, vzdálené přes 200 km od její rodiny, což je v rozporu jak s mezinárodním, tak íránským právem. Od června 2021 ji ve vězení nesmí rodina navštěvovat.

 

Aktuální počet podpisů: 2822 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...