© ABDUL BASIT/AFP via Getty Images

Pákistán: Rozhodnutí o nucené deportaci afghánských uprchlíků musí být okamžitě zrušeno

  Článek

Migrace   Pákistán publikován 2.11.2023

Více než 1,4 milionu afghánských uprchlíků hrozí, že budou vyhnáni ze země, kde našli útočiště a které nazývají domovem. Pákistán má ještě čas, aby rychle jednal a zabránil tak vzniku krize, která připraví rodiny o jejich domovy, odepře jim přístup k obživě a základním službám a rozdělí je v předvečer krutých zimních měsíců.

Rozhodnutí pákistánské vlády o deportování afghánských uprchlíků by vážně ohrozilo zejména ženy a dívky, které by deportace do Afgánistánu vystavila pronásledování a dalšímu závažnému porušování lidských práv, a to jen kvůli jejich pohlaví a genderu. Pro drtivou většinu z nich může být život v Pákistánu jedinou šancí, jak získat formální vzdělání. 

Značnému počtu afghánských uprchlíků, včetně novinářů, obránců lidských práv, protestujících, žen, umělců a bývalých vládních úředníků či bezpečnostních pracovníků by v případě nuceného návratu do Afghánistánu rovněž hrozilo bezprostřední nebezpečí pronásledování a represí ze strany Tálibánu.

„Životy a práva afghánských uprchlíků jsou ohroženy v důsledku kolektivního selhání pákistánské vlády a mezinárodního společenství, které se nepodílí na odpovědnosti za jejich ochranu. To je jednoduše nepřijatelné.“

- Deprose Muchena, vrchní ředitel Amnesty International


Amnesty International proto důrazně opakuje svou výzvu pákistánské vládě, aby okamžitě zrušila rozhodnutí o nucené deportaci neregistrovaných afghánských uprchlíků. Pákistán musí dodržet své mezinárodní právní závazky a zastavit represe a pronásledování afghánských uprchlíků v celé zemi. Minulý týden Amnesty International zaslala otevřený dopis pákistánskému premiérovi, ve kterém ho vyzvala, aby změnil rozhodnutí o nuceném navrácení uprchlíků do Afghánistánu. Pákistánské vládě pak organizace v korespondenci vyjádřila obavy ohledně prodlev při registracích uprchlíků, stejně jako ohledně obtěžování a diskriminace, které afghánští uprchlíci v Pákistánu čelí.

Amnesty rovněž vyzývá mezinárodní společenství, aby finančně podpořilo Pákistán při přijímání afghánských uprchlíků a aby se podílelo na odpovědnosti za poskytování ochrany těm, kteří prchají před pronásledováním.

Aktuální petice

  Bangladéš

Bangladéš přesouvá rohingské uprchlíky na odlehlý ostrov - zastavme to!

Bangladéšské úřady v prosinci 2020 přesunuly na šestnáct set příslušníků rohingské menšiny na odlehlý ostrov Bhasan Čár (Bhasan Char) v Bengálském zálivu.

 

Aktuální počet podpisů: 3479 Náš cíl: 4000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...