© DPA Germany

Itálie: „Škodlivá a nezákonná“ migrační dohoda s Albánií

  Článek

Migrace publikován 24.1.2024

Dolní komora italského parlamentu schválila dohodu o zadržování lidí zachráněných italskými plavidly v Albánii. Pro uprchlíky může znamenat utrpení a porušení základních práv.

Dohoda navazuje na smlouvu o vybudování detenčních center pro migranty v Albánii, která je součástí širšího mezinárodního trendu přesouvání hraničních kontrol a vyřizování žádostí o azyl do třetích zemí. Tento krok ohrožuje lidská práva migrantů a uprchlíků a může vést k dalšímu utrpení těch, kteří prchají před bezprávím.

„Tím, že tato dohoda externalizuje vyřizování a zadržování žádostí o azyl mimo hranice státu, představuje další hanebný pokus Itálie obejít mezinárodní právo a právo EU, což může mít vážné důsledky pro lidi žádající o azyl,“ 


- Matteo de Bellis, výzkumný pracovník Amnesty International pro migraci a azyl


V nové rozsáhlé analýze Amnesty International uvádí své obavy z pravděpodobných negativních dopadů dohody mezi Itálií a Albánií na lidská práva.

Vzhledem k tomu, že centrální oblast Středozemního moře, kde dochází k většině přejezdů a ztroskotání lodí, dělí od Albánie stovky kilometrů, dohoda zjevně porušuje povinnost Itálie vylodit lidi zachráněné na moři co nejdříve po jejich záchraně. Může také oslabit širší pátrací a záchranný systém, což by pravděpodobně ohrozilo bezpečnost lidí, kteří potřebují na moři zachránit.

Dohoda také předpokládá, že Itálie si zachová jurisdikci ve střediscích v Albánii, na rozdíl od pokusů o externalizaci ze strany jiných evropských zemí, jako je návrh zákona mezi Spojeným královstvím a Rwandou. Ačkoli se zdá, že uplatňování italské jurisdikce slibuje přístup k procesním zárukám a azylovým právům v souladu s italským právem a právem EU, ve skutečnosti by přístup k těmto zárukám mohl být značně ztížen.

Všechny osoby přivezené do středisek v Albánii, včetně žadatelů o azyl, by byly automaticky zadrženy. Automatické zadržení je však ze své podstaty svévolné, a tudíž nezákonné. V kombinaci s nedávnými změnami italského práva by dohoda mohla vést také k tomu, že by osoby byly zadržovány nepřetržitě po dobu delší než 18 měsíců. Kromě toho by byl značně ztížený i jejich přístup k právní pomoci a právnímu zastoupení.

Dohoda rovněž hrozí narušením systému identifikace a ochrany dětí, těhotných žen a osob, které přežily obchodování s lidmi a mučení, stejně jako dalších skupin osob, které potřebují zvláštní péči. Z dokumentu není zřejmé, jak bude probíhat posuzování zranitelnosti jednotlivce ani jak budou chráněny nezletilé osoby a další zranitelné skupiny, které nesmí být zadrženy. 

„Děti, těhotné ženy a osoby, které přežily obchodování s lidmi a mučení, musí snášet dlouhé a zbytečné přesuny po moři a v důsledku nedostatků v prověřovacích postupech mohou být vystaveny další újmě. Lidé vylodění v Albánii budou svévolně zadržováni a budou také čelit vážným problémům v přístupu k azylu a účinným opravným prostředkům v případě porušování lidských práv," řekl před schválením dohody v italském parlamentu Matteo de Bellis. 

„Místo ratifikace této škodlivé dohody by italští poslanci měli raději podpořit opatření, která zajistí odpovídající přijetí uprchlíků v Itálii, přístup k účinnému azylovému řízení a bezpečné a pravidelné přístupové cesty, zejména pro osoby žádající o mezinárodní ochranu,“ dodal.

Uprchlická střediska


6. listopadu 2023 podepsala italská vláda s Albánií dohodu o výstavbě dvou středisek na albánském území, která budou sloužit k zadržování osob zachráněných nebo zadržených na moři italskými státními loděmi. Cílem dohody je extrateritoriální vyřizování žádostí o azyl a zadržování osob, které mají být nuceně repatriovány, s deklarovaným cílem odradit je od překračování moře. 

V Albánii byla ratifikace protokolu dočasně pozastavena do doby, než Ústavní soud přezkoumá zákonnost postupu při jeho uzavírání.

Aktuální petice

  Bangladéš

Bangladéš přesouvá rohingské uprchlíky na odlehlý ostrov - zastavme to!

Bangladéšské úřady v prosinci 2020 přesunuly na šestnáct set příslušníků rohingské menšiny na odlehlý ostrov Bhasan Čár (Bhasan Char) v Bengálském zálivu.

 

Aktuální počet podpisů: 3479 Náš cíl: 4000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...